Konferanslar


2018

Bütüncül Mera Yönetimi ve Planlı Otlatma


2017

Alternatif Gıda Ağları


2016

Buğday, Ekmek ve Uygarlık


2013

Türkiye'de ve Dünyada Açlık ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri