Selçuk Üniversitesi

Tarım Ekonomisi Bölümü 1992 yılında kurulmuş olup, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı olarak 1991 yılında yüksek lisans eğitimine başlamış ve 2012 yılından Doktora eğitime başlamıştır. Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı bünyesinde Tarım İşletmeciliği Bilim Dalı ve Tarım Politikası ve Yayım Bilim Dalı olarak iki farklı bilim dalında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölüm öğretim elemanları tarafından Tarım Ekonomisi, Genel Ekonomi, İşletme Planlaması ve Yönetimi, Proje Hazırlama ve Değerlendirme, Tarımsal Sanayilerin İşletmeciliği, Tarımsal Finansman, Tarımsal Pazarlama, Tarım Muhasebesi, Tarım Politikası, Ekonometri, Tarım Hukuku, Kooperatifçilik, Köy Sosyolojisi, Tarımsal Yayım ve İletişim Teknikleri gibi bölüm derslerine ek olarak, diğer bölümlerden Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Hayvan Besleme, Tarım Teknolojisi, Gıda Bilimi ve Teknoloji, Peyzaj Mimarlığı, Toprak Bilimi gibi dersler verilmektedir. Bölümde eğitim – öğretimin yanı sıra, ulusal ve bölgesel tarımsal gelişmeye ve bilime katkıda bulunan araştırma çalışmaları sistematik olarak ve planlı bir şekilde yürütülmektedir.
Tarım Ekonomisi Bölümü’nün sahip olduğu fiziki mekan ve araştırma olanakları geniş olup öğretim üyelerinin kendi kişisel ofis bilgisayarlarının yanında ders, seminer, konferans vb. etkinliklerde kullanmaları amacıyla ilgili sınıf ve salonlara yerleştirilmiş bilgisayar ve projeksiyon cihazları da bulunmaktadır. Selçuk Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümünde bir adet toplantı odası, üç adet bursiyer çalışma odası ve bir adet fakülte kütüphanesi bulunmaktadır.

Bölüm Akademik Personel Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız.