Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesinin bir bölümü olarak 1997-98 eğitim/öğretim yılında kurularak öğrenci kabul etmeye başlamıştır.
Bölümümüz, 18 Mayıs 2018 tarih, 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun" 7. Maddesi uyarınca yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde ismi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi olarak değiştirilen fakültemizde eğitim-öğretim faaliyetine devam ederken, 4 Ekim 2019 tarihli 30908 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karara" göre (Karar Sayısı: 1613); Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültemizin adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirilmiş olup, eğitim-öğretim faaliyetlerine bulunduğu yerde devam etmektedir.

Bölüm Akademik Personel Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız.