2012 - Konya - X. Tarım Ekonomisi Kongresi

İÇİNDEKİLER

Kırsal Alanda Yoksulluk ve Kadınlar
İlkay KUTLAR 

Kırsal Yoksulluğun Azaltılmasında ve Küçük İşletmeciliğin Yaşamasında Kooperatifçiliğin Rolü
Bülent GÜLÇUBUK, Ahmet BAYANER 

İklim Değişikliği ve Yoksulluk
Murat TOPAL, E. Işıl ARSLAN TOPAL  

Sosyal Destek Projelerinin (SODES) Tarım Kesiminde Uygulanması (Iğdır İli Örneği)
Kasım ŞAHİN  

Dünyada ve Türkiye’de Organik Tarımın Kırsal Kalkınmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi
Hakan ADANACIOĞLU, Sait ENGİNDENİZ, Görkem ÖZTÜRK COŞAR 

Yoksulluk Analizi: Türkiye, Kent ve Kır
Mehmet Arif ŞAHİNLİ, Ahmet ÖZÇELİK  

Trabzon İli Uzungöl Beldesinde Rekreasyonel ve Turizm Amaçlı Yararlanmanın Ekonomik Değerinin Belirlenmesi
Murat KÜLEKÇİ, Rıfkı DÖNMEZ 

Malmguist İndeksi Yaklaşımıyla Bir Çevresel Performans Analizi
Ferit ÇOBANOĞLU, Murat CANKURT, Renan TUNALIOĞLU 

Bazı Tarımsal Ürün ve Girdi Fiyatlarındaki Dalgalanmalar ve Nedensellik İlişkisi
Ferit ÇOBANOĞLU, Renan TUNALIOĞLU, Murat CANKURT 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Müzakerelerinde Tarım Sektöründe Mitigasyon
Coşkun ŞEREFOĞLU, Şule ŞEREFOĞLU 

Kırsal Kalkınmanın Sağlanabilmesi İçin Köy-Kent Arasındaki Farklılıkların Minimize Edilmesi
Ehlinaz TORUN 

Tarımsal Yayım Eğitiminin Kırsal Kalkınma Üzerine Etkisi
Ehlinaz TORUN 

İnsan Kaynaklarının Yönetiminin Kırsal Kalkınmaya Etkisi
Ehlinaz TORUN 

Türkiye’de Tarımın Sanayi İle Entegrasyonu, Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
İbrahim APAYDIN  

Türk Zeytinyağı Sektörünün Küresel Rekabet Tercihleri
Renan TUNALIOĞLU, Ferit ÇOBANOĞLU 

Arıcılık İşletmelerinde Üretimi Etkileyen Faktörler; Ordu İli Örneği
Adem AKSOY, F. Gökşen ÖZTÜRK 

T Kırsal Alanda Alternatif Bir Faaliyet: Milas İlçesinde Tarla Balıkçılığı
Tayfun ÇUKUR, Gamze SANER 

Türkiye’de Balık Unu ve Yağı Üreten İşletmelerde Üretim Etkinliği
Murat EMİR, Hasan Oğuz KARADAĞ, Fatih EGE, Vedat CEYHAN 

Türkiye’de Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ürünleri Dış Ticaretinde Yoğunlaşmanın Araştırması
Osman Orkan ÖZER, Altuğ ÖZDEN, Erdoğan GÜNEŞ 

Erzurum İli Süt Sığırcılık İşletmelerinde Yeniliklerin Benimsenmesine Etkili Olan Sosyo-Ekonomik Faktörler
Tuğba EREM KAYA, Ayşe SEZGİN, Hediye KUMBASAROĞLU 

Bursa İlinde Bitkisel Ürün Sigortası Uygulamalarına Yönelik Çiftçi Yaklaşımı
Filiz PEZİKOĞLU, M Emin ERGUN, Mustafa ÖZTÜRK, Atilla ALTINTAŞ, Mine UÇAR 

Türkiye’de Ceviz ve Badem Üretimi, Özel Ağaçlandırma Kapsamındaki Durumu ve Pazarlama Koşulları
Filiz PEZİKOĞLU, Mustafa ÖZTÜRK, İsmail TOSUN 

Samsun İlinde Kadın Çiftçilerin Kooperatifleşmeye Karşı Tutumları
Esin HAZNECİ, Bakiye KILIÇ, Kerem HAZNECİ, Vedat CEYHAN 

Yerel Tohumlar ve Tohum Ağlarının Kırsal Kalkınmadaki Yansıması
Zerrin ÇELİK 

Türkiye’de Kırsal Yoksulluğun Nedenleri ve Önlenmesi
İ.Hakkı İNAN  

Yeni Hal Kanununun Tarım Kesimine Olan Muhtemel Etkilerinin Değerlendirilmesi
Hakan ADANACIOĞLU, Murat YERCAN 

Kırsal Yoksullukla Savaşımda Stratejiler: Tarım Politikası (Yukarıdan) ve Yerel Katılımcı Çalışmalar (Aşağıdan)
Tayfun ÖZKAYA 

Konya, Karaman (TR52) Bölgesinde Ceviz Yetiştiriciliği
Ahmet Haşim KESKİN, Dilek BOSTAN BUDAK 

Çumra’da Kavun Üretimi ve Geleceği
Ahmet Haşim KESKİN, Refik UYANÖZ 

Küreselleşme ve Türkiye’de Kırsal Yoksulluk
Burak ÖZTORNACI, Püren VEZİROĞLU 

Tarımsal Desteklerin Yem Bitkisi Üretimi ve Sürdürülebilirliğine Etkisi (Kayseri İli Örneği)
Celal CEVHER, İ. Coşkun CEYLAN 

AB FADN Veri Sistemine Göre Yıllık Standart Faaliyet Sonuçlarının Hesaplama Metodolojisi
Yusuf ÇELİK  

Türkiye’de Yoksullukla Mücadele ve Kooperatiflerin Tarımsal Kalkınmadaki Rolü
Özlem YILDIRIR KOCABAŞ  

Kırsal Yoksulluğun Giderilmesinde Temel Dinamik: Hayvancılık Sektörü
Sabri ER, Ahmet ÖZÇELİK  

Zeytinyağı Tüketici Davranışları
Renan TUNALIOĞLU, Murat CANKURT, Ferit ÇOBANOĞLU, Göksel ARMAĞAN 

Samsun İli Kırsal Kesimde Yoksulluk Düzeyi
Nur İlkay SÖNMEZ, Bakiye KILIÇ, Osman KILIÇ, Orhan GÜNDÜZ  

Türkiye’de Geleneksel ve Organik Ürün Fiyatları Üzerine Bir Değerlendirme
Zerrin KENANOĞLU BEKTAŞ, Özlem KARAHAN UYSAL  

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Organik Kırmızı Et Üretimindeki Gelişmeler
Nursel KOYUBENBE, Yusuf KONCA  

Samsun İlindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde Ortakların Kooperatifçilik İlkeleriyle İlgili Bilinç Düzeyleri
Bakiye KILIÇ, Mehmet BOZOĞLU  

Avrupa Birliği ve Birliğe Aday Ülkelerin Tarımsal Göstergeler Bakımından Değerlendirilmesi
Osman Orkan ÖZER, Özdal KÖKSAL, Selma KAYALAK, Hasan ARISOY 

Türkiye’de Kırsal ve Kentsel Yoksulluğun Karşılaştırılması (2002-2009)
Göksel ARMAĞAN, Altuğ ÖZDEN, Şükran PEKER  

İklim Değişikliği ve Yoksulluğun En Çok Etkilenenleri: Kırsal Alandaki Kadınlar
Hilal AR, Funda KADİM, Bülent GÜLÇUBUK  

Türkiye Tarımında NUTS 1 Bölgeleri Açısından Etkinlik Karşılaştırması (2000-2010)
Altuğ ÖZDEN, Göksel ARMAĞAN  

Etkinlik Ölçümünde Kullanılan Bir Bilgisayar Yazılımı: DEAP 2.1
Altuğ ÖZDEN, Osman Orkan ÖZER, Gökhan ÇINAR  

Farklı Politika Dönemlerinde Türkiye’nin Tarımsal Verimlilik, Etkinlik ve Teknolojisinin Analizi
Mehmet BOZOĞLU, Nevra ALHAS EROĞLU  

Türkiye Kırsalında Gelir Dağılımı İstihdam ve Gıda Güvencesi
Özlem EŞTÜRK, M. Necat ÖREN  

Gelir Düzeylerine Göre Süt Tüketiminde Tüketici Davranışları: Samsun İli Örneği
Orhan GÜNDÜZ, Osman KILIÇ, Murat EMİR, Gamze AYDIN 

Tarım Yayımcısı ve Danışmanların İş Memnuniyeti ve Kaliteli Hizmet Vermesini EtkileyenFaktörler: Kahramanmaraş Örneği
Ahmet SEVER, İsmet BOZ  

Dünyada Artan Gıda Fiyatları ve Yoksulluk
Şevket KALANLAR, Alkan DEMİR, Deniz DÖNMEZ  

Türkiye’de Tarımsal Üreticilerin Yoksullaşma Düzeyinin Fiyat Analizi Yoluyla Belirlenmesi
Arslan Zafer GÜRLER,Güngör KARAKAŞ, Adnan ÇİÇEK, Hilmi ERDAL  

Bahşılar Köyü Kooperatif Algısı Ve Pazarlama Davranışları
Songül AKIN, Fatma ÖCAL KARA  

Buğdayda Uygulanan Tarım Politikalarının Yoksulluk Üzerine Etkileri: Trakya Bölgesi Örneği
Sema KONYALI, Okan GAYTANCIOĞLU  

Türkiye’de Tarım Politikaları Kapsamında Sağlanan Destekler ve Kırsal Yoksulluk
Alper DEMİRDÖĞEN, M. Necat ÖREN, Tuna ALEMDAR  

Kırsal Yoksulluk Ölçüm Sorunu ve Türkiye
Tuna ALEMDAR, Alper DEMİRDÖĞEN, M. Necat ÖREN  

Şanlıurfa’da Yatırım Yapılabilecek Tarımsal Sektörler Üzerine Bir Araştırma
Tali MONİS, Ahmet ÇIKMAN, Şeyda İPEKÇİOĞLU, Veli DEĞİRMENCİOĞLU, M. Sami BAYRAKTAR  

Türkiye’de Kivi Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi
Mustafa ÖZTÜRK, Filiz PEZİKOĞLU, Kemal Abdurrahim KAHRAMAN  

Türkiye’nin Tarımsal Üretimi İle CO Emisyonu Arasındaki İlişkinin Çevresel Kuznets Eğrisi Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi
Ahmet ÖZÇELİK, Osman Orkan ÖZER, Selma KAYALAK  

Üniversite Öğrencilerinde Yoksulluk ve Geleceğe Yönelik Beklentiler (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği)
A.Zafer GÜRLER, HGökhan DOĞAN, Bekir AYYILDIZ, Merve ÖZKAN, Esra GÜREL 

Türkiye’de Gıda Fiyatlarının Kırsal ve Kentsel Kesimde Yoksulluk ve Gıda Güvencesi Üzerine Etkisi
Betül GÜRER, M. Necat ÖREN  

Kırsal Kadınların Tarımsal Yenilikleri Benimseme Süreci (TRA 1 Bölgesi Örneği)
Tuğba EREM KAYA, Tecer ATSAN  

Küreselleşmenin Diğer Yüzü: Kadın Yoksulluğu Ve Kadın Yoksulluğunu Önlemede Girişimciliğin Önemi
Nilüfer SERİNİKLİ, İ. Hakkı İNAN 

Kırsal Kalkınmaya Dönük Kamu Politikaları: Tarımsal Transferler Örneği
Ahmet BAYANER, Taylan KIYMAZ, Bülent MİRAN 

AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma(IPARD) Programının Tokat İli Bazında Olası Etkileri
A. Zafer GÜRLER, Mustafa YÜCEL, Gülistan ERDAL, Adnan ÇİÇEK  

Türkiye’ de Organik Tarımın Genel Özellikleri ve Gelişimi
Ahmet ŞAHİN, Yeşim MERAL  

Ege Bölgesinde Seçilmiş Bir Yörede Meyve Üreticilerinin GLOBALGAP Sertifikalı Üretim Sistemini Benimsemesini Etkileyen Faktörler
Gül ÖNER, Şule IŞIN  

Avrupa Birliği ve Türkiye’de İnorganik Gübre Kullanım Düzeylerinin Karşılaştırılması: Bir Çevresel Kuznets Eğrisi Analizi
Serkan GÜRLÜK  

Gezici Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerin İlköğretim Seviyesindeki Çocuklarının Eğitim Sorunları
Gönül SEVİNÇ, Mehmet R. SEVİNÇ 

Türkiye’de Mısır Üretimindeki Değişimlerin Analitik Yaklaşımla İncelenmesi
Ayşe DURĞAN DBEYS, Elvan AKTÜRK HAYAT, Sait ENGİNDENİZ  

Kırsal Refahın Artırılmasında Kadın İstihdamının Rolü
Bülent GÜLÇUBUK, Zeliha YASAN ATASEVEN 

Türkiye’de Önemli Tarım Ürünlerinde Başabaş Analizi
Kübra POLAT  

Türkiye’ de Kırsal Gençliğe Yönelik Yürütülen Yayım ve Eğitim Çalışmaları
Buket KARATURHAN, Tayfun ÇUKUR, Dilek BOSTAN BUDAK  

Dünya’da ve Türkiye’de Seçilmiş Tarım Ürünlerinde Arz ve Talep Değişimlerinin Zaman Serisi Analizi İle İncelenmesi
Dilek ŞİMŞEK, Serkan GÜRLÜK  

Ekonomik Krizin Tekirdağ İlindeki Tüketicilerin Et ve Et Ürünleri Tüketim Tutum ve Davranışlarına Etkileri
Emine YILMAZ, Yasemin ORAMAN, İsmail YILMAZ  

Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınların Çalışma ve Sosyal Yaşamlarındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Güneş EREN YALÇIN, Şeyda İPEKÇİOĞLU, Remziye ÖZEL, Şehnaz BÜYÜKHATİPOĞLU  

Ailelerde Gelir–Harcama İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Samsun İli Örneği
Gamze AYDIN, Osman KILIÇ, Duygu BAŞKAYA  

Tarımsal Sanayinin Ekonomik Kalkınmadaki Önemi (Salça Sanayi: Samsun İli Bafra İlçesi)
Gamze AYDIN, ESİN HAZNECİ, Osman KILIÇ 

Gıda Güvencesi ve Hesaplama Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme: Kısıtlar ve Öneriler
Berkay KESKİN, Nevin DEMİRBAŞ  

Türkiye’de Nüfus ve Yoksulluk Arasındaki Analitik İlişki
Adnan ÇİÇEK, Merve ÖZKAN, Esra GÜREL, Bekir AYYILDIZ, H. Gökhan DOĞAN  

Yoksulluğun Azaltılmasında ve Girişimciliğin Teşvikinde Mikro Kredi Uygulamaları: Kahramanmaraş İli Örneği
Mücahit PAKSOY, Yeşim MERAL 

Organik Tarım ve Kalkınma
Kürşat DEMİRYÜREK, Alper GÜZEL  

Süt Keçiciliği Yapan Tarım İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Yönü: Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Örneği
Mücahit PAKSOY, Emine ALBEN 

Hatay İlinde Kırsal Alanda Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
Erdal DAĞISTAN, Bekir DEMİRTAŞ, Aykut GÜL, Yalçın YILMAZ, Nuran TAPKI  

Mikrokredinin Kadın Girişimciliğine Etkisi: Samsun İli Örneği
Nur İlkay SÖNMEZ, Kürşat DEMİRYÜREK 

Organik ve Konvansiyonel Fındık Yetiştiricilerinin Gübre Kullanımı Konusundaki Bilgi Kaynaklarının Sosyal Ağ Analizi İle Karşılaştırılması
Mehmet AYDOĞAN, Kürşat DEMİRYÜREK  

Kırsal Kesimde Tarımsal Kredi Kullanımı ve Tarım İşletmesi Üzerine Etkileri: İzmir İli Örneği
Fatih ÖZDEN, İpek TOPUZOĞLU, Serdar PITIR  

Üretici, Tüketici ve Yoksulluk Olgusu Yönünden Türkiye’de Gıda Güvencesi
Gülcan ERAKTAN, Berna YELEN 

Tarımsal Değerlemede Kamu Kurumlarının Karşılaştıkları Sorunlar: Konya İli Örneği
Cennet OĞUZ, Zuhal KARAKAYACI, Ayşe ÜNEŞİ  

Çiftçi Kayıt Usulü Veri Toplama Tekniğini Kullanarak Harran Ovası Sulu Pamuk Tarım İşletmelerinde Etkinlik Analizi Projesi’ne Üreticilerin Bakışı
Tamer IŞGIN, Fatma ÖCAL KARA, Remziye ÖZEL, Osman ÇOPUR, Turan BİNİCİ, Hatice SUBAŞI  

Türkiye’de Hayvansal Gıda Tüketimi ve Sorunlar
İsmail YILMAZ, Emine YILMAZ  

Adıyaman İlinde Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesinin Durum Analizi
Şeyda İPEKÇİOĞLU, Tali MONİS, Ahmet ÇIKMAN, Yasemin VURARAK  

Tarımsal Üretimde Risk Faktörlerinin Üreticiler Bakımından Değerlendirilmesi: Ağrı İli Örneği
Esra KADANALI, Serkan TERCAN, Vedat DAĞDEMİR 

Beşir KOÇ, Hacı Ali GÜLEÇ, Tutku Gül ALTUN Geleneksel Gıda Ürünleri Tüketim Pazarının Analizi: Van İli Uygulaması
Cennet OĞUZ, Zuhal KARAKAYACI, Ayşe ÜNEŞİ  

Üreticilerin Tarımsal Kredi Kullanım Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ağrı İli Örneği
Serkan TERCAN, Esra KADANALI, Vedat DAĞDEMİR  

Üniversitelere Hazırlanan Öğrencilerin Ziraat Fakültesi Algısı ve Bu Algıya Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
Fikret Harun AÇIL, İsmet BOZ 

Kırsal Kesimde Yoksulluk ve Kırsal Kalkınma Destekleri Uygulamalar
O. Murat KOÇTÜRK, M. Metin ARTUKOĞLU  

Gıda Güvenliği Sağlama Ekolojilik Önlemler
Seher ERSOY QUADIR, Hülya KARAMAN 

Kırsal Yoksulluğun Temel Nedenleri ve Kırsal Kalkınma Politikaları
Seher ERSOY QUADIR 

GDO Yoksulluk İçin Çözüm mü? Sağlık İçin Tehdit mi?
İsmail YILMAZ, Emine YILMAZ  

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Ekonomik-Sosyal Sorunları ve Çözüm Önerileri
Şeyda İPEKÇİOĞLU, Tali MONİS, Güneş EREN YALÇIN, Şehnaz BÜYÜKHATİPOĞLU 

Türkiye’de Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Kırsal Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi
Dilek YÜCEL ENGİNDENİZ  

Malatya İlinde Bitkisel Ürün Sigortaları Uygulamalarına Yönelik Çiftçilerin Yaklaşımı
Ahmet ASLAN, Salih ATAY, Mücahit PAKSOY  

Yayım ve Eğitim Programı Çerçevesinde Kuraklık Eylem Planı Uygulamalarında Ezine İlçesi Örneği
Mesut AKMAZ, Timuçin EVEREST  

Gap Bölgesinde Biber’in 2000-2010 Yılları Arasındaki Üretim Girdi ve Maliyetindeki Değişimler
Ahmet ÇIKMAN, Tali MONİS  

Toplumsal Pazarlama Yaklaşımı ile Kırsal Kalkınmada Yerel Ürünlerin Etkisi: Erzurum Civil Peyniri Örneği
Yavuz TOPCU  

Tüketicilerin Kırmızı Et Tüketimi ile İlgili Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Erzurum İli Örneği
Yavuz TOPCU, Ahmet Semih UZUNDUMLU  

Süt Sektörünün Gelişme Potansiyeli ve Kırsal Kalkınmaya Olası Katkıları: Milas İlçesi Örneği
Figen ÇUKUR, Volkan DAYAN  

Kırsal Kalkınmada Yerel Bitkisel Materyallerin Markalaştırılmasında Tarımsal Yayımın Önemi
Vedat PİRİNÇ, Songül AKIN  

Süt Sığırcılığının Geliştirilmesinde Birliklerin Rolü ve Önemi: Milas İlçesi Süt Üreticileri Birliği Örneği
Figen ÇUKUR, Gamze SANER  

Tüketicilerin Market Markalı Gıda Ürünlerine Bakış Açıları (Konya İli Selçuklu İlçesi Örneği)
Cennet OĞUZ, Erhan TÜZEMEN 

Türkiye’de Reformlar Kapsamında Yoksullaşan Tarım Sektörü
Emine OLHAN  

Türkiye’de Yem Bitkileri Arz Açığına Yönelik Çözüm Önerileri
Umut GÜL, Mine HASDEMİR  

Yoksulluğun Azaltılmasında Tarım Arazilerinin Etkin Kullanımının Sağlanması
Pınar TOPÇU, Nebi ÇELİK  

Türkiye’de Mikro kredi Uygulamalarının Kadın Yoksulluğu Açısından Önemi
Rüveyda KIZILOĞLU, Meral UZUNÖZ, Orhan GÜNDÜZ  

Ege Bölgesi Bağ İşletmelerinde İşgücü Varlığı ve Kullanım Durumu
Hülya UYSAL, Gamze SANER  

Çiftçilerin Tarımsal Üretim Amaçlarının Bulanık Eşli Karşılaştırma Yöntemi ile Analizi: Erzurum İli Örneği
Emine İKİKAT TÜMER, Avni BİRİNCİ, Bülent MİRAN  

Türkiye’de Gıda Açlığı Sorunsalı ve Nedenselliği Üzerine Bir Araştırma
Erdoğan GÜNEŞ, Yasemin DEMİR, O. Orkan ÖZER  Kaz Dağlarının Bütüncül Yönetiminde Multidisipliner ve Katılımcı YaklaşımlarınYeri ve Önemi


Nalan YÜKSEL DELİCE  Fasulye Üretim ve Pazarlamasında Etkili Olan Faktörler: Gevaş İlçesi Örneği

Kenan ÇİFTÇİ, Mustafa TERİN, Ahmet ŞAHİN, İbrahim YILDIRIM  

Düzey 1 Bölgelerine Göre Yoksulluk ve Göç Durumu

Seda YAŞA, Nuray DEMİR, Vedat DAĞDEMİR  
Doğu Marmara Bölgesinde Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri
Arif SEMERCİ, Erdal DAĞISTAN  

Kırsal Kalkınmada Leader Yaklaşımı: Erzurum Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Örneğinden ÇıkarımlarMustafa TERİN, Fahri YAVUZ  Tarım Ekonomisi Alanında Araştırmalar ve Tübitak Proje Önerilerinde Durum

Fahri YAVUZ  
Bir Çiftçi Eğitimi Projesinin Üretici Gözüyle Değerlendirilmesinin Analizi: Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Örneği
Adem AKSOY, Fahri YAVUZ, Mustafa TERİN, İrfan Okan GÜLER  

Dünyadaki Eğilimler Işığında Türkiye Tarımsal Destekleme Politikalarının Değerlendirilmesi

Cemile KARAMAN, Fahri YAVUZ  

Kırsal Yoksulluğun Giderilmesinde Eğitim Ve Yayımın RolüHacer ÇELİK ATEŞ, Hasan YILMAZ, Mürşide Çağla ÖRMECİ KART  Erzurum Daphan Ovasında Tarımsal Sulamanın Ekonometrik Analizi


İrfan Okan GÜLER, Fahri YAVUZ  

Türkiye’de Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin Gelişimi ve Konunun Büyükbaş Hayvancılık Sektörünün Sorunları Açısından Değerlendirilmesi


Duygu TOSUN, Nevin DEMİRBAŞ  


Yeşil Pazarlama ve Gıda Sanayi İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Stratejileri


Rüveyda KIZILOĞLU, Meral UZUNÖZ, Ayşegül UTKU, Yağmur EROL  

Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı ve Bu Programı Uygulamada Görevli Personellerin Çevre Duyarlılıkları
Mehmet HASDEMİR, Mine HASDEMİR  
Türkiye’de Tarım Politikalarının Gıda Güvencesi ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
Yener ATASEVEN, Hasan ARISOY, Özdal KÖKSAL  İyi Tarım Uygulamaları Yapan Kiraz İşletmelerinin Yapısal Durumu

Mehmet HASDEMİR  Avrupa Birliği Vergi Politikası ile Türk Vergi Sisteminin Uyumlaştırılması Üzerine Bir Araştırma

Tecer ATSAN, Pınar MEZARARKALI  Türkiye’nin İnsani Yoksulluk Boyutu

Nuray KIZILASLAN, Halil KIZILASLAN, Hasan Gökhan DOĞAN, Derya AĞCADAĞ  

Kadın Yoksulluğunu Etkileyen Faktörlerin Analizi

Zeynep ŞENEL, Aydın GÜREL  

Kadın Yoksulluğunu İrdeleyen Bilimsel Araştırmaların Değerlendirilmesi

Zeynep ŞENEL,  


Erzincan İli Tarım Vizyonu ve Strateji Analizi

Tecer ATSAN, Avni BİRİNCİ, H. Bayram IŞIK, Rahbar FOROUGH  

Türkiye’de 1980 Sonrası Uygulanan Ekonomi Politikalarının Kırsal Yoksulluğa Etkisi
Servet ÖZDEMİR  

Kadınlarda Rol-Model Seçimini Etkileyen Faktörler : Tokat İli Örneği
Esen ORUÇ BÜYÜKBAY, Rüveyda KIZILOĞLU, Ziya Gökalp GÖKTOLGA  Kırsal Yoksulluk: Çanakkale İli Çamlıca Köyü Örneği

Bengül EVEREST, Sibel TAN, Selma KAYALAK, Özge Can NİYAZ  
Çanakkale İlinde Üreticilerin Tarım Sigortası Yaptırması Eğilimlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi

Sibel TAN, Bengül EVEREST, Ayşe ÖZEN  

Tarım Sektöründe Yerel Ekonomik Kalkınmada Kümelenme Yaklaşımı: Çanakkale Zeytin ve Türevleri İçin Kümelenme Örneği
Meral SAYIN, F. Füsun TATLIDİL, Ferhan SAVRAN, Duygu AKTÜRK  

Küreselleşme, Yoksulluk ve Tarım

Gamze SANER, Figen ÇUKUR, Simge SANER  
AB Ortak Balıkçılık Politikası, Kalkınmada Balıkçılığın Rolü ve Türkiye ile Karşılaştırılması
Ferit Ömer TİRYAKİOĞLU, İlkay DELLAL  Türkiye’de Kırsal Alanda Uygulanan Yoksullukla Mücadele Politikalarının SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi
Özge Can NİYAZ, Sibel TAN, Selma KAYALAK, Bengül EVEREST  
Raflardaki Yeni Ürün Fonksiyonel Gıdalar ve Getirdikleri

Celile ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU, Fatma Handan GİRAY, Ayşe ŞAHİN  

Avrupa Birliğ i Organik Tarım Mevzuatındaki Gelişmeler ve Türkiye’nin Uyumu
Murat DEMİR, Kürşat DEMİRYÜREK, Gamze AYDIN, Salih CAN  Yoksullukla Mücadelede Kooperatiflerin Önemi: Tarım Kredi Kooperatifleri Örneği,
Bengül EVEREST, Murat YERCAN  

Konya Bölgesinde Sulama Pompaj Tesisleri Ekonomisi
Sedat ÇALIŞIR, Nuri ORHAN, Ender Kaya  

Tekirdağ İlinde Zeytinyağı Tüketim Tercihlerinin Analizi

Gökhan UNAKITAN, Burçin BAŞARAN, Fuat YILMAZ  Şanlıurfa’da Hayvancılığın Başlıca Sorunları, Çözüm Önerileri ve Et Fiyatı Oluşumunu Etkileyen Faktörler

Tali MONİS, Ahmet ÇIKMAN, Şeyda İPEKÇİOĞLU  

Osmaniye İlinde Yerfıtığı İşleme Sanayi

Nermin BAHŞİ, Dilek BOSTAN BUDAK, Aykut GÜL  Gölge Kurusu Üzüm Üretiminin Geliştirilmesi
Ahmet Haşim KESKİN, Dilek BOSTAN BUDAK  Sınıflandırma ve Regresyon Ağacı Yönteminin Örnek Veri Seti İle Uygulanması

Duygu AKTÜRK, Zeki BAYRAMOĞLU, Ferhan SAVRAN  

Türkiye’de Tarım Ürünleri Pazarlamasında Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Rolü ve Mevcut Durumlarının Değerlendirilmesi
Berrin TAŞKAYA TOP, Mevhibe ALBAYRAK  

Konya İli Tarım Havzalarında Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı Arazi ve Gelir Dağılımı
Murat KÜÇÜKÇONGAR, Mustafa KAN, Arzu KAN, Cennet OĞUZ, Hüseyin ERGUN, Emel DEMİRÖZ  
Tarımsal Eğitim ve İyi Tarım Uygulamalarının Çiftçi ve Bölge Ekonomisine Katkıları (Konya Örneği)
Mehmet ZENGİN, Süleyman SOYLU, Nuh BOYRAZ, Mehmet ŞAHİN  

Türkiye’de Arazi Politikası ve Kırsal Yoksulluk
Sema GÜN, İlkay DELLAL, İlknur ÜNÜVAR  

Kırsal Yoksulluğun Azaltılmasında Önemli Bir Araç: Keçi Yetiştiriciliği
Ferhan SAVRAN, Duygu AKTÜRK, Taner KUMUK  Çiftçilerin Sürdürülebilirlik Düzeyi: Ege Bölgesi Örneği

Özlem YILDIZ, Murat BOYACI  


Yerel Buğday Çeşitlerinin Korunması, Çevre Ve Yoksulluk İlişkisi: Ege Bölgesi Örneği


H. Ece SALALI, Ela ATIŞ  
Süt Sığır İşletmelerinin Potansiyel Gelirini Artırmada Bir Yol: Erkek Buzağılardan Et Üretimi

Vildan DOĞAN KOÇBEKER, Muhammet Ali KARA, Yılmaz BAHTİYARCA  

Azerbaycan’da Kırsal Alanda Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele


Flora POLAT  
Marmara Bölgesindeki Balıkçı Tayfalarının Sosyo-Ekonomik Profili ve Yaşam Standartlarının İyileştirilmesi İçin İlişkin Öneriler

Günay GÜNGÖR, Celal DEMİRKOL, Hasan GÜNGÖR  Küçük İşletmelerin Tekirdağ İli Bağcılığındaki Önemi ve Geliştirme Olanakları

Hasan GÜNGÖR, Günay GÜNGÖR, Mehmet Ali Kiracı, Mehmet UĞURLU  


Kooperatifler Aracılığıyla Desteklenen Süt Sığırlarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: Isparta İli Örneği

Mevlüt GÜL, Hilal YILMAZ, M. Göksel AKPINAR, Ayşe GÜRSOY, Özge BAYINDIR  
Küçük Süt Sığır İşletmelerinde Verimlilik ve Kârlılığın Artırılma Yolları


Yılmaz BAHTİYARCA, Vildan DOĞAN KOÇBEKER, Muhammet Ali KARA  
Ankara İlinde Buğday Çeşitlerinin Yaygınlığı ve Ekonomik Analizi

Sevinç KARABAK, Neriman ÖZKAN, Çiğdem BOZDEMİR, Rahmi TAŞCI, Reyhan DEMİRTAŞ  Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyon Müdürlüğü’nde Çalışan Mevsimlik Kadın İşçilerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Gelecekle İlgili Beklentileri

Serhan CANDEMİR  
Kırsal Kalkınmada Kooperatifçiliğin Rolü “İzmir-Seferihisar Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi” Örneği

Gamze SANER, Kubilay UÇAR, Burak AĞIR