2010 - Şanlıurfa - IX. Tarım Ekonomisi Kongresi

İÇİNDEKİLER

Güneydoğu Anadolu Projesinde (GAP) Tarım potansiyeli ve GAPEylem Planı
Sadrettin KARAHOCAGİL  

Bologna Sürecinin Türkiye Tarım Ekonomisi Yükseköğretimine Muhtemel Etkileri
Fahri YAVUZ  

Antepfıstığı İşletmelerinde Tarımsal Kredi Kullanımına Etki Eden Faktörlerin Analizi
Adem AKSOY, H. Bayram IŞIK, Emine İKİKAT TÜMER  

Türkiye’nin Buğday Üretimi İçin Bir Öngörü Modeli: VAR Yaklaşımı
Ahmet ÖZÇELEK, Selma KAYALAK, O. Orkan ÖZER  

Risk Koşullarında Satış Zamanını Planlamada Alternatif Yaklaşımlar: Antepfıstığı Örneği
Ahmet ŞAHİN, Bülent MİRAN, Cuma AKBAY  

Sulama Yatırım Projelerinde Tarımsal Ekonomi Çalışmalarının Yeri Ve Önemi
Aslı ERDENİR SİLAY, Suna TEKİNER, Ahmet TOMAR  

Sulama Organizasyonlarının İşletmecilik Yönünden Değerlendirilmesi: Aksu İlçesi Örneği
Betül SAYIN, M. Ali ÇELİKYURT, Süleyman KARAMAN, Hüseyin AKKAYA  

Antalya İlinde Serada Domates Yetiştiriciliğinde İşletme Sahibinin Demografik Özelliklerinin Domates Verimi Ve Geliri Üzerindeki Etkileri
Burhan ÖZKAN, R. Figen CEYLAN, Hatice KIZILAY  

Bayramiç-Ezine Sulama Birliğinin Ekonomik Göstergeler Đle Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi
Duygu AKTÜRK, Murat TEKİNER, Ferhan SAVRAN, F. Füsun TATLIDİL  

Koyck–Almon Yaklaşımları İle Çilek Üretimi Ve Fiyat İlişkisinin Analizi
Ferit ÇOBANOĞLU  

Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi İçin Bir Bilgisayar Yazılımı Geliştirilmesi
Fuat YILMAZ, İ. Hakkı İNAN, Harun HURMA  

Üretim Deseni Belirleme Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Tire İlçesi Örneği
Görkem ÖZTÜRK, Bülent MİRAN, Gökşin TEKİNER  

Tarım İşletmelerinde Stratejik Yönetimin Önemi
İ. Hakkı İNAN, Çağdaş İNAN  

Akdeniz Bölgesi’nde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyoekonomik Analizi
Kemalettin TAŞDAN, S. Ahmet ÇELĐKER, Hasan ARISOY, Yener ATASEVEN, Deniz DÖNMEZ, Umut GÜL, Alkan DEMİR  

Tarımsal Sistem Yönetimi Ve Tarımsal İşletmeciliğin Bileşenleri; Kavram Ve Kuramlar
Kenan PEKER, Bahattin ÇETİN  

Ekonomik Krizinin Tokat İli Kazova Yöresindeki Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri
Murat SAYILI, Faruk ADIGÜZEL, A. Musa BÜYÜKKÖROĞLU  

Tarımsal Su İşletmeciliği ve Fiyatlandırma
Mustafa H. AYDOĞDU, Bahri KARLI, A. Baki BİLGİÇ  

Kayısı Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde Ekonomik Etkinlik: Darende İlçesi Örneği
Orhan GÜNDÜZ, Vedat CEYHAN, Kemal ESENGÜN, Miraç DAĞDEVİREN  

Ege Bölgesinde Entegre Mücadele Programı Uygulanan Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinin Teknik Ve Ekonomik Özelliklerinin İncelenmesi: Muğla İli Örnek Olayı
Önder Volkan BAYTAKTAR, Gamze SANER  

Ege Bölgesinde Entegre Mücadele Programı Uygulanan Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinin Teknik Ve Ekonomik Özelliklerinin İncelenmesi: Muğla İli Örnek Olayı
Önder Volkan BAYTAKTAR, Gamze SANER  

Ekonomik Krizin Buğday Tarımına Ve Üreticilere Etkileri
Sema KONYALI, Okan GAYTANCIOĞLU  

Konya İlinde Havuç Üretimi Yapan Tarım İşletmelerinde Ekonomik Büyüklüğün Karlılık Üzerine Etkisi
Yusuf ÇELİK, Mithat DİREK  

Türkiye Et Sığırcılığında Islah Ve Destekleme Politikalarının Bölgesel Etkileri Üzerine Bir Çalışma
Atilla KESKİN, Vedat DAĞDEMİR, Fahri YAVUZ  

Kyoto Protokolü, Türkiye’nin Yükümlülükleri ve Beklentiler
Gülcan ERAKTAN, Berna YELEN, Hasan ARISOY  

Tarımsal Üretimi Etkileyen Risk Faktörleri Ve Stratejilerinin Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği
Emine İKİKAT TÜMER, Avni BİRİNCİ, Adem AKSOY  

Çiftçilerin Sel ve Kuraklık Sigortası Yaptırma İsteğini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Tra-I Bölgesi Örneği
Emine İKİKAT TÜMER, Avni BİRİNCİ, Bülent MİRAN  

1980 Sonrası Ekonomik Krizlerin Türkiye Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri
Erkan AKTAŞ, İsmail TUNCER, Murat AYDIN  

Sosyal Güvenlik Reformu Kapsamında Tarım Kesiminde Sosyal Güvenlik Uygulamaları
Mehmet KILIÇ  

AB ve Türkiye'nin Tarımsal Üretim Etkinlik Ve Verimliliği Üzerine Küresel Krizlerin Etkileri
Murat CANKURT, Bülent MİRAN, Cihat GÜNDEN, Ahmet ŞAHİN  

AB ve Türkiye'nin Tarımsal Üretim Etkinlik Ve Verimliliği Üzerine Küresel Krizlerin Etkileri
Murat CANKURT, Bülent MİRAN, Cihat GÜNDEN, Ahmet ŞAHİN  

Türkiye’de Tarımın Kredilendirmesinde Özel Sektör Bankacılığının Yeri
Mücahit PAKSOY, Ahmet ASLAN  

1990 Sonrası Ekonomi Ve Tarım Politikalarının Kırsal Alanda Ürün Deseni Değişimi Üzerindeki Etkisi-Aydın-Dalama Örneği
Neriman YÖRÜR  

Dünyada Tarım Sigortacılığı Sektörünün Gelişimi ve Türkiye’de Durum, Sorunlar Ve Öneriler
Handan AKÇAÖZ, Orhan ÖZÇATALBAŞ, Hatice KIZILAY, Zühal TURHANOĞULLARI  

Dış Dinamikler Açısından Türkiye Hayvancılığı Üzerine Çözümlemeler
Mustafa KAYMAKÇI, Sait ENGİNDENİZ  

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İstekliliğinin Belirlenmesi
Şeyda İPEKÇİOĞLU, Tamer IŞGIN, Tali MONİS, Gamze SANER, Abdulbaki BİLGİÇ  

Ekonomik Ve Ekolojik Kriz Karşısında Türkiye Tarımı
Tayfun ÖZKAYA  

2001 Ekonomik Krizinin Türk Tarımında Toplam Faktör Verimliliği Üzerindeki Etkilerinin Analizi
Tuna ALEMDAR  

GD’li ve GD’siz Mısır Gevreğinde Fiyat Artış Simülasyonlarının Tüketici Satın Alma Olasılıklarına Etkileri
Güneş EREN, Abdulbaki BİLGİÇ, Bahri KARLI, Levent KAYA, Abdulvahit SAYASLAN, Gülşen KESKİN, Cihat GÜNDEN  

Farklı Fiyat Senaryolarının GD’li ve GD’siz Mısır Yağı Satın Alma Olasılıklarına Etkileri
Bahri KARLI, Abdulbaki BİLGİÇ, Levent KAYA, Bülent MİRAN, Şerafettin ÇELİK, Abdulvahit SAYASLAN, Güneş EREN  

Taze Kayısı Sektörü Ve Sorunları: Iğdır İli Örneği
H. Bayram IŞIK, İlkay UÇUM, Adem AKSOY, A. Semih UZUNDUMLU  

Civil Peynir Tüketiminde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi
Emine İKİKAT TÜMER, Vedat DAĞDEMİR, Zeynep EKER  

Organik Ürün Tüketim Eğilimi
Erdal DAĞISTAN, Bekir DEMİRTAŞ, Yalçın YILMAZ, Nuran TAPKI  

Tüketicilerin Et Alma Yeri Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi; Erzurum İli Örneği
Esra KADANALI, Emine İKİKAT TÜMER, Vedat DAĞDEMİR, Bülent MİRAN  

Türkiye’de Limon Fiyatlarının Analizi Ve Pazarlama Marjları
Esra KADANALI, Rüveyda KIZILOĞLU, Vedat DAĞDEMİR  

Türkiye’nin Organik Tarım Ve Gıda Ürünleri İhracatının Sosyal AğAnalizi İle Ortaya Konulması
Kürşat DEMİRYÜREK, Mehmet AYDOĞAN  

Ekonomik Krizin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkileri (Tokat İli Örneği)
Meral UZUNOZ, Bilge GÖZENER, Yaşar AKÇAY  

Konya'da Buğday Piyasasında Karar Mekanizmalarının Küresel Krizden Etkilenme Durumu
Mithat DİREK, Aysun YENER  

Bitkisel Yağ Tüketiminde Markaya Karşı Tutumu Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun İli Örneği
Orhan GÜNDÜZ, Vedat CEYHAN, H. Avni CİNEMRE, Osman KILIÇ  

Tükiye’de Kırmızı Mercimek Pazarlama Organizasyonu
Remziye ÖZEL, Aykut GÜL  

Türkiye’de Tüketicilerin Organik Logolara Yaklaşımları
Özlem KARAHAN UYSAL, Bülent MİRAN, Canan ABAY, Murat BOYACI, Meike JANSSEN, Ulrich HAMM  

Tükiye’de Kırmızı Mercimek Pazarlama Organizasyonu
Remziye ÖZEL, Aykut GÜL  

Gıda Firmalarının Kriz Dönemi Pazarlama Stratejileri
Sertaç GÖNENÇ, Metin GÜLDAŞ  

Türkiye’de Kırmızı Ette Fiyat Oluşumu Ve Etkileyen Faktörler
Şule TURHAN, Burcu ERDAL, Bahattin ÇETiN  

Erzurum İli’nde (Aziziye, Palandöken Ve Yakutiye İlçeleri) Kırmızı Et Tüketim Alışkanlığı Ve Buna Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
Tuğba EREM KAYA, Murat KÜLEKÇi, Ayşe SEZGiN, Hediye KUMBASAROĞLU  

Tüketicilerin Tekirdağ Köftesine Karşı Tutum Ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler: İç Ve Dış Kalite Kriterlerinin Etkisi
Yasemin ORAMAN, Emine YILMAZ, İsmail YILMAZ  

E-Ticaret’in Pazarlama Üzerindeki Etkileri: Meyve Sebze İşleme Sanayi Örneği
Şule TURHAN, Zeynep PARSEKER, Burcu ERDAL, Bahattin ÇETİN  

İzmir Yöresinde Süt Üreticilerinin Organik Süt Üretimini Kabul Etme İstekliliği
Nursel KOYUBENBE, Bülent MİRAN  

Kırsal Alanda Kadın Yoksulluğu: Yaylacık Köyü Örneği
Cennet OĞUZ, Arzu KAN  

AB Yapısal Ve Kırsal Kalkınma Politikaları Ve Türkiye
Coşkun ŞEREFOĞLU, Tecer ATSAN  

AB Yapısal Ve Kırsal Kalkınma Politikaları Ve Türkiye
Coşkun ŞEREFOĞLU, Tecer ATSAN  

Ekoturizmin Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Trakya Bölgesi Örneği
Çağdaş İNAN, Hakkı İNAN, Ahmet KUBAŞ  

Kırsal Alanda Kadınların Hayvancılık- Ekolojik Tarım İlişkisi Konusunda Bilgi Düzeyleri Ve Farkındalık Durumu: Tokat İli Örneği
Esen ORUÇ BÜYÜKBAY, Ebru ONURLUBAŞ  

Bölgesel Kalkınma Hedeflerinde Önceliklerin Belirlenmesi; Tarım Sektöründe Yoğunlaşma Analizi
Funda F. GENÇLER, Özlem YILDIZ, Fatih ÖZDEN, Berna TÜRKEKUL  

Global Ekonomik Krizin Türkiyede’deki Kırsal Yoksulluk Ve İşsizlik Üzerine Etkisi
Hakan ADANACIOĞLU, F. Akın OLGUN, Sevtap GÜLER GÜMÜŞ  

Türkiye’de Tarım Kesiminde Yoksulluğun Boyutu
Selma KARABAŞ, Ebru ONURLUBAŞ, Erdem KANIŞLI, A. Zafer GÜRLER  

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Girişimi (Leader) Ve Türkiye’deki Uygulamaları
Yavuz TAŞCIOĞLU, Cengiz SAYIN  

Türkiye’de Bölgelerarası Tarımsal Gelişmişlik Farkının Ekonomik Göstergelerle Analizi
Cennet OĞUZ, Zuhal KARAKAYACI  

Yerel Kalkınma ve Tarımsal Kooperatifler: Milas İlçesi Örneği
Ayhan ÇIKIN, Figen ÇUKUR, Tayfun ÇUKUR, Volkan DAYAN  

Türkiye’de Ekonomik Krizlere Alternatif Bir Çözüm Önerisi: Tarımda Güçlü ve Etkin Üretici Örgütlenme Modeli
Gülen ÖZDEMiR, Gülşen KESKiN, Haşim ÖZÜDOĞRU  

Diyarbakır İli Çermik İlçesi Bağcılığı ve Üzüm Üreticilerinin Örgütlenmeye Bakış Açıları
Songül AKIN, Gültekin ÖZDEMİR  

Adana ilinde Kooperatifler Aracılığıyla Uygulanan Süt Sığırcılığı Projelerinin Genel Bir Değerlendirmesi
Hilal YILMAZ, Aykut GÜL  

Hayvansal Üretimin Gelişmesinde Kooperatiflerin Rolü: Kırklareli Merkez Erikler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örneği
Mustafa TERİN, Fahri YAVUZ, İbrahim YILDIRIM, İrfan Okan GÜLER  

Kadın Emeğinin Örgütlenme İle Etkinleştirilmesi
Nilüfer CENGİZ ESEN, Ehlinaz TORUN  

Tarımsal Yeniliklerin Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi: Erzurum İli Örneği
Ayşe SEZGİN, Tuğba EREM KAYA, Murat KÜLEKÇİ, Hediye KUMBASAROĞLU  

Tahtalı Baraj Havzasında Organik Tarımı Yaygınlaştırma Faaliyetleri Ve Başarı Durumu
H. Ece SALALI, Ela ATIŞ  

Türkiye’de Bilgi Teknolojileri Ve Üretimine Yeni Bir Yaklaşım: Kalkınma Ajansları
İlkay KUTLAR  

Tarım Danışmanlarının Bilişim Ve Đletişim Teknolojilerini Kullanma Eğilimleri
Murat BOYACI, Özlem YILDIZ  

Türkiye Ve Gap Bölgesinde Tarım Danışmanlığı Sisteminin Sorunları Ve Geleceği
Orhan ÖZÇATALBAŞ, İsmet BOZ, Dilek BOSTAN BUDAK, Buket KARATURHAN, Kürşat DEMİRYÜREK  

Türk Tarımsal Yayımında Yeni Bir Anlayış: Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin Yayım Çalışmalarına Etkileri
Tecer ATSAN, Ziya YURTTAŞ, Zeynep BAŞUSTA  

Tarımsal Yayım’a Yeni Bir Yaklaşım: İnsancıl Tarımsal Yayım
Yaşar AKTAŞ, Fatma ÖCAL KARA, Alper DEMİRDÖĞEN  

Aşırı Sulamanın Toplumsal-Ekinsel Nedenlerinin Çözümlenmesi - Harran Ovası Örneği-
Yaşar AKTAŞ, Fatma ÖCAL KARA, Alper DEMİRDÖĞEN  

Gap Bölgesinde Çeltik Üretimi İklim İlişkileri Ve Çeltik Üretiminin Uzun Dönem Eğilim Analizi
Beşir KOÇ, Tahsin TONKAZ  

Zeytin Tarımında Ve İşleme Sanayiinde Çevreye Yönelik Tutumların Değerlendirilmesi: Edremit Körfezi Örneği
Funda F. GENCLER, M. Metin ARTUKOĞLU  

Globalgap Eşdeğerlik Sertifikasyon Sisteminin Dünyadaki Örnekleri Ve Türkiye’de Uygulanabilirliğinin İrdelenmesi
Gül ÖNER, Şule IŞIN  

İyi Tarım Uygulamalarının Tüketiciye Yansımaları, Tekirdağ İli Örneği
Harun HURMA, Fuat YILMAZ, Celal DEMİRKOL  

Tüketicilerin Organik Ürün Tüketim Kararlarında Çevreye Duyarlılığın Etkisi: Adana İli Örneği
Arzu SEÇER, Faruk EMEKSİZ, Müge K.DAVRAN  

Kırsal Kadın ve Çevre
Nurşen ADAK  

Gıda Güvenliği Ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (Gdo)
Okan EŞTÜRK, Özlem EŞTÜRK, M. Necat ÖREN  

Türkiye’de Tarım Ve Gıda İşyerlerinde Sorumlu Yöneticiliğin Başarısına Etki Eden İşletme Özelliklerinin Analizi* Zehra AYHAN
Fahri YAVUZ, Adem AKSOY, İrfan Okan GÜLER, Mustafa TERİN  

Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Gelişiminin Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasında Yeni Bir Örgütlenme Modeli: Kümeleşme – Aydın Örneği
Neslihan KARATAŞ  

Türkiye’de Ekonomik Krizin Gıda Sanayi Üzerine Etkisi
Nuray KIZILASLAN, Faruk ADIGÜZEL, Halil KIZILASLAN  

Türkiye’de Meyve Suyu Sanayinde Verimlilik ve Rekabet Gücünün İncelenmesi
Renan TUNALIOĞLU, Göksel ARMAĞAN, CemAl ATICI, Altuğ ÖZDEN  

Sofralık Üzüm Üretimi Ve Yaş Meyve İşleme Sanayine İlişkin Bir Değerlendirme: Alaşehir/Manisa Örneği
O. Murat KOÇTÜRK  

GAP Bölgesinde Pamuğun 2000-2009 Yılları Arasındaki Üretim Girdi Ve Maliyetindeki Değişimler
Ahmet ÇIKMAN, Tali MONİS  

Demografik Kriterlerin Yoğurt Marka Tercihlerindeki Rolünün Manova İle Belirlenmesi
Gökhan UNAKITAN, Yasemin ORAMAN, Burçin BAŞARAN, Emine YILMAZ  

Tarım Ve İklim Değişikliği İlişkisinde Alınması Gereken Önlemlerin Tarımsal Yayım Açısından İrdelenmesi
Aydın GÜREL, Zeynep ŞENEL  

Küresel Ekonomik Krizin Türkiye’de Gıda Güvencesi Üzerine Etkileri
Özlem EŞTÜRK, M. Necat ÖREN, Tuna ALEMDAR  

Günümüzde Etkinlik Kavramı Ve Ölçüm Metotları
Altuğ ÖZDEN  

Trakya Bölgesinde Fiğ Ve Silajlık Mısır Üretiminde Maliyet Ve Gelir Göstergelerindeki Değişim Ve Eğilimler
Başak AYDIN, Erol ÖZKAN  

Van İlinde Faaliyet Gösteren Hazır Yemek Sanayi İşletmelerinin Pazarlama Stratejileri
Beşir KOÇ, Hacı Ali GÜLEÇ, Tutku Gül ALTUN  

Van İlinde Faaliyet Gösteren Hazır Yemek Sanayi İşletmelerinin Pazarlama Stratejileri
Beşir KOÇ, Hacı Ali GÜLEÇ, Tutku Gül ALTUN  

Gap Bölgesi Yem bitkileri Politikasında Son Yıllardaki Değişimler
Cenap CEVHERİ, Gülşah BENGİSU, Tahir POLAT, A. Rıza ÖZTÜRKMEN, Ümit YAVUZER  

Tarımsal Yayımda Danışmanlık Kavramı Ve Türkiye’de Uygulama Biçimi
Cennet OĞUZ  

Tarımsal Kalkınmada Tarımsal Üretici Birliklerinin Önemi: İspir Bal Üretici Birliği Örneği,
Ertuğrul GÜREŞÇİ  

Tüketicilerin Market Markalı Gıda Ürünlerine Bakış Açıları: Aydın İlinde Bir Uygulama
Ece AKSU ARMAĞAN  

Küresel Kriz Sürecinde Türkiye’de Tarımsal Kredi Etkinlik Ve Uygulamaları
Erdoğan GÜNEŞ, M. Metin ARTUKOĞLU  

Sulama İşletmeciliğinde Sulama Birliklerinin Yeri (Çanakkale İlinden Örnekler)
Erol ÖZKAN, Başak AYDIN, Harun HURMA, Erkan AKTAŞ  

Farklı Azot Dozu Uygulamaları İle Kuru İncir Verimi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Ferit ÇOBANOĞLU, Birgül ERTAN, Berrin ŞAHİN  

Türkiye’de Kırsal Kalkınma Yatırımları Kapsamında Hibe Projelerinin Değerlendirilmesi: Aydın ili Örnek Olayı
Ferit ÇOBANOĞLU, Göksel ARMAĞAN, Ali NALBANTOĞLU 

Sürdürülebilir Kalkınma Ve Yeşil Pazarlama
Filiz PEZiKOĞLU  

İklim Değişikliği Çerçevesinde Tarım Sigortalarının Önemi Ve Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi
Gonca GÜL YAVUZ, İ. Coşkun CEYLAN 

Elma Üretimi Yapan Tarım İşletmelerinde Tarımsal İlaç Kullanımında Yayım Yaklaşımları; Karaman İli Örneği
H. Feyza KARAÇAYIR, Cennet OĞUZ 

Balıkçılık Sektöründe Su Ürünleri Kooperatiflerinin Rolü Ve Örgütlenme Yapıları
Kadir DOĞAN, Metin TiMUR 

Hakkâri İli Merkez İlçe Kentsel Ve Kırsal Alanda Süt Ve Ürünleri Tüketim Yapısı
Kenan ÇİFTÇİ, Ahmet ŞAHİN, Ahmet DENİZ, İbrahim YILDIRIM 

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Un Sanayicilerinin Süne, Eurygaster İntegriceps Put. (Het.: Scutelleridae) Mücadelesine Bakış Açıları
Mehmet DUMAN, Çetin MUTLU, Vedat KARACA, Celalettin GÖZÜAÇIK 

Tarım Alanlarının Korunması Ve Yönetilmesinde Şehir Planlamanın Belirleyiciliği
Mercan EFE  

Orta Anadolu Bölgesindeki Un Sanayicilerinin Süne Mücadelesine BakışAçıları
Murat KÜÇÜKÇONGAR, Mustafa KAN, Cennet OĞUZ 

Erzurum İlinde (Aziziye, Palandöken Ve Yakutiye İlçeleri) Balık Tüketimine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
Murat KÜLEKÇİ, Tuğba EREM KAYA, Ayşe SEZGİN 

Tokat - Merkez İlçede Tarım Kredi Kooperatiflerinin Faaliyetleri Üzerine Ekonomik Krizin Etkilerinin Saptanması
Faruk ADIGÜZEL, Murat SAYILI 

Türkiye’de Kivi Üretim Potansiyeli Ve Dış Ticareti
Mustafa ÖZTÜRK 

Aydın İli Nazilli İlçesindeki İncir Üretimine Küresel Isınmanın Etkileri
Oğuz AYDIN, Halil KIZILASLAN 

Dünyada Ve Türkiye’de Bitkisel Yağ Üretimi Ve Ticaretinde Yerfıstığının Yeri
Oğuz PARLAKAY 

Kırsal Nüfusun İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Durumu, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Orhan ÖZÇATALBAŞ, Yaşar GÜRGEN, Zühal TURHANOĞULLARI 

Türkiye’de Tarımsal Eğitim Ve Yayım İlişkisi
Orhan ÖZÇATALBAŞ, Dilek BOSTAN BUDAK, İsmet BOZ, Kürşat DEMİRYÜREK, Murat BOYACI, Buket KARATURHAN 

Global Ekonomik Krizin Dünyada Ve Türkiye’de Gıda Güvencesi Üzerine Etkileri
Özlem TURAN, Pınar AYDIN, İ. Bülent GÜRBÜZ 

Bursa İli Dağ Yöresinde Kırsal Turizmi Geliştirme Olanakları
Pınar AYDIN, Özlem TURAN, İ. Bülent GÜRBÜZ 

Türkiye’de İklim Değişikliğine Karşı Tarım Sektöründe Alınması GerekenÖnlemler
Sait ENGİNDENİZ, Görkem ÖZTÜRK 

AB Uyum Sürecinde Oluşturulan Kırsal Kalkınma Tedbirlerinin Uygulanmasında Kırsal Turizmin Yeri
Sezen GIRAN TAŞCIOĞLU, Yavuz TAŞCIOĞLU 

Türkiye’de 2000 Yılı Sonrası Uygulanan Tarım Politikaları: Tarım Reformu Uygulama Projesi – ARIP
Sibel TAN, Taner KUMUK, Ferhan SAVRAN, Bengül EVEREST 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bitkisel Ürün Sigortası Yaptıran Üreticilerin Mevcut Durumu
Şeyda İPEKÇİOĞLU, Tamer IŞGIN, Tali MONİS, Gamze SANER, Ahmet ÇIKMAN 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Araştırma Enstitüsü Tarafından Düzenlenen Eğitimlerin Değerlendirilmesi
Şeyda İPEKÇİOĞLU, İbrahim Halil ÇETİNER, Tamer IŞGIN 

Ekolojik Ürünlerin Pazarlanmasında Yasal Mevzuatın Rolü
Şule ÖNCEL ULUSOY, Asuman TÜRELİ, Yasemin ŞAHİN 

Gap Bölgesinde Sulanan Alanlarda Buğdayın 2000-2009 Yılları Arasındaki Üretim Girdi Ve Maliyetindeki Değişimler
Tali MONİS, Ahmet ÇIKMAN, Şeyda İPEKÇİOĞLU 

Türkiye’de Organik Tarımda Yaşanan Son Gelişmeler Ve Uygulanan Politikalar
Zeliha YASAN, Umut GÜL 

Gap Bölgesinde Hayvansal Üretimde Mevcut Durum Ve Geliştirme Çalışmaları
Ümit YAVUZER, Gülşah Bengisu, Cenap Cevheri 

Tüketicilerin Genetiği Değiştirilmiş Gıdalara İlişkin Düşünceleri Ve Sağlık Hakkındaki Endişeleri: Tekirdağ İli Örneği
Yasemin ORAMAN, Emine YILMAZ, İ. Hakkı İNAN 

İçme Suyu Havzalarında Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirlenmeleri
Yener ATASEVEN, Emine OLHAN 

Tarımsal Biyoçeşitliliğin Korunmasında Yerel Tohum Ağları ve Ekolojik Tarımdaki Yeri
Zerrin ÇELİK 

Küresel Ekonomik Krizin ve İklim Değişikliğinin Ekolojik Tarımın Yaygınlaşmasına Etkileri
Zeynep ŞENEL, Aydın GÜREL 

Türk Tarımının Avrupa Birliği Ülkeleri Karşısındaki Sektörel Rekabet Gücü
Orhan ÇOBAN, Ayşe Esra PEKER, Yeşim KUBAR