2008 - Bursa - VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi

GIDA POLİTİKASI

GIDA POLİTİKASI SUNULU BİLDİRİLER

Tokat İlinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Çevreye Yönelik Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Hilmi ERDAL, Gülistan ERDAL, Kemal ESENGÜN

Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde Gıda İşletmelerinin AB Standartlarına Uyumu
Ayşegül AKIN, Sema GÜN

Tüketicilerin Avrupa Birliği Algıları ve Beklentileri
Ömer ALTINTAŞ, Ferhat ŞELLİ, Şevket KALANLAR

Türkiye’de Tarım Politikalarının Gıda Güvencesi Üzerine Etkisi
M. Necat ÖREN, Tuna ALEMDAR, Betül BAHADIR

Avrupa Birliği’nde Gıda Politikaları ve Türkiye’nin Uyum Sürecindeki Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Erdoğan GÜNEŞ, Hasan ARISOY

Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Tarım Sektöründe Kullanılan Akaryakıta Yönelik Vergi Politikaları ve Diğer Ülkelerle Karşılaştırılması
Erkan AKTAŞ, Selçuk İPEK, Serkan IŞIK

Türkiye’de Çay Sektörünün Serbestleşmesinin Olası Etkileri ve Politika Öncelikleri
Taylan KIYMAZ, Erdoğan GÜNEŞ

Şeker Pancarı ve Şeker Pancarı Yetiştiren Tarım İşletmelerinin Şeker Pancarı Kotasından Etkilenme Durumu
İsminaz ÖZDEMİR, Ahmet ÖZÇELİK

Yağlı Tohumlu Bitkilerde Uygulanan Tarım Politikaları
Okan GAYTANCIOĞLU

GDO’ların (Transgenik Ürünler) Tarım ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
Tecer ATSAN, Tuğba EREM KAYA

Tarımsal Ürünlerde Mal Gelecek Sözleşmeleri (Commodity Futures Markets) Uygulamaları, Türkiye için Yaklaşımlar

M. Metin ARTUKOĞLU, Gamze SANER

Tüketicilerin Satın Aldıkları Gıda Maddeleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumları (Tokat İli Örneği)

Nuray KIZILASLAN, Halil KIZILASLAN

Değişik Hukuk Sistemlerinde Sözleşmeli Üretim Modelinin Uygulama Esasları

Mehmet Kılıç

AB’ye Uyum Sürecinde Türk Gıda Hukukunda Son Gelişmeler

Mehmet KILIÇ

Yaş Meyve Sebze Sektörü Açısından AB’de Uygulanan Tarım-Çevre Politikalarının İncelenmesi

Cengiz SAYIN, M. Nisa MENCET, Yavuz TAŞCIOĞLU

Isparta İlinde Elma İşletmelerinde Yeniliklerin ve Araştırma Sonuçlarının Benimsenme Düzeyleri ve Etki Değerlendirmeleri

Alamettin BAYAV, Göksel ARMAĞAN

Çevre Kalitesinin İyileştirilmesi ve Korunmasında Yerel Halkın Katılımı; Trakya Örneği

Harun HURMA, Çağdaş İNAN

Trakya Bölgesindeki Çevre Kalitesinin Üreticilerin Tarimsal Arazi Talebi Üzerine Etkisi

Harun HURMA, Hakkı İNAN, Ahmet KUBAŞ

Türkiyr Yaş Meyve-Sebze Sektörünün Sürdürülebilir Rekabet Gücünde Eurepgap’in Rolü

Özlem BARIŞ, İ. Hakkı İNAN, Yasemin ORAMAN

Hayvancılığa Yönelik Yapılan Kalkınma ve Yayım Çalışmalarının Genel Bir Değerlendirmesi: Van İli Örneği

Hacer Çelik ATEŞ, Mustafa TERİN

Türkiye’de İllere Göre Tarımsal Gelişmişlik İndeksinin Çıkarılması ve Tarımsal Gelişmişliği Belirleyen Faktörlerin Saptanması

Kenan GÖÇER

Kırsal Kadınların Gıda Güvenliği Konusunda Bilinç Düzeyleri (Tokat İli Örneği)


Meral UZUNÖZ, Esen Oruç BÜYÜKBAY, H. Sibel Gülse BAL

Türkiye’nin Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Politikalarına Yasal ve Kurumsal Yönden Uyum Durumunun İncelenmesi


Yavuz TAŞCIOĞLU, M. Nisa MENCET, Cengiz SAYIN

GIDA POLİTİKASI POSTER BİLDİRİLER

Balıkçıların, Karadeniz ve Ege’de Sürdürülebilir Avcılık ve Balıkçılığın Geleceğine İlişkin Düşünceleri


Umut GÜL, Şeref KORKMAZ, S. Ahmet ÇELİKER, Alkan DEMİR, Deniz DÖNMEZ

Türkiye’de Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Tarımsal Yayım İhtiyaçları ve Üreticilerin Örgütlenme İle İlgili Düşünceleri


Göksel ARMAĞAN, Altuğ ÖZDEN

AB’de Tarımda Çevre Bilincinin Artırılmasına Yönelik Uygulamalar ve Türkiye İçin Öneriler


M. M etin ARTUKOĞLU, Funda GENÇLER

GAP’ta Sulama Organizasyonlarının Yapısal Özelliği ve Etkinliği

Şeyda İPEKÇİOĞLU, Tali MONİS, Remziye ÖZEL, Yasemin VURARAK, Sevgi POYRAZ ENGİN

Şanlıurfa Ticaret Borsasının Yapısı ve İşleyişi

Şeyda İPEKÇİOĞLU, Bahri KARLI, Sevgi POYRAZ ENGİN

GD Bitkisel Ürünler ve Çok Uluslu Şirketler

Filiz PEZİKOĞLU

GIDA PAZARLAMASI

GIDA PAZARLAMASI SUNULU BİLDİRİLER

Türkiye Yaş Meyve Sebzede AB İle Rekabet Edebilir mi? Domates Alt Sektör Analizi
Gülşen KESKİN, Cihan NAZLI, Tijen ÖZÜDOĞRU

Yaş Meyve ve Sebze Dış Ticaretinin Açıklanmış Mukayeseli Üstünlükler İndeksi Yardımıyla Türkiye ve AB Ülkeleri Üzerine Rekabet Gücünün Analizi
Ahmet ÖZÇELİK, Osman Orkan ÖZER

Türkiye’deki Dış Ticaret Açığı Sorunu ile Tarım Ürünleri Dış Ticareti Arasındaki İlişkiler
Berna TURKEKUL, Canan ABAY

Tarım ve Gıda Ürünleri Dış Ticaret Rekabet Yapısının İncelenmesi
M.Ömer AZABAĞAOĞLU, Rıza EROL

Dünya'da ve Türkiye'de Zeytinyağı Ticaretinin Mevcut Durumu ve Gelişim Seyri

H. Ebru ONURLUBAŞ, Halil KIZILASLAN

Ege Bölgesinde Dışsatıma Yönelik Sofralık Üzüm Üretiminde Karşılaşılan Sorunların Değerlendirilmesi

Hülya UYSAL, Gamze SANER

Küresel Gelişmeler Işığında Dünya Şarap Ticareti ve Türkiye Şarapçılığı

Türker DÖLEKOĞLU, Taner KIRAL

Türkiye ve Avrupa Fındık Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Gülistan ERDAL, Meral UZUNÖZ

Gıda Ürünlerine Olan Talebin Tüketicilerin Harcama Gücü İle İlişkisinin Analizi

Burhan ÖZKAN, Figen CEYLAN

Dünya’da ve Türkiye’de Başlıca Gıda Ürünleri Tüketim Eğilimlerindeki Gelişmeler

Erdoğan GÜNEŞ, Neslihan KÖSE, Taner KIRAL

Elazığ İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Süt Ve Süt Ürünleri Satın Alma Davranışları

F. Aslı TAHTALI, İbrahim YILDIRIM, Kenan ÇİFTÇİ, Melike CEYLAN

Türkiye’de Ailelerin Sosyoekonomik ve Demografik Gruplar İtibariyle Sebze Tüketiminin Ekonomik Analizi

Cuma AKBAY, Duygu ÖZCAN

Yaş Meyve Sebze Tüketim ve Harcama Yapısı: Adana İli Örneği


Mevlüt GÜL, Hilal YILMAZ, M.Göksel AKPINAR

Isparta İli Kentsel Alanda Ailelerin Meyve Suyu Tüketim Profili


Mevlüt GÜL, M.Göksel AKPINAR, Tufan BAL, Hilal YIIM AZ

Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışlarında Ambalajın Rolü (Tokat İli Örneği)

Meral UZUNÖZ, Yaşar AKÇAY,Adnan ÇİÇEK

Tüketicilerin Seçilmiş Bir Grup Gıda Ürününün İçerdiği Katkı Maddelerinin Olumsuz Etkileri Konusunda Görüşleri ve Bu Ürünlerden Satın Alma Sıklıkları

Beşir KOÇ, Melike Ceylan

Tüketicilerin Sosoyo-Ekonomik Statülerinin Gıda Ürünlerinin Satın Alma Tutum ve Davranışları

Beşir KOÇ, Melike Ceylan

Dünya’da Ve Türkiye’de Enerji İçecekleri Pazari

Beşir KOÇ, Aykut GÜL, Hilal IŞIK, M. Göksel AKPINAR

Balık Eti Tüketim Yapısı ve Tüketicilerin Satın Alma Eğilimlerinin Belirlenmesi (Van İli Örneği)

Melike CEYLAN, İbrahim YILDIRIM, Kenan ÇİFTÇİ

Tüketicilerin Gıdada Marka ve Seçicilik Algısı

Şevket KALANLAR, Ömer ALTINTAŞ, Ferhat ŞELLİ

Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye Süt Sektöründe Gıda Güvenliği Açısından Süt Toplama Merkezlerinin Önemi: İzmir İli Örneği

Duygu TOSUN, Nevin DEMİRBAŞ, Figen ÇUKUR, Evren GÖLGE

Biyogüvenlik Kapsamında Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

Emine OLHAN, Yener ATASEVEN

Uluslararası Ticaret ve Gıda Güvenliği Açısından Türkiye’de Yerfıstığı Sektörünün İncelenmesi

Oğuz PARLAKAY, Tuna ALEMDAR

Türkiye’de Tüketicilerin Genetiği Değiştirilmiş Gıdaları Algılamaları ve Bu Gıdaların Etiketlenmesi İçin Ödeme İstekliliği

Bahri KARLI, Abdulbaki BİLGİÇ, Bülent MİRAN

İzmir İlinde Tüketicilerin Gida Etiketlerini Okuma Alişkanliklari Üzerine Araştırma

Özlem KARADAN UYSALI, Zerrin KENANOĞLU BKKTAŞ, Cihııt GÜNDEN, Bülent MİRAN

Marka Tercihlerinin Belirlemesinde Uygulanan Satiş Geliştirme Tekniklerinin Rolü

Yasemin ORAMAN, Gökhan UNAKITAN

Elektronik Ticaret Danışmanlığı

Aydın GÜREL, Orhan YAVUZ

Gıda Pazarlamasında E-Ticaretin Uygulanma Şekilleri Ve Olası Gelişmeleri

Mevhibe ALBAYRAK

Tarımda E-Ticaret Uygulamaları
Göknur ÇAVDAR

Gıda Sanayi İşletmelerinde Kullanılan Enformasyon Teknolojileri Üzerine Bir Araştırma (Tokat İli Örneği)
Hilmi ERDAL, Gülistan ERDAL, Kemal ESENGÜN

Yöresel Gıda Ürünlerinin Üretim ve Pazarlamasında Bikad (Biga Kadın, Çevre, Kültür Ve İşletme Kooperatifi)
Muradiye ÖZEL ÖDÜL, Seda YAVUZASLAN

Kırsal Ekonominin Canlanmasında ve Yerel Sahiplenmede Coğrafi İşaretler
Mustafa KAN, Bülent GÜLÇUBUK

Türkiye’de Kirsal Kalkinma Politikalari Ve Uygulamalari Üzerine Analitik Bir Yaklaşim: Popüler Bir Alan Mi, Kalkinmaya Dayali Bir Uygulama Mi?
Bülent GÜLÇUBUK

Tarimsal Ürün İşleyen Kobi’lerin Yerel Ekonomik Kalkinmaya Katkilari Ve Buna Yönelik Strateji Yaklaşimlari
Nilay ALUFTEKİN, Bülent GÜLÇUBUK

Avrupa Birliği Ne Uyum Sürecinde Kirsal Kalkinma İstatistiklerinin Mevcut Durumu, Temel Parametreler Ve Güncellenmesine Yönelik Temel Esaslar
Osman YILDIZ, Bülent GÜLÇUBUK

Türk Gıda Pazarlarında Fiyat ve Marj Hareketleri
Halil FİDAN

Organik Tarım Ürünleri Pazarlamasında Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Ömer AKAT, Çağatan TAŞKIN

GIDA PAZARLAMASI POSTER BİLDİRİLER

Türkiye Ve Avrupa Birliği’nde Kesme Çiçek Üretim ve Pazarlama Yapısı
İbrahim YILMAZ, Yavuz TAŞÇIOĞLU

Makarna Sektörünün Ekonomik Yapısının ve İhracat Potansiyelinin Swot Analizi İle Değerlendirilmesi
Özlem BARIŞ, İ. Hakkı İNAN

AB’ye Uyum Sürecinde Su Ürünleri Sektörünün Ekonomideki Yeri ve Pazarlaması
Serpil YILMAZ, Ali Şevki AKAY

Küresel Bir Sorun: Beslenme
Senem YONAK, Sibel PARSEKER YÖNEL, Bige İNCEDAYI

Türkiye Dünya Piyasalarında Lider Olduğu ve Olabileceği 20 Gıda Ürünü
Berrin TAŞKAYA, Umut GÜL, Şevket KALANLAR

Türkiye’nin Diş Ticaretteki Rekabet Gücüne Göre Dondurulmuş Gida Sanayi Sektörünün Değerlendirilmesi
Berrin TAŞKAYA, Umut GÜL, Şevket KALANLAR

Gen Kaynaklarının Erozyonu ve Korunması
Ayşegül KUMRAL, Bige İNCEDAYI

Erzurum İli Merkez İlçede Ailelerin Tavuk Eti Tüketim ve Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma
Aslı SAKLICA, Esra KADANALI, Vedat DAĞDEMİR

Van İlinde İlaç ve Baharat Bitkileri’nin Piyasası ve Tüketimi
Kasım ŞAHİN, Murat TUNÇTÜRK, Didem TÜRKÖZÜ

Gıda Sanayinde Uygulanan Kalite Yönetim Sistemleri

Sibel PARSEKER YÖNEL, Bige İNCEDAYI, Senem YONAK

Türkiye’de Süt ve Süt Ürünlerinde Gıda Güvenirliği

Betül BAHADIR, Sezen OCAK

Mantar Konservesi Üretiminde Haccp Sisteminin Uygulanması

Canan Ece TAMER, Bige İNCEDAYI, Aysun ÖZTÜRK, Ö. Utku ÇOPUR

Erzurum İli Uzundere İlçesinde Serada Hıyar ve Domates Üretim Maliyeti ve Pazarlama Yapısı

Esra KADANALI, Aslı SAKLICA, Vedat DAĞDEMİR

GIDA İŞLETMECİLİĞİ

Türkiye Gıda Sanayinin Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler Ve Sorunlar
Ahmet BAYANER, Taylan KIYMAZ, Türker DÖLEKOĞLU, Gürkan EREL

Türkiye’de İşlenmiş Organik Tarım Ürünleri Üretimi Ve Ticaretindeki Gelişmeler

Yener ATASEVEN, Erdoğan GÜNEŞ

Gıda Mevzuatındaki Değişikliklerin Gıda Sanayine Etkileri

Şule ÖNCEL ULUSOY

Gıda Güvencesi ve Üretici Finansmanı: Yeni Fırsatlar
Gürkan EREL, Celile Özçiçek DÖLEKOĞLU

Tarım Danışmanlarının Gıda Güvenlik Algısı: GAP ÖRNEĞİ
Celile Ö. DÖLEKOĞLU, F. Handan GİRAY, Sema GÜN, İlkay DELLAL

Süt Toplama Merkezlerinin Gıda Güvenliği Konusundaki Uygulamaları, Bilgi Düzeyleri Ve Sorunları: Burdur İli Örneği
Vecid DEMİRCAN, Hasan YILMAZ, Mevlüt GÜL, Tufan BAL, Zeynep DERNEK

Türkiye’nin Akdeniz Birliğindeki Rolünün Gıda Ürünleri Açısından Analizi
Tufan BAL, Ali BERK

Gıda Güvenliği Açısından Mahalle Kasaplarının Mevcut Durumu; Adana İli Örneği
Tufan BAL, Hilal YILMAZ

Süt Ve Süt Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Yapısı Ve Geliştirilme Olanakları: Konya- Ereğli İlçesi Örneği
Bekir DEMİRTAŞ, Mevlüt GÜL, M.Göksel AKPINAR, Erdal DAĞISTAN

Türkiye Süt Sektörü Analizi
Kemalettin TAŞDAN, Sevgi İRİBOY, Yıldırım İÇÖZ

Türkiye’de Beyaz Et Sektörünün AB Uyum Süreci Açısından Değerlendirilmesi
Funda GENÇLER, Berna TÜRKEKUL

Türkiye Kanatlı Eti Alt Sektörü Rekabet Analizi Ve Politika Önerileri

Halit ÇINAR, Alkan DEMİR, Berrin TAŞKAYA TOP

AB Sürecinde Türkiye’de Geleneksel Ve Alternatif Tarımsal Üretim Sistemlerinin Sürdürülebilirliği

Gülşcn KESKİN, S.Ahmet ÇELİKER, Sevgi İRİBOY

Ab Sürecinde Türkiye’de Geleneksel Gıdaların Üretim Potansiyeli, Ekonomik Ve Sosyal Önemi: Ankara İlinin Geleneksel Tarım Ürünleri Açısından Değerlendirilmesi

Giilşeıı KESKİN, Haşini ÖZÜDOĞRU, Alkaıı DEMİR

2007 Yılı Kuraklığının Türkiye’de Karma Yem Üretimine Etkileri

Nursel KOYUBENBE, Yusuf KONCA

Aydın İlindeki Zeytinyağı İşletmelerinde Elde Edilen Yan Ürünlerin Tarım-Sanayi Ve Çevre İlişkileri Boyutunda Değerlendirilmesi

Renan TUNALIOĞLU, Göksel ARMAĞAN

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooferatifleri Birliği Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Üretici Memnuniyetinin Belirlenmesi: Aydın İli Örneği

Önder KENDİRLIOGLU, Reııaıı TUNALIOGLU

Türkiye’de Yağlı Tohumlardan Enerji Üretimi Ve Yağ - Enerji Güvencesinde Yaşanan Sıkıntılar

Baran YAŞAR, M. Necat ÖREN

Küresel Isınmanın Tarım Üzerine Etkileri

Tuğba EREM KAYA, Tecer ATSAN

Alternatif Besin Mantar Üretim Ve Tüketimde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Nilüfer Cengiz ESEN, Zeynep DERNEK

Çay Tarımının Sorunları Ve Çözüm Önerileri
Ehlinaz TORUN

Türkiye’de Arıcılık Faaliyetinin Mevcut Durumu Ve Trend Analizi Yöntemiyle Geleceğe Yönelik Beklentiler
Oğuz PARLAKAY, Hilal YILMAZ, Baran YAŞAR, Arzu SEÇER, Betül BAHADIR

Tüketicilerin Türkiye’de Tüketicilerin Bal Tüketiminde Gıda Güvenirliği Bilincinin İncelenmesi: Adana İli Örneği
Belül BAHADIR, Hilal YILMAZ1, Oğuz PARLAKAY

Ug 99 Kara Pas Irkına Karşı Küresel Yaklaşımlar Ve Türkiye Çalışmaları 2007 –II
Kadir AKAN, Zafer MERT, Lütfi ÇETİN, Seval ALBOSTAN, Fazıl DÜŞÜNCELİ

Edirne Köy Kalkınma Ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliğinin Bilanço Analizi
Nilüfer SERİNİKLİ, İ. Hakkı İNAN, Derman KÜÇÜKALTAN

Kabuklu Meyve Üretim Değerinin Milli Gelir Ve Tarımsal Gelir Üzerine Etkisi
Burhan ÖZKAN, Figen CEYLAN

Tüketicilerin Yaş Meyve Sebze Tedarik Kanalı Seçiminde Etkili Faktörler
M.Göksel AKPINAR, Burhan ÖZKAN, Hatice KIZILAY, Figen CEYLAN

Küçük Ve Orta Ölçekli Gıda İşletmelerinin Gelişimi İçin Kullanılabilecek AB Fonları Ve AB Hibe Projeleri

Sibel TAN, Taner KUMUK, Duygu AKTÜRK

Veri Zarflama Yöntemi (Vza) İle Buğday Üretiminde Kullanılan Girdilerin Etkinliğinin Ölçülmesi: Trakya Bölgesi Örneği

Sema KONYALI, Okan GAYTANCIOĞLU

Erzurum İlinde Organik Üretimin Ekonomik Analizi

Köksal KARADAŞ, Sema KIZILOĞLU

GIDA İŞLETMECİLİĞİ POSTER BİLDİRİLER

Manisa İlindeki Tarımsal İlaç Bayilerinin Bağcılık Alanındaki Faaliyetleri Ve Gıda Güvenliği Konusundaki Yaklaşımları
Selçuk KARABAT, Ela ATIŞ

Allelopatinin Ekonomik Yönü
Filiz PEZİKOĞLU

Türkiye’de Yağ Gülü (Rosa Damascena Mill.) Yetiştiriciliği Ve Yakin Gelecekte Beklenen Gelişmeler
Pınar ÖZTÜRK, Dilek KARAMÜRSEL, Meltem EMRE, Emel KAÇAL

Konya İlinde Domates Üreten Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi (Çumra İlçesi Örneği)

Ayşe Esra PEKER, Cennet OĞUZ

Antalya İlinde Tarım Sigortalarının Yaygınlaştırılmasında Yetkili Şirketlerin Faaliyetlerinin İncelenmesi

Orhan ÖZÇATALBAŞ, Zuhal TURHANOĞULLARI

Istranca Markasıyla Süt Ürünleri Üreten ve Pazarlayan Köy-Koop Kırklareli Birliğinin Kooperatifçilik ve İşletmecilik Açısından Değerlendirilmesi

Burçin BAŞARAN, İ. Hakkı İNAN  

Finlandiya’da Tarım ve Gıda Piyasası

Selahattin ERAKTAN, Merve ÖZDEMİR