1994 - İzmir - I. Tarım Ekonomisi Kongresi

İÇİNDEKİLER

Türkiye'de Tarımın Sorunları ve Tarım Ekonomisi.

Oğuz YURDAKUL.

Dünyada ve Türkiye'de Tarım Ekonomisi Düşüncesinin ve Araştırmalarının Gelişimi.
Bahri Karlı.

EKONOMETRİ ,TARIM EKONOMİSİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Tarım Ekonomisi Araştırmalarında “Shazam Ekonometri Programının” Tanıtımı ve Kullanımı.
Onur Erkan.

Tarımda Üretici Örgütlenmesine Yönelik Yayım Yaklaşımları ve Konunun Türkiye Açısından Değerlendirilmesi.

Sait Engindeniz,  Sevtap Güler, Erdoğan Oktay, Özlem Karahan.

Türkiye'de Uygulamaya Konulan 1.Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesinin Türk Tarımının Gelişmesine Etkileri.

Muhammet Demirtaş, A.Zafer Gürler.


Türkiye’de II. TYUAP Pilot Kadın Çiftçi Yayım Projesinin Değerlendirilmesi ve Tokat Örneğinde Uygulama Sonuçları.

Muhammet Demirtaş, A. Zafer Gürler, Refiye Aydın, Cemal Taluğ.


Almanya’da Tarımsal Yayım.

Aydın Gürel.


Kırsal Kalkınmaya İlişkin Çeşitli Yaklaşımlar İçinde Rehovot Yaklaşımı ve Başarı Koşulları.

Canan Abay, Ayhan Çıkın.


Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesinde Tarımsal Eğitim-Öğretim ve Yayım Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Yolları.

Orhan Özçatalbaş, Bahri Karlı, Harun Baytekin.


Yayım Projelerini İzleme ve Değerlendirmede Kullanılabilecek Yeni Yöntemler ve Bu Yöntemlerden Bir Örnek Olarak "Buğday ve Arpa da Çeşitler İtibariyle Ekiliş Gelişiminin İzlenmesi.

Feyyaz Uysal.


Televizyonda Tarıma Yönelik Programlar ve Yayçep.

Akif Altınbıçak, Kürşat Demiryürek.


Yayım Elemanı İstihdam Etme Amaçlı Çiftçi Örgütleri: Önder Çiftçi Projesi Örneği.

Cemal Taluğ, Nedret Durutan, Ufuk Kırmızı.


20001i Yıllara Girerken Tarımsal Yayımdan Beklentiler.

Ayşen Olgun.


Etkin Bir Yayım Çalışmasında Yayım-Araştırma Bağı.

Orhan Özçatalbaş.


Türkiye'de Tarımsal Eğitim ve Öğretim Gelişimi; Sorunları ve Çözüm önerileri.

Muhammet Demirtaş, A.Zafer Gürler.


Türkiye Göç Sorunlarına Yeni Yaklaşımlar.

Osman Gökçe.


Tarımsal Gelişmede Üretici Örgütlenmesi ve Örnek Olarak "Önder Çiftçi Çalışma Grupları.

Nalan Yüksel Delice.