YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER

Tayfun Özkaya

Sait Engindeniz

Fatih Özden

Göksel Armağan

Mesut Yüce Yıldız

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Ferruh Işın

Esin Sağlam

İpek Topuzoğlu

Nalan Yüksel Delice

Haydar Şengül

 

DENETİM KURULU ASIL ÜYELER

Nevin Demirbaş

Murat Yercan

Berna Türkekul

 

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

M.Metin Artukoğlu

Zerrin Bektaş

Funda Gençler