Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Kararları Bağlamında Türkiye Tarım Politikası Stratejisi Ne Olmalı? ? 23.12.2004 ? İZMİR

Avrupa Birliği Bütçesi
Prof. Dr. Akın OLGUN – Ar. Gör. Hakan ADANACIOĞLU

DTÖ Tarım Antlaşması, İleri Tarım Müzakereleri ve Türk Tarımı
Doç. Dr. Ferruh IŞIN

Avrupa Birliği’nde Tarımsal Destekleme Politikalarında Reform, Yeni Üye Ülkelerde Uygulamalar ve Türkiye Açısından Değerlendirme
Dr. Ayşe UZMAY

(Çalıştay dökümanına ulaşmak için tıklayınız.)