Kongre Kitabı İndirmek İçin Tıklayınız..
konya_cilt_I
konya_cilt_II

İÇİNDEKİLER

Kırsal Alanda Yoksulluk ve Kadınlar
İlkay KUTLAR

Kırsal ve Kentsel Yoksulluğun Azaltılmasında Şehir Planlamanın Rolü
Duygu ÇUKUR GÖKCE

Kırsal Yoksulluğun Azaltılmasında ve Küçük İşletmeciliğin Yaşamasında Kooperatifçiliğin Rolü
Bülent GÜLÇUBUK, Ahmet BAYANER

İklim Değişikliği ve Yoksulluk
Murat TOPAL, E. Işıl ARSLAN TOPAL

Sosyal Destek Projelerinin (SODES) Tarım Kesiminde Uygulanması (Iğdır İli Örneği)
Kasım ŞAHİN

Dünyada ve Türkiye?de Organik Tarımın Kırsal Kalkınmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi
Hakan ADANACIOĞLU, Sait ENGİNDENİZ, Görkem ÖZTÜRK COŞAR

Yoksulluk Analizi: Türkiye, Kent ve Kır
Mehmet Arif ŞAHİNLİ, Ahmet ÖZÇELİK

Trabzon İli Uzungöl Beldesinde Rekreasyonel ve Turizm Amaçlı Yararlanmanın Ekonomik
Değerinin Belirlenmesi
Murat KÜLEKÇİ, Rıfkı DÖNMEZ

Malmguist İndeksi Yaklaşımıyla Bir Çevresel Performans Analizi
Ferit ÇOBANOĞLU, Murat CANKURT, Renan TUNALIOĞLU

Bazı Tarımsal Ürün ve Girdi Fiyatlarındaki Dalgalanmalar ve Nedensellik İlişkisi
Ferit ÇOBANOĞLU, Renan TUNALIOĞLU, Murat CANKURT

Türkiye?de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele
Şule ŞEREFOĞLU, Coşkun ŞEREFOĞLU

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Müzakerelerinde Tarım Sektöründe Mitigasyon
Coşkun ŞEREFOĞLU, Şule ŞEREFOĞLU

Kırsal Kalkınmanın Sağlanabilmesi İçin Köy-Kent Arasındaki Farklılıkların Minimize Edilmesi
Ehlinaz TORUN

Tarımsal Yayım Eğitiminin Kırsal Kalkınma Üzerine Etkisi
Ehlinaz TORUN

İnsan Kaynaklarının Yönetiminin Kırsal Kalkınmaya Etkisi
Ehlinaz TORUN

Türkiye?de Tarımın Sanayi İle Entegrasyonu, Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
İbrahim APAYDIN

Türk Zeytinyağı Sektörünün Küresel Rekabet Tercihleri
Renan TUNALIOĞLU, Ferit ÇOBANOĞLU

Arıcılık İşletmelerinde Üretimi Etkileyen Faktörler; Ordu İli Örneği
Adem AKSOY, F. Gökşen ÖZTÜRK

Türkiye?de Kırsal Yoksulluk ve Dönüşüm Sürecinde STK?ların rolü
Erkan AKTAŞ, Murat Cem DEMİR, Assiye AKA, Kamil FIRAT

Kırsal Alanda Alternatif Bir Faaliyet: Milas İlçesinde Tarla Balıkçılığı
Tayfun ÇUKUR, Gamze SANER

Türkiye?de Balık Unu ve Yağı Üreten İşletmelerde Üretim Etkinliği
Murat EMİR, Hasan Oğuz KARADAĞ, Fatih EGE, Vedat CEYHAN

Doğu Marmara?da Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri
Arif SEMERCİ

Türkiye Tarım Ürünleri Dış Ticaretin Yoğunlaşma Kapsamında İncelenmesi
Osman Orkan ÖZER, Altuğ ÖZDEN, Erdoğan GÜNEŞ

Kırsal Alanda Kadınların Tarımsal Üretime ve Aile İçi Kararlara Katılımı: Erzurum İli Örneği
Tuğba EREM KAYA, Hediye KUMBASAROĞLU, Ayşe SEZGİN

Erzurum İli Süt Sığırcılık İşletmelerinde Yeniliklerin Benimsenmesine Etkili Olan Sosyo-
Ekonomik Faktörler
Tuğba EREM KAYA, Ayşe SEZGİN, Hediye KUMBASAROĞLU

Bursa İlinde Bitkisel Ürün Sigortası Uygulamalarına Yönelik Çiftçi Yaklaşımı
Filiz PEZİKOĞLU, M Emin ERGUN, Mustafa ÖZTÜRK, Atilla ALTINTAŞ, Mine UÇAR

Türkiye?de Ceviz ve Badem Üretimi, Özel Ağaçlandırma Kapsamındaki Durumu ve Pazarlama
Koşulları
Filiz PEZİKOĞLU, Mustafa ÖZTÜRK, İsmail TOSUN

Samsun İlinde Kadın Çiftçilerin Kooperatifleşmeye Karşı Tutumları
Esin HAZNECİ, Bakiye KILIÇ, Kerem HAZNECİ, Vedat CEYHAN

Yerel Tohumlar ve Tohum Ağlarının Kırsal Kalkınmadaki Yansıması
Zerrin ÇELİK

Türkiye?de Kırsal Yoksulluğun Nedenleri ve Önlenmesi
İ.Hakkı İNAN

Yeni Hal Kanununun Tarım Kesimine Olan Muhtemel Etkilerinin Değerlendirilmesi
Hakan ADANACIOĞLU, Murat YERCAN

Kırsal Yoksullukla Savaşımda Stratejiler: Tarım Politikası (Yukarıdan) ve Yerel Katılımcı
Çalışmalar (Aşağıdan)
Tayfun ÖZKAYA

Konya, Karaman (TR52) Bölgesinde Ceviz Yetiştiriciliği
Ahmet Haşim KESKİN, Dilek BOSTAN BUDAK

Çumra?da Kavun Üretimi ve Geleceği
Ahmet Haşim KESKİN, Refik UYANÖZ

Küreselleşme ve Türkiye?de Kırsal Yoksulluk
Haydar ŞENGÜL, Burak ÖZTORNACI, Püren VEZİROĞLU

Tarımsal Desteklerin Yem Bitkisi Üretimi ve Sürdürülebilirliğine Etkisi (Kayseri İli Örneği)
Celal CEVHER, İ. Coşkun CEYLAN

AB FADN Veri Sistemine Göre Yıllık Standart Faaliyet Sonuçlarının Hesaplama Metodolojisi
Yusuf ÇELİK

Erzurum İli Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Etkinlik Analizi
Akar ŞANAL, H Bayram IŞIK

Avrupa Birliği ve Türkiye Kırsal Yoksulluğun Neresinde? Karşılaştırmalı Bir Analiz
Kemal YAMAN

Türkiye?de Yoksullukla Mücadele ve Kooperatiflerin Tarımsal Kalkınmadaki Rolü
Özlem YILDIRIR KOCABAŞ

Kırsal Yoksulluğun Giderilmesinde Temel Dinamik: Hayvancılık Sektörü
Sabri ER, Ahmet ÖZÇELİK

Tarımda Yoksulluğa ve Açlığa Karşı Seçenekler
Mustafa KAYMAKÇI

Aydın İli Özelinde Sofralık Zeytin Tüketim Tercihleri
Murat CANKURT, Renan TUNALIOĞLU, Ferit ÇOBANOĞLU, Göksel ARMAĞAN

Zeytinyağı Tüketici Davranışları
Renan TUNALIOĞLU, Murat CANKURT, Ferit ÇOBANOĞLU, Göksel ARMAĞAN

Kuşburnu?nun Tarıma Dayalı Sanayiye Kazandırılması: Gümüşhane Örneği
Nilgün DOĞAN, Semiha KIZILOĞLU

Türkiye?de Kırsal Göç ve Yoksulluk Üzerine Düşünceler
Ertuğrul GÜREŞCİ

Samsun İli Kırsal Kesimde Yoksulluk Düzeyi
Nur İlkay SÖNMEZ, Bakiye KILIÇ, Osman KILIÇ, Orhan GÜNDÜZ

Türkiye?de Geleneksel ve Organik Ürün Fiyatları Üzerine Bir Değerlendirme
Zerrin KENANOĞLU BEKTAŞ, Özlem KARAHAN UYSAL

Avrupa Birliği ve Türkiye?de Organik Kırmızı Et Üretimindeki Gelişmeler
Nursel KOYUBENBE, Yusuf KONCA

Samsun İlindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde Ortakların Kooperatifçilik
İlkeleriyle İlgili Bilinç Düzeyleri
Bakiye KILIÇ, Mehmet BOZOĞLU

Avrupa Birliği ve Birliğe Aday Ülkelerin Tarımsal Göstergeler Bakımından Değerlendirilmesi
Osman Orkan ÖZER, Özdal KÖKSAL, Selma KAYALAK, Hasan ARISOY

Dağ Köylerinde Yaşlılık Ve Yoksulluk
Müge K DAVRAN, Fazilet BEKTAŞ

Türkiye?de Kırsal ve Kentsel Yoksulluğun Karşılaştırılması (2002-2009)
Göksel ARMAĞAN, Altuğ ÖZDEN, Şükran PEKER

Adana İli Kırsal Kesiminde Yoksulluk Algısı ve Yaşam Memnuniyeti
Müge K DAVRAN, Naciye TOK

İklim Değişikliği ve Yoksulluğun En Çok Etkilenenleri: Kırsal Alandaki Kadınlar
Bülent GÜLÇUBUK, Hilal AR, Funda KADİM

Türkiye Tarımında NUTS 1 Bölgeleri Açısından Etkinlik Karşılaştırması (2000-2010)
Altuğ ÖZDEN, Göksel ARMAĞAN

Etkinlik Ölçümünde Kullanılan Bir Bilgisayar Yazılımı: DEAP 2.1
Altuğ ÖZDEN, Osman Orkan ÖZER, Gökhan ÇINAR

Karadeniz Bölgesindeki Tüketicilerin Süt Ürünleri için Gıda Güvenliğine Yönelik Ödeme
İsteklilikleri
Mehmet BOZOĞLU, Chung L. HUANG, Wojciech J. FLORKOWSKI, Bakiye KILIÇ

Üçüncü Gıda Rejimi ve Toprak Gaspları
Sibel ÇAŞKURLU

Türkiye Kırsalında Gelir Dağılımı İstihdam ve Gıda Güvencesi
Özlem EŞTÜRK, M. Necat ÖREN

Gelir Düzeylerine Göre Süt Tüketiminde Tüketici Davranışları: Samsun İli Örneği
Orhan GÜNDÜZ, Osman KILIÇ, Murat EMİR, Gamze AYDIN

Kalkınma ve Tarımsal Yayım İlişkisi (32 ülke deneyimi)
İ. Coşkun CEYLAN, Özdal KÖKSAL, Orkan ÖZER, Yener ATASEVEN

Tarım Yayımcısı ve Danışmanların İş Memnuniyeti ve Kaliteli Hizmet Vermesini Etkileyen
Faktörler: Kahramanmaraş Örneği
Ahmet SEVER, İsmet BOZ

Kırsal Alandaki Kadın Açısından Yoksulluk ve Gıda Güvenliği Sorunsalının Etkileri
Funda KADİM, Hilal AR, Bülent GÜLÇUBUK

Dünyada Artan Gıda Fiyatları ve Yoksulluk
Şevket KALANLAR, Alkan DEMİR, Deniz DÖNMEZ

Türkiye?de Seçilmiş Bazı Tarım Ürünlerinin Fiyat Analizi Yoluyla Üreticinin Yoksullaşma
Düzeyinin Tartışılması
Arslan Zafer GÜRLER,Güngör KARAKAŞ, Adnan ÇİÇEK, Hilmi ERDAL

Bahşılar Köyü Kooperatif Algısı Ve Pazarlama Davranışları
Songül AKIN, Fatma ÖCAL KARA

AB Organik Tarım Mevzuatındaki Son Gelişmeler ve Türkiye Uyumu
Murat EMİR, Kürşat DEMİRYÜREK

Buğdayda Uygulanan Tarım Politikalarının Yoksulluk Üzerine Etkileri: Trakya Bölgesi Örneği
Sema KONYALI, Okan GAYTANCIOĞLU

Türkiye?de Tarım Politikaları Kapsamında Sağlanan Destekler ve Kırsal Yoksulluk
Alper DEMİRDÖĞEN, M. Necat ÖREN, Tuna ALEMDAR

Kırsal Yoksulluk, Ölçüm Sorunu ve Türkiye
Tuna ALEMDAR, Alper DEMİRDÖĞEN, M. Necat ÖREN

Toki Konutları?nda Yaşamakta Olan Çalışan ve Çalışmayan Kadınların Genetik Modifi ye Besinler
(GDO) Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi
Gülçin ALGAN

Şanlıurfa?da Yatırım Yapılabilecek Tarımsal Sektörler Üzerine Bir Araştırma
Tali MONİS, Ahmet ÇIKMAN, Veli DEĞİRMENCİOĞLU

Türkiye?de Kivi Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi
Mustafa ÖZTÜRK, Filiz PEZİKOĞLU, Kemal Abdurrahim KAHRAMAN

Türkiye?nin Tarımsal Üretimi İle CO Emisyonu Arasındaki İlişkinin Çevresel Kuznets Eğrisi
Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi
Ahmet ÖZÇELİK, Osman Orkan ÖZER, Selma KAYALAK

Üniversite Öğrencilerinde Yoksulluk ve Geleceğe Yönelik Beklentiler
A.Zafer GÜRLER, HGökhan DOĞAN, Bekir AYYILDIZ, Merve ÖZKAN, Esra GÜREL

Türkiye?de Gıda Fiyatlarının Kırsal ve Kentsel Kesimde Yoksulluk ve Gıda Güvencesi
Üzerine Etkisi
Betül GÜRER, M. Necat ÖREN

Yoksullukla Mücadelede Kooperatiflerin Rolü
Nilüfer SERİNİKLİ, İ. Hakkı İNAN

Kırsal Kadınların Tarımsal Yenilikleri Benimseme Süreci (TRA 1 Bölgesi Örneği)
Tuğba EREM KAYA, Tecer ATSAN

Kırsal Kalkınmaya Dönük Kamu Politikaları: Tarımsal Transferler Örneği
Ahmet BAYANER, Taylan KIYMAZ

Süt Üretiminde Belirleyiciler
Özgür BOR, Ahmet BAYANER

AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma(IPARD) Programının
Tokat İli Bazında Olası Etkileri
A.Zafer GÜRLER, Mustafa YÜCEL, Gülistan ERDAL, Adnan ÇİÇEK

Erzurum İli Patates Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanım Düzeyi ve Üretici Eğilimlerini Etkileyen Faktörler
Tuğba EREM KAYA, Murat KÜLEKÇİ

Kırsal Kalkınmada Ipard Modeli
Ender KAYA, Fatih DAMGACI, Zafer KILIÇ

Türkiye? de Organik Tarımın Genel Özellikleri ve Gelişimi
Ahmet ŞAHİN, Yeşim MERAL

Ege Bölgesinde Seçilmiş Bir Yörede Meyve Üreticilerinin GLOBALGAP Sertifikalı Üretim
Sistemini Benimsemesini Etkileyen Faktörler
Gül ÖNER, Şule IŞIN

Avrupa Birliği ve Türkiye?de İnorganik Gübre Kullanım Düzeylerinin Karşılaştırılması:
Bir Çevresel Kuznets Eğrisi Analizi
Serkan GÜRLÜK

Gezici Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerin İlköğretim Seviyesindeki Çocuklarının Eğitim Sorunları
Gönül SEVİNÇ, Mehmet R SEVİNÇ

Türkiye?de Mısır Üretimindeki Değişimlerin Analitik Yaklaşımla İncelenmesi
Ayşe DURĞAN DBEYS, Elvan AKTÜRK HAYAT, Sait ENGİNDENİZ

Antalya İlinde Nar Yetiştiriciliğinde İlaç ve Gübre Kullanımının İncelenmesi
Asaf ÖZALP, İbrahim YILMAZ

Bulanık Veri Zarflama Yaklaşımı ile Tarım İşletmelerinin Etkinliğinin Ölçülmesi:
Battalgazi İlçesinden Bir Örnek Olay
Orhan GÜNDÜZ, Vedat CEYHAN, Kemal ESENGÜN

Kırsal Refahın Artırılmasında Kadın İstihdamının Rolü
Bülent GÜLÇUBUK, Zeliha YASAN ATASEVEN

Türkiye?de Önemli Tarım Ürünlerinde Başabaş Analizi
Kübra POLAT

Türkiye? de Kırsal Gençliğe Yönelik Yürütülen Yayım ve Eğitim Çalışmaları
Buket KARATURHAN, Tayfun ÇUKUR, Dilek BOSTAN BUDAK

Dünya?da ve Türkiye?de Seçilmiş Tarım Ürünlerinde Arz ve Talep Değişimlerinin
Zaman Serisi Analizi İle İncelenmesi
Dilek ŞİMŞEK, Serkan GÜRLÜK

Ekonomik Krizin Tekirdağ İlindeki Tüketicilerin Et ve Et Ürünleri Tüketim
Tutum ve Davranışlarına Etkileri
Emine YILMAZ, Yasemin ORAMAN, İsmail YILMAZ

Farklı Politika Dönemleri için Türkiye?nin Tarımsal Verimlilik, Etkinlik ve Teknolojisinin Analizi
Nevra ALHAS EROĞLU

Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınların Çalışma ve Sosyal Yaşamlarındaki
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Güneş EREN YALÇIN, Şeyda İPEKÇİOĞLU, Remziye ÖZEL, Şehnaz BÜYÜKHATİPOĞLU

Ailelerde Gelir?Harcama İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Samsun İli Örneği
Gamze AYDIN, Osman KILIÇ, Duygu BAŞKAYA

Tarımsal Sanayinin Ekonomik Kalkınmadaki Önemi (Salça Sanayi: Samsun İli Bafra İlçesi)
Gamze AYDIN, ESİN HAZNECİ, Osman KILIÇ

Kırsalda Yoksulluğu Azaltmanın Bir Aracı Olarak?Kadın Girişimciliği?
Bülent GÜLÇUBUK, İlkay SAVCI, Dilek ÖZER, Kürşat DEMİRYÜREK

Gıda Güvencesi ve Hesaplama Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme: Kısıtlar ve Öneriler
Berkay KESKİN, Nevin DEMİRBAŞ

Hayvan Beslemede Zeolitin Maliyete Etkisi Ve Kullanımının Yaygınlaştırılması Olanakları
Songül AKIN, Dilek ŞENTÜRK DEMİREL, Ramazan DEMİREL

Türkiye?de Nüfus ve Yoksulluk Arasındaki Analitik İlişki
Adnan ÇİÇEK, Merve ÖZKAN, Esra GÜREL, Bekir AYYILDIZ, H. Gökhan DOĞAN

Tekirdağ?da Yoksulluk Verilerinin Değerlendirilmesi ve Yoksulluğu Önlemede
Belirlenebilecek Stratejiler
Emine YILMAZ, Gülen ÖZDEMİR

Yoksulluğun Azaltılmasında ve Girişimciliğin Teşvikinde Mikro Kredi Uygulamaları:
Kahramanmaraş İli Örneği
Mücahit PAKSOY, Yeşim MERAL

Organik Tarım ve Kalkınma
Kürşat DEMİRYÜREK, Alper GÜZEL

Organik ve Geleneksel Fındık Yetiştiriciliği Faaliyetlerinin Sürdürülebilirliği
Kürşat DEMİRYÜREK, Vedat CEYHAN

Süt Keçiciliği Yapan Tarım İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Yönü:
Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Örneği
Mücahit PAKSOY, Emine ALBEN

Hatay İlinde Kırsal Alanda Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
Erdal DAĞISTAN, Bekir DEMİRTAŞ, Aykut GÜL, Yalçın YILMAZ, Nuran TAPKI

Mikrokredinin Kadın Girişimciliğine Etkisi: Samsun İli Örneği
Nur İlkay SÖNMEZ, Kürşat DEMİRYÜREK

Organik ve Konvansiyonel Fındık Yetiştiricilerinin Gübre Kullanımı Konusundaki Bilgi
Kaynaklarının Sosyal Ağ Analizi İle Karşılaştırılması
Mehmet AYDOĞAN, Kürşat DEMİRYÜREK

TR 63 Bölgesi?nde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) Kırsal Yoksulluğun
Sosyo-Ekonomik Göstergeleri
Bekir DEMİRTAŞ, Aykut GÜL, Oğuz PARLAKAY, Yalçın YILMAZ

Kırsal Kesimde Tarımsal Kredi Kullanımı ve Tarım İşletmesi Üzerine Etkileri: İzmir İli Örneği
Fatih ÖZDEN, İpek TOPUZOĞLU, Serdar PITIR

Türkiye?de Kentsel ve Kırsal Yoksulluk Profi li ve Yoksulluğun Azaltılmasında Etkili Politikalar
Vecdi DEMİRCAN, Hasan YILMAZ, Hacer Çelik ATEŞ, M Çağla ÖRMECİ KART

Üretici, Tüketici ve Yoksulluk Olgusu Yönünden Türkiye?de Gıda Güvencesi
Gülcan ERAKTAN, Berna YELEN

Tarımsal Değerlemede Kamu Kurumlarının Karşılaştıkları Sorunlar: Konya İli Örneği
Cennet OĞUZ, Zuhal KARAKAYACI, Ayşe ÜNEŞİ

Çiftçi Kayıt Usulü Veri Toplama Tekniğini Kullanarak Harran Ovası Sulu Pamuk Tarım
İşletmelerinde Etkinlik Analizi Projesi?ne Üreticilerin Bakışı
Tamer IŞGIN, Fatma ÖCAL KARA, Remziye ÖZEL, Turan BİNİCİ

Van İlinde Hazır Yemek Sektöründe Müşteri Memnuniyeti
Beşir KOÇ, Tutku Gül ALTUN, Hacı Ali GÜLEÇ

Türkiye Tarımında Küçük Çiftçiler
Temur KURTASLAN

Türkiye?de Hayvansal Gıda Tüketimi ve Sorunlar
İsmail YILMAZ, Emine YILMAZ

Adıyaman İlinde Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesinin Durum Analizi
Şeyda İPEKÇİOĞLU, Tali MONİS, Ahmet ÇIKMAN, Yasemin VURARAK

Türkiye Üzüm ve Üzüm Ürünleri Dış Ticaretinde Rekabet Olanaklarının Geliştirilmesi
Mehmet Ali KİRACI, Hasan GÜNGÖR

Tarımsal Üretimde Risk Faktörlerinin Üreticiler Bakımından Değerlendirilmesi: Ağrı İli Örneği
Esra KADANALI, Serkan TERCAN, Vedat DAĞDEMİR

Geleneksel Ürünler Tüketim Pazarının Analizi: Van İli Örneği
Beşir KOÇ, Hacı Ali GÜLEÇ, Tutku Gül ALTUN

Üreticilerin Tarımsal Kredi Kullanım Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi:
Ağrı İli Örneği
Serkan TERCAN, Esra KADANALI, Vedat DAĞDEMİR

Üniversitelere Hazırlanan Öğrencilerin Ziraat Fakültesi Algısı ve Bu Algıya
Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
Fikret Harun AÇIL

Kırsal Kesimde Yoksulluk ve Kırsal Kalkınma Destekleri Uygulamalar
O. Murat KOÇTÜRK, M. Metin ARTUKOĞLU

Gıda Güvenliği Sağlama Ekolojilik Önlemler
Seher ERSOY QUADIR, Hülya KARAMAN

Yoksulluğun Temel Nedenleri ve Kırsal Kalkınma Politikaları
Seher ERSOY QUADIR

GDO Yoksulluk İçin Çözüm mü? Sağlık İçin Tehdit mi?
İsmail YILMAZ, Emine YILMAZ

IPARD Programı Kapsamında Türkiye?ye Aktarılan Fonlar Ve Kullanımı
Ali Recep NAZLI, Ayzin B. KÜDEN

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Ekonomik-Sosyal Sorunları ve Çözüm Önerileri
Şeyda İPEKÇİOĞLU, Tali MONİS, Güneş EREN YALÇIN, Şehnaz BÜYÜKHATİPOĞLU

Türkiye?de Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Kırsal Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi
Dilek YÜCEL ENGİNDENİZ

Malatya İlinde Bitkisel Ürün Sigortaları Uygulamalarına Yönelik Çiftçilerin Yaklaşımı
Ahmet ASLAN, Salih ATAY, Mücahit PAKSOY

Yayım ve Eğitim Programı Çerçevesinde Kuraklık Eylem Planı Uygulamalarında
Ezine İlçesi Örneği
Mesut AKMAZ, Timuçin EVEREST

Gap Bölgesinde Biber?in 2000-2010 Yılları Arasındaki Üretim Girdi ve
Maliyetindeki Değişimler
Ahmet ÇIKMAN, Tali MONİS

Toplumsal Pazarlama Yaklaşımı ile Kırsal Kalkınmada Yerel Ürünlerin Etkisi:
Erzurum Civil Peyniri Örneği
Yavuz TOPCU

Tüketicilerin Kırmızı Et Tüketimi ile İlgili Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin
Analizi: Erzurum İli Örneği
Yavuz TOPCU, Ahmet Semih UZUNDUMLU

Konya İlinde Kimyevi Gübre, Toprak Tahlili Desteği Alan ve Almayan Tarım İşletmelerinin
Sosyo-ekonomik Özelliklerinin Belirlenmesi
Durmuş Ali ÇARKACI, Ufuk KARADAVUT, Sedat YOKUŞ, Osman ÖLMEZ

Konya İli Mısır Bitkisi (Dane ve Slaj) Üretim Girdi Ve Maliyetleri
Durmuş Ali ÇARKACI, Sedat YOKUŞ, Ufuk KARADAVUT,
Yusuf ÇELİK, Osman ÖLMEZ

Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteğinin Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi
(Samsun İli Örneği)
Nejla TOPÇU, Gülen ÖZYAZICI

AB Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Yardımları Kapsamında Türkiye
ve Hırvatistan IPARD Deneyimleri
Ali Recep NAZLI, Elif Pınar BAŞARIR, Hüseyin Erkan ÇAY, Ayzin B. KÜDEN

Süt Sektörünün Gelişme Potansiyeli ve Kırsal Kalkınmaya Olası Katkıları:
Milas İlçesi Örneği
Figen ÇUKUR, Volkan DAYAN

Kırsal Kalkınmada Yerel Bitkisel Materyallerin Markalaştırılmasında Tarımsal
Yayımın Önemi
Vedat PİRİNÇ, Songül AKIN

Süt Sığırcılığının Geliştirilmesinde Birliklerin Rolü ve Önemi: Milas İlçesi
Süt Üreticileri Birliği Örneği
Figen ÇUKUR, Gamze SANER

Tüketicilerin Market Markalı Gıda Ürünlerine Bakış Açıları (Konya İli Selçuklu İlçesi Örneği)
Cennet OĞUZ, Erhan TÜZEMEN

Dünya Gıda Fiyatlarında Yaşanan Gelişmeler ve Yoksulluk
Gonca GÜL YAVUZ

Kırsal Göçün Tarımsal Sürdürülebilirliğe Etkileri (Samsun ve Sinop Örneği)
Gülen ÖZYAZICI, Bayram AY, Mehmet AYDOĞAN, Vedat CEYHAN

Arıcılık İşletmelerinde Verimlilik ve Etkinlik
H. Bayram IŞIK, A. Semih UZUNDUMLU

Türkiye?de Reformlar Kapsamında Yoksullaşan Tarım Sektörü
Emine OLHAN

Türkiye?de Yem Bitkileri Arz Açığına Yönelik Çözüm Önerileri
Umut GÜL, Mine HASDEMİR

Samsun İli Meyve Üreticilerinin Tarım Sigortalarına Eğilimlerinin Belirlenmesi
Nejla TOPÇU, Gülen ÖZYAZICI, Mehmet AYDOĞAN, Vedat CEYHAN

Yoksulluğun Azaltılmasında Tarım Arazilerinin Etkin Kullanımının Sağlanması
Pınar TOPÇU, Nebi ÇELİK

Türkiye?de Mikro kredi Uygulamalarının Kadın Yoksulluğu Açısından Önemi
Rüveyda KIZILOĞLU, Meral UZUNÖZ, Orhan GÜNDÜZ

Ege Bölgesi Bağ İşletmelerinde İşgücü Varlığı ve Kullanım Durumu
Hülya UYSAL, Gamze SANER

Çiftçilerin Tarımsal Üretim Amaçlarının Bulanık Eşli Karşılaştırma Yöntemi ile Analizi:
Erzurum İli Örneği
Emine İKİKAT TÜMER, Avni BİRİNCİ, Bülent MİRAN

Türkiye?de Gıda Açlığı Sorunsalı ve Nedenselliği Üzerine Bir Araştırma
Erdoğan GÜNEŞ, Yasemin DEMİR, O Orkan ÖZER

Küreselleşme Zenginlik mi? Yoksulluk mu?
Erdal ARSLAN, M Fatih Bilal ALODALI

AB ve Türkiye?de Hayvancılık Politikalarının Uyum Açısından Karşılaştırılması
Nuray DEMİR, Fahri YAVUZ

Kaz Dağlarının Bütüncül Yönetiminde Multidisipliner ve Katılımcı Yaklaşımların
Yeri ve Önemi
Nalan YÜKSEL DELİCE

Fasulye Üretim ve Pazarlamasında Etkili Olan Faktörler: Gevaş İlçesi Örneği
Kenan ÇİFTÇİ, Mustafa TERİN, Ahmet ŞAHİN, İbrahim YILDIRIM

Düzey  Bölgelerine Göre Yoksulluk ve Göç Durumu
Seda YAŞA, Nuray DEMİR, Vedat DAĞDEMİR

Doğu Marmara?da Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri
Arif SEMERCİ, Erdal DAĞISTAN

Kırsal Kalkınmada Leader Yaklaşımı: Erzurum Büyükbaş Hayvan Islahı
Projesi Örneğinden Çıkarımlar
Mustafa TERİN, Fahri YAVUZ

Tarım Ekonomisi Alanında Araştırmalar ve Tübitak Proje Önerilerinde Durum
Fahri YAVUZ

Bir Çiftçi Eğitimi Projesinin Üretici Gözüyle Değerlendirilmesinin Analizi:
Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Örneği
Adem AKSOY, Fahri YAVUZ, Mustafa TERİN, İrfan Okan GÜLER

Dünyadaki Eğilimler Işığında Türkiye Tarımsal Destekleme Politikalarının Değerlendirilmesi
Cemile KARAMAN, Fahri YAVUZ

Kırsal Yoksulluğun Giderilmesinde Eğitim Ve Yayımın Rolü
Hacer ÇELİK ATEŞ, Hasan YILMAZ, Mürşide Çağla ÖRMECİ KART

Erzurum Daphan Ovasında Tarımsal Sulamanın Ekonometrik Analizi
İrfan Okan GÜLER, Fahri YAVUZ

Kırsal Yoksullukla Mücadelede Yeni Yöntem: Mikro Kredi
Fatih DAMGACI, Ender KAYA, Mehmet YAVUZ

Türkiye?de Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin Gelişimi ve Konunun Büyükbaş
Hayvancılık Sektörünün Sorunları Açısından Değerlendirilmesi
Duygu TOSUN, Nevin DEMİRBAŞ

Yeşil Pazarlama ve Gıda Sanayi İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Stratejileri
Rüveyda KIZILOĞLU, Meral UZUNÖZ, Ayşegül UTKU, Yağmur EROL

Tarım Ürünlerinin Üretimi ve Fiyatı Arasındaki İlişkinin Ekonometrik
Analizinde Koyck Yaklaşımı
Eda İLBASMIŞ, Burhan ÖZKAN

Tarım sektörü Türkiye Ekonomisindeki Kilit Sektörlerden biri olarak kabul edilebilir mi?:
Girdi-Çıktı Analiz Yardımıyla Bir Değerlendirme
M. Ozan BAŞKOL

Türkiye ve Avrupa Birliği?nde Süt ve Süt Ürünlerine Uygulanan Politikaların
Karşılaştırmalı Analizi
Gülşen KESKİN, Filiz YILDIZ

Neo-Liberal Politikalar ve Kırsal Yoksulluk:Aydın İl Merkezine Bağlı ova Köyleri Üzerine Bir Araştırma
Emin YİĞİT, Gülhan DEMİRİZ

Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı ve Bu Programı Uygulamada Görevli
Personellerin Çevre Duyarlılıkları
Mehmet HASDEMİR, Mine HASDEMİR

Türkiye?de Tarım Politikalarının Gıda Güvencesi ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
Yener ATASEVEN, Özdal KÖKSAL

Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk Açısından İyi Tarım Uygulamaları Yapan
Kiraz İşletmelerinin Yapısal Durumu
Mehmet HASDEMİR

Türkiye?de Uygulanan İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği İle Globalgap Belgelendirme
Sisteminin Karşılaştırılması
Mehmet HASDEMİR

Avrupa Birliği Vergi Politikası ile Türk Vergi Sisteminin Uyumlaştırılması Üzerine
Bir Araştırma
Tecer ATSAN, Pınar MEZARARKALI

Türkiye?nin İnsani Yoksulluk Boyutu
Nuray KIZILASLAN, Halil KIZILASLAN, Hasan Gökhan DOĞAN, Derya AĞCADAĞ

Türkiye?de Uygulanan Kırsal Kalkınma Projelerinde Kırsal Kadının Yeri Ve Önemi
Tuğba ZANBAK

Trakya Bölgesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Yoksulluk Göstergelerinin Analizi
Aydın GÜREL, Zeynep ŞENEL

Kadın Yoksulluğunu Etkileyen Faktörlerin Analizi
Zeynep ŞENEL, Aydın GÜREL

Kadın Yoksulluğunu İrdeleyen Bilimsel Araştırmaların Değerlendirilmesi
Zeynep ŞENEL, Aydın GÜREL

Beyşehir Gölü Havzasında Yaşayan Halkın Gelir Düzeyini Artırmaya
Yönelik Bir Alan Çalışması Projesi
Mahmut TEKİN, Tuğba ŞENER

Erzincan İli Tarım Vizyonu ve Strateji Analizi
Tecer ATSAN, Avni BİRİNCİ, H. Bayram IŞIK, Rahbar FOROUGH

Kırsal AlandaTarımda Çalışan Kadın Nüfusun Yoksulluğu ve Yoksunluğu
Neriman YÖRÜR, Ayşegül ALTINÖRS ÇIRAK

Türkiye?de Yoksulluk Literatüründe Kırsal Yoksulluğun Yeri
Neriman YÖRÜR

Gökçeada İlçesinde Organik Tarım Faaliyetinin İşletmelere Katkısının Değerlendirilmesi
Selma KAYALAK, Özge CAN NİYAZ, Sibel TAN, Bengü EVEREST

Kırsal Yoksulluk Açısından Ziraat Mühendisliğinde Çevre Eğitiminin Mevcut Durumu
Aydın GÜREL, Zeynep ŞENEL

Türkiye?de  Sonrası Uygulanan Ekonomi Politikalarının Kırsal Yoksulluğa Etkisi
Servet ÖZDEMİR

Tarımsal Su Yönetimi ve Yoksulluk
Erol ÖZKAN

Social Factors Infl uencing Adoption of Integrated Pest Management (IPM)
Technologies by Paddy Farmers
Ahmad REZVANFAR

Tarımsal Büyümenin Kaynakları: Bölgelerarası Karşılaştırma
Sevim ARTIK, Canan ABAY

Köy ve Kent Kökenli Kadınlarda Rol-Model Seçimini Etkileyen Faktörler : Tokat İli Örneği
Esen ORUÇ BÜYÜKBAY, Ziya Gökalp GÖKTOLGA

Kırsal Yoksulluk: Çanakkale İli Çamlıca Köyü Örneği
Bengül EVEREST, Sibel TAN, Selma KAYALAK, Özge Can NİYAZ

Çanakkale İlinde Üreticilerin Tarım Sigortası Yaptırması Eğilimlerini
Etkileyen Faktörlerin Analizi
Sibel TAN, Bengül EVEREST, Ayşe ÖZEN

Gıda Egemenliği ve ?Karşı? Politika Arayışlar
Esin CANDAN

Kırsal Yoksullukla Mücadelede Eko-Turizmin Yeri: Gökçeada Örneği
Selma KAYALAK, Osman Orkan ÖZER, Özge Can NİYAZ, Bengü EVEREST

Tarım Sektöründe Yerel Ekonomik Kalkınmada Kümelenme Yaklaşımı:Çanakkale Zeytin ve
Türevleri İçin Kümelenme Örneği
Meral SAYIN, FFüsun TATLIDİL, Ferhan SAVRAN, Duygu AKTÜRK

Kırsal Alanda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
Ender KAYA, Fatih DAMGACI, Mehmet YAVUZ

Küreselleşme, Yoksulluk ve Tarım
Gamze SANER, Figen ÇUKUR, Simge SANER

AB Ortak Balıkçılık Politikası, Kalkınmada Balıkçılığın Rolü ve Türkiye ile Karşılaştırılması
Ferit Ömer TİRYAKİOĞLU, İlkay DELLAL

Türkiye?de Kırsal Alanda Uygulanan Yoksullukla Mücadele Politikalarının
SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi
Özge Can NİYAZ, Sibel TAN, Selma KAYALAK, Bengül EVEREST

Tarımın Finansmanında ve Kalkınmasında Tarımsal Kredilerin Rolü: Edirne İli Örneği
Hüseyin ERDAŞ, Yasemin ORAMAN, Okan GAYTANCIOĞLU

Tarım Ekonomisi Yüksek Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme
Burhan ÖZKAN

Rafl ardaki Yeni Ürün Fonksiyonel Gıdalar ve Getirdikleri
Celile ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU, Fatma Handan GİRAY, Ayşe ŞAHİN

Kırsal Alanda Yoksullukla Mücadelede Küçükbaş Hayvancılığın Rolü: Ağrı İli Örneği
Tufan BAL, İlker GÖÇOĞLU

Isparta?da İyi Tarım Uygulamalarının Yoksulluk Üzerine Etkileri
F Handan GİRAY, M Çağla ÖRMECİ KART, Ayşe GÜRSOY, Özge BAYINDIR

Lavanta Pazarlamasının Kırsal Ekonomiye Katkısı
F. Handan GİRAY, Sıdıka BOZKIRAN, Dilek ÖZER, Kürşat DEMİRYÜREK

Türkiye?de Özel Yayım Sisteminin Kuruluş ve Gelişmesinde Tarım Ekonomisi Bilim Dalının
Katkılarının Değerlendirilmesi
Orhan ÖZÇATALBAŞ, İ. Coşkun CEYLAN

Türkiye?de Tarım Politikaları ve Yoksulluk
Oğuz OYAN

Türkiye?de Biyoyakıt Politikalarının Yağlı Tohum Sektörüne Olası Etkileri
Berrin TAŞKAYA TOP, İlkay UÇUM

Tarım Kesiminde Örgütlenme ve Kooperatiflerin Önemi
Hasan VURAL

Yoksullukla Mücadelede Kooperatiflerin Önemi: Tarım Kredi Kooperatifleri Örneği,
Bengül EVEREST, Murat YERCAN

Tekel?in Özelleştirilmesi Sonrası Trakya?da Bağcılığın Durumu
Harun HURMA, Fuat YILMAZ, Burçin BAŞARAN

Trakya Bölgesindeki Endüstriyel Su Kirliliğinin Ergene Havzasındaki Çeltik Üretimine Etkisi
Harun HURMA, Fuat YILMAZ

Konya Bölgesinde Sulama Pompaj Tesisleri Ekonomisi
Sedat ÇALIŞIR

Tekirdağ İlinde Zeytinyağı Tüketim Tercihlerinin Analizi
Gökhan UNAKITAN, Burçin BAŞARAN, Fuat YILMAZ

Şanlıurfa?da Hayvancılığın Başlıca Sorunları, Çözüm Önerileri ve Et Fiyatı
Oluşumunu Etkileyen Faktörler
Tali MONİS, Ahmet ÇIKMAN, Şeyda İPEKÇİOĞLU

Suruç Ovası Üreticilerinin Sulama Bilgisi ve Tarımsal Yayım Açısından Durum Çözümlemesi
Fatma ÖCAL KARA, Yaşar AKTAŞ

Osmaniye İlinde Yerfıtığı İşleme Sanayi
Nermin BAHŞİ, Dilek BOSTAN BUDAK, Aykut GÜL

Gölge Kurusu Üzüm Üretiminin Geliştirilmesi
Ahmet Haşim KESKİN, Dilek BOSTAN BUDAK

Tarım İşletmelerinde Risk Algılama Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Analizi
Zeki BAYRAMOĞLU, Selime KAYA

Keban Baraj Gölü?nde Kafeste Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerinin Ekonomik Analizi
Zeki BAYRAMOĞLU, Erol ÖZTÜRK

Kesikli ve Sürekli Verilerin Analizinde ?Sınıflandırma ve Regresyon Ağacı?
Yönteminin Örnek Veri Seti ile Uygulaması
Duygu AKTÜRK, Zeki BAYRAMOĞLU, Ferhan SAVRAN

Türkiye?de Tarım Ürünleri Pazarlamasında Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Rolü ve
Mevcut Durumlarının Değerlendirilmesi
Berrin TAŞKAYA TOP, Mevhibe ALBAYRAK

Konya İli Tarım Havzalarında Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı
Arazi ve Gelir Dağılımı
Murat KÜÇÜKÇONGAR, Mustafa KAN, Arzu KAN, Cennet OĞUZ
Hüseyin ERGUN, Emel DEMİRÖZ

Tarımsal Eğitim ve İyi Tarım Uygulamalarının Çiftçi ve Bölge Ekonomisine
Katkıları (Konya Örneği)
Mehmet ZENGİN, Süleyman SOYLU, Nuh BOYRAZ, Mehmet ŞAHİN

Türkiye?de Arazi Politikası ve Kırsal Yoksulluk
Sema GÜN, İlkay DELLAL, İlknur ÜNÜVAR

Türkiye?de Koyun ve Keçi Eti Tüketimini Etkileyen Sosyo Ekonomik Özellikler
İlkay DELLAL, Ahmet YÜCER, Melik AYTAÇ, Nuray KOLSARICI
Gürsel DELLAL, F. Füsun TATLIDİL, Duygu AKTÜRK
Özdal KÖKSAL, Erkan PEHLİVAN, İlknur ÜNÜVAR

Kırsal Yoksulluğun Azaltılmasında Önemli Bir Araç: Keçi Yetiştiriciliği
Ferhan SAVRAN, Duygu AKTÜRK, Taner KUMUK

Çiftçilerin Sürdürülebilirlik Düzeyi: Ege Bölgesi Örneği
Özlem YILDIZ, Murat BOYACI

Dezavantajlı Gruplara Ulaşmada Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin Kullanılması
Murat BOYACI, Özlem YILDIZ

Yerel Buğday Çeşitlerinin Korunması, Çevre Ve Yoksulluk İlişkisi: Ege Bölgesi Örneği
H Ece SALALI, Ela ATIŞ

Kırsal Kalkınma Potansiyelinin Değerlendirilmesinde Coğrafi İşaretler:
Akşehir Kirazı Araştırması Bulguları
Mustafa KAN, Bülent GÜLÇUBUK

Buğday Çeşitlerinin Yaygınlık Durumu ve Ekonomik analizi: Konya İli Örneği
Murat KÜÇÜKÇONGAR, Mustafa KAN, Arzu KAN

Süt Sığır İşletmelerinin Potansiyel Gelirini Artırmada Bir Yol: Erkek Buzağılardan Et Üretimi
Vildan DOĞAN KOÇBEKER, Muhammet Ali KARA, Yılmaz BAHTİYARCA

Konya İli Tarım Havzalarında Tarımsal Gelirin Fonksiyonel Analizi
Mustafa KAN, Arzu KAN, Cennet OĞUZ
Murat KÜÇÜKÇONGAR, Hüseyin ERGUN, Emel DEMİRÖZ

Konya İli Orta Anadolu Tarı Havzası Sulu ve Kuru Tarım İşletmelerinde Arazi ve Gelir Dağılımı
Murat KÜÇÜKÇONGAR, Mustafa KAN, Arzu KAN
Cennet OĞUZ, Hüseyin ERGUN, Emel DEMİRÖZ

Azerbaycan?da Kırsal Alanda Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele
Flora POLAT

Tütün Piyasası ve İç Ege?de Köylülüğün Durumu
Faik GÜR

Yoksulluk Afrika?nın Makûs Talihi mi?
Tufan BAL

Marmara Denizindeki Balıkçı Tayfalarının Sosyo-Ekonomik Profili ve Yaşam Standartlarının
Yükseltilmesin İlişkin Önlemler
Günay GÜNGÖR, Celal DEMİRKOL, Hasan GÜNGÖR

Küçük İşletmelerin Tekirdağ İli Bağcılığındaki Önemi ve Geliştirme Olanakları
Hasan GÜNGÖR, Günay GÜNGÖR, Mehmet Ali Kiracı, Mehmet UĞURLU

Kooperatifler Aracılığıyla Desteklenen Süt Sığırlarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri:
Isparta İli Örneği
Mevlüt GÜL, Hilal YILMAZ, M. Göksel AKPINAR, Ayşe GÜRSOY, Özge BAYINDIR

Küçük Süt Sığır İşletmelerinde Verimlilik ve Kârlılığın Artırılma Yolları
Yılmaz BAHTİYARCA, Vildan DOĞAN KOÇBEKER, Muhammet Ali KARA

Ankara İlinde Buğday Çeşitlerinin Yaygınlığı ve Ekonomik Analizi
Sevinç KARABAK, Neriman ÖZKAN, Çiğdem BOZDEMİR,
Rahmi TAŞCI, Reyhan DEMİRTAŞ

Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyon Müdürlüğü?nde Çalışan Mevsimlik
Kadın İşçilerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Gelecekle İlgili Beklentileri
Serhan CANDEMİR

Kırsalda Yoksulluğun Azaltılmasında Yaşayan Hazineler: Geleneksel Ürünler
Mevhibe ALBAYRAK, Gizem ÇETİN

Bitkisel Yağ Açığımızı Kapatmada Aspir Bitkisinin Ekonomik Önemi
Fikret AKINERDEM

Kırsal Kalkınmada Kooperatifçiliğin Rolü ?İzmir-Seferihisar Gödence Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi ? Örneği
Gamze SANER, Kubilay UÇAR, Burak AĞIR