Kongre Kitabı İndirmek İçin Tıklayınız..
cilt_I
cilt_II

ÇAĞRILI BİLDİRİLER

Güneydoğu Anadolu Projesinde (GAP) Tarım potansiyeli ve GAP Eylem Planı
Sadrettin KARAHOCAGİL

Bologna Sürecinin Türkiye Tarım Ekonomisi Yükseköğretimine Muhtemel Etkileri
Fahri YAVUZ

TARIMSAL İŞLETMECİLİK

Antepfıstığı İşletmelerinde Tarımsal Kredi Kullanımına Etki Eden Faktörlerin Analizi
Adem AKSOY, H. Bayram IŞIK, Emine İKİKAT TÜMER

Türkiye?nin Buğday Üretimi İçin Bir Öngörü Modeli: VAR Yaklaşımı
Ahmet ÖZÇELİK, Selma KAYALAK , O. Orkan ÖZER

Risk Koşullarında Satış Zamanını Planlamada Alternatif Yaklaşımlar: Antepfıstığı Örneği
Ahmet ŞAHİN, Bülent MİRAN, Cuma AKBAY

Sulama Yatırım Projelerinde Tarımsal Ekonomi Çalışmalarının Yeri Ve Önemi
Aslı ERDENİR SİLAY, Suna TEKİNER, Ahmet TOMAR

Sulama Organizasyonlarının İşletmecilik Yönünden Değerlendirilmesi: Aksu İlçesi Örneği
Betül SAYIN, M.Ali ÇELİKYURT, Süleyman KARAMAN, Hüseyin AKKAYA

Antalya İlinde Serada Domates Yetiştiriciliğinde İşletme Sahibinin Demografik Özelliklerinin Domates Verimi Ve Geliri Üzerindeki Etkileri
Burhan Özkan, R. Figen Ceylan, Hatice KIZILAY

Bayramiç-Ezine Sulama Birliğinin Ekonomik Göstergeler İle Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi

Duygu AKTÜRK
, Murat TEKİNER, Ferhan SAVRAN, F. Füsun TATLIDİL

Koyck ? Almon Yaklaşımları İle Çilek Üretimi Ve Fiyat İlişkisinin Analizi
Ferit ÇOBANOĞLU

Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi İçin Bir Bilgisayar Yazılımı Geliştirilmesi

Fuat YILMAZ, İ.Hakkı İNAN, Harun HURMA

Üretim Deseni Belirleme Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Tire İlçesi Örneği

Görkem ÖZTÜRK, Bülent MİRAN, Gökşin TEKİNER

Tarım İşletmelerinde Stratejik Yönetimin Önemi

İ. Hakkı İNAN, Çağdaş İNAN

Akdeniz Bölgesi?nde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi

Kemalettin TAŞDAN, S. Ahmet ÇELİKER, Hasan ARISOY, Yener ATASEVEN, Deniz DÖNMEZ, Umut GÜL, Alkan DEMİR

Tarımsal Sistem Yönetimi Ve Tarımsal İşletmeciliğin Bileşenleri; Kavram Ve Kuramlar

Kenan PEKER, Bahattin ÇETİN

Ekonomik Krizinin Tokat İli Kazova Yöresindeki Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri

Murat SAYILI, Faruk ADIGÜZEL, A.Musa BÜYÜKKÖROĞLU

Tarımsal Su İşletmeciliği ve Fiyatlandırma
Mustafa H. AYDOĞDU,  Bahri KARLI,  A.Baki BİLGİÇ
Kayısı Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde Ekonomik Etkinlik: Darende İlçesi Örneği
Orhan GÜNDÜZ, Vedat CEYHAN, Kemal ESENGÜN, Miraç DAĞDEVİREN

Ege Bölgesinde Entegre Mücadele Programı Uygulanan Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinin Teknik Ve Ekonomik Özelliklerinin İncelenmesi: Muğla İli Örnek Olayı
Önder Volkan BAYTAKTAR, Gamze SANER

Tükiye?de Kırmızı Mercimek Üretim Ekonomisi
Remziye ÖZEL       Aykut GÜL

Ekonomik Krizin Buğday Tarımına Ve
Üreticilere Etkileri
Sema KONYALI, Okan GAYTANCIOĞLU

Konya İlinde Havuç Üretimi Yapan Tarım İşletmelerinde Ekonomik Büyüklüğün Karlılık Üzerine Etkisi

Yusuf ÇELİK, Mithat DİREK

TARIM POLİTİKASI

Türkiye Et Sığırcılığında Islah Ve Destekleme Politikalarının Bölgesel Etkileri Üzerine Bir Çalışma

Atilla KESKİN, Vedat DAĞDEMİR, Fahri YAVUZ

Kyoto Protokolü, Türkiye?nin Yükümlülükleri ve Beklentiler

Gülcan ERAKTAN, Berna YELEN, Hasan ARISOY

Tarımsal Üretimi Etkileyen Risk Faktörleri Ve Stratejilerinin Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği

Emine İKİKAT TÜMER, Avni BİRİNCİ, Adem AKSOY

Çiftçilerin Sel ve Kuraklık Sigortası Yaptırma İsteğini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Tra-I Bölgesi Örneği
Emine İKİKAT TÜMER, Avni BİRİNCİ, Bülent MİRAN

1980 Sonrası Ekonomik Krizlerin Türkiye Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri
Erkan AKTAŞ, İsmail TUNCER, Murat AYDIN

Sosyal Güvenlik Reformu Kapsamında Tarım Kesiminde Sosyal Güvenlik Uygulamaları

Mehmet KILIÇ

AB ve Türkiye’nin Tarımsal Üretim Etkinlik Ve Verimliliği Üzerine Küresel Krizlerin Etkileri

Murat CANKURT, Bülent MİRAN, Cihat GÜNDEN, Ahmet ŞAHİN

Türkiye?de Tarımın Kredilendirmesinde Özel Sektör Bankacılığının Yeri

Mücahit PAKSOY Ahmet ASLAN

1990 Sonrası Ekonomi Ve Tarım Politikalarının Kırsal Alanda Ürün Deseni Değişimi Üzerindeki Etkisi-Aydın-Dalama Örneği

Neriman YÖRÜR

Dünyada Tarım Sigortacılığı Sektörünün Gelişimi ve Türkiye?de Durum, Sorunlar Ve Öneriler

Handan AKÇAÖZ, Orhan ÖZÇATALBAŞ, Hatice KIZILAY, Zühal TURHANOĞULLARI

Dış Dinamikler Açısından Türkiye Hayvancılığı Üzerine Çözümlemeler

Mustafa KAYMAKÇI, Sait ENGİNDENİZ

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İstekliliğinin Belirlenmesi

Şeyda İPEKÇİOĞLU, Tamer IŞGIN, Tali MONİS, Gamze SANER, Abdulbaki BİLGİÇ

Ekonomik Ve Ekolojik Kriz Karşısında Türkiye Tarımı
Tayfun ÖZKAYA

2001 Ekonomik Krizinin Türk Tarımında Toplam Faktör Verimliliği Üzerindeki Etkilerinin Analizi

Tuna ALEMDAR

TARIMSAL PAZARLAMA

GD?li ve GD?siz Mısır Gevreğinde Fiyat Artış Simülasyonlarının Tüketici Satın Alma Olasılıklarına Etkileri

Güneş EREN, Abdulbaki BİLGİÇ, Bahri KARLI, Levent KAYA, Abdulvahit SAYASLAN, Gülşen KESKİN, Cihat GÜNDEN

Farklı Fiyat Senaryolarının GD?li ve GD?siz Mısır Yağı Satın Alma Olasılıklarına Etkileri

Bahri KARLI, Abdulbaki BİLGİÇ, Levent KAYA, Bülent MİRAN, Şerafettin ÇELİK, Abdulvahit SAYASLAN, Güneş EREN

Taze Kayısı Sektörü Ve Sorunları: Iğdır İli Örneği
H. Bayram IŞIK, İlkay UÇUM, Adem AKSOY, A. Semih UZUNDUMLU

Civil Peynir Tüketiminde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi

Emine İKİKAT TÜMER, Vedat DAĞDEMİR, Zeynep EKER

Organik Ürün Tüketim Eğilimi

Erdal DAĞISTAN, Bekir DEMİRTAŞ, Yalçın YILMAZ, Nuran TAPKI

Tüketicilerin Et Alma Yeri Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi; Erzurum İli Örneği
Esra KADANALI, Emine İKİKAT TÜMER, Vedat DAĞDEMİR, Bülent MİRAN

Türkiye?de Limon Fiyatlarının Analizi ve Pazarlama Marjları

Esra KADANALI, Rüveyda KIZILOĞLU, Vedat DAĞDEMİR

Türkiye?nin Organik Tarım Ve Gıda Ürünleri İhracatının Sosyal Ağ Analizi İle Ortaya Konulması
Kürşat DEMİRYÜREK, Mehmet AYDOĞAN

Ekonomik Krizin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkileri (Tokat İli Örneği)
Meral UZUNOZ, Bilge GÖZENER, Yaşar AKÇAY

Konya’da Buğday Piyasasında Karar Mekanizmalarının Küresel Krizden Etkilenme Durumu
Mithat DİREK, Aysun YENER

Bitkisel Yağ Tüketiminde Markaya Karşı Tutumu Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun İli Örneği
Orhan GÜNDÜZ, Vedat CEYHAN, H. Avni CİNEMRE, Osman KILIÇ

Türkiye?de Tüketicilerin Organik Logolara Yaklaşımları
Özlem KARAHAN UYSAL, Bülent MİRAN, Canan ABAY, Murat BOYACI, Meike JANSSEN, Ulrich HAMM

Tükiye?de Kırmızı Mercimek Pazarlama Organizasyonu
Remziye ÖZEL, Aykut GÜL

Gıda Firmalarının Kriz Dönemi Pazarlama Stratejileri
Sertaç GÖNENÇ, Metin GÜLDAŞ

Türkiye?de Kırmızı Ette Fiyat Oluşumu Ve Etkileyen Faktörler
Şule TURHAN, Burcu ERDAL, Bahattin ÇETİN

Erzurum İli?nde (Aziziye, Palandöken Ve Yakutiye İlçeleri) Kırmızı Et Tüketim Alışkanlığı Ve Buna Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
Tuğba EREM KAYA, Murat KÜLEKÇİ, Ayşe SEZGİN, Hediye KUMBASAROĞLU

Tüketicilerin Tekirdağ Köftesine Karşı Tutum Ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler: İç Ve Dış Kalite Kriterlerinin Etkisi
Yasemin ORAMAN, Emine YILMAZ, İsmail YILMAZ

E-Ticaret?in Pazarlama Üzerindeki Etkileri: Meyve Sebze İşleme Sanayi Örneği

Şule TURHAN, Zeynep PARSEKER, Burcu ERDAL, Bahattin ÇETİN

İzmir Yöresinde Süt Üreticilerinin Organik Süt Üretimini Kabul Etme İstekliliği
Nursel KOYUBENBE, Bülent MİRAN

KIRSAL KALKINMA

Kırsal Alanda Kadın Yoksulluğu: Yaylacık Köyü Örneği*
Cennet OĞUZ, Arzu KAN

AB Yapısal Ve Kırsal Kalkınma Politikaları Ve Türkiye
Coşkun ŞEREFOĞLU, Tecer ATSAN

Ekoturizmin Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Trakya Bölgesi Örneği
Çağdaş İNAN, Hakkı İNAN, Ahmet KUBAŞ

Kırsal Alanda Kadınların Hayvancılık- Ekolojik Tarım İlişkisi Konusunda Bilgi Düzeyleri Ve  Farkındalık Durumu: Tokat İli Örneği

Esen ORUÇ BÜYÜKBAY       Ebru ONURLUBAŞ

Bölgesel Kalkınma Hedeflerinde Önceliklerin Belirlenmesi; Tarım Sektöründe Yoğunlaşma Analizi
Funda F. GENÇLER, Özlem YILDIZ, Fatih ÖZDEN, Berna TÜRKEKUL

Global Ekonomik Krizin Türkiyede?deki Kırsal Yoksulluk Ve İşsizlik Üzerine Etkisi
Hakan ADANACIOĞLU, F.Akın OLGUN, Sevtap GÜLER GÜMÜŞ

Ekonomik Kriz ve Çocuk İşçiler: Şanlıurfa İli Örneği
Mehmet R. SEVİNÇ, Müge K.DAVRAN

Türkiye?de Tarım Kesiminde Yoksulluğun Boyutu

Selma KARABAŞ, Ebru ONURLUBAŞ, Erdem KANIŞLI, A. Zafer GÜRLER  

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Girişimi (Leader) Ve Türkiye?deki Uygulamaları
Yavuz TAŞCIOĞLU, Cengiz SAYIN

Türkiye?de Bölgelerarası Tarımsal Gelişmişlik Farkının Ekonomik Göstergelerle Analizi
Cennet OĞUZ, Zuhal KARAKAYACI

ÖRGÜTLENME

Yerel Kalkınma ve Tarımsal Kooperatifler :

Milas İlçesi Örneği
Ayhan ÇIKIN, Figen ÇUKUR, Tayfun ÇUKUR, Volkan DAYAN

Türkiye?de Ekonomik Krizlere Alternatif Bir Çözüm Önerisi: Tarımda Güçlü ve Etkin Üretici Örgütlenme Modeli
Gülen ÖZDEMİR, Gülşen KESKİN, Haşim ÖZÜDOĞRU

Diyarbakır İli Çermik İlçesi Bağcılığı ve Üzüm Üreticilerinin Örgütlenmeye Bakış Açıları

Songül AKIN, Gültekin ÖZDEMİR

Adana İlinde Kooperatifler Aracılığıyla Uygulanan Süt Sığırcılığı Projelerinin Genel Bir Değerlendirmesİ
Hilal YILMAZ, Aykut GÜL

Hayvansal Üretimin Gelişmesinde Kooperatiflerin Rolü: Kırklareli Merkez Erikler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örneği

Mustafa TERİN, Fahri YAVUZ, İbrahim YILDIRIM, İrfan Okan GÜLER

Kadın Emeğinin Örgütlenme İle Etkinleştirilmesi

Nilüfer CENGİZ ESEN, Ehlinaz TORUN

TARIMSAL YAYIM VE HABERLEŞME

Tarımsal Yeniliklerin Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi: Erzurum İli Örneği
Ayşe SEZGİN, Tuğba EREM KAYA, Murat KÜLEKÇİ, Hediye KUMBASAROĞLU

Tahtalı Baraj Havzasında Organik Tarımı Yaygınlaştırma Faaliyetleri Ve Başarı Durumu
H.Ece SALALI, Ela ATIŞ

Türkiye?de Bilgi Teknolojileri Ve Üretimine Yeni Bir Yaklaşım: Kalkınma Ajansları
İlkay KUTLAR

Tarım Danışmanlarının Bilişim Ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Eğilimleri
Murat BOYACI, Özlem YILDIZ

Türkiye Ve Gap Bölgesinde Tarım Danışmanlığı Sisteminin Sorunları Ve Geleceği
Orhan ÖZÇATALBAŞ, İsmet BOZ, Dilek BOSTAN BUDAK, Buket KARATURHAN, Kürşat DEMİRYÜREK

Türk Tarımsal Yayımında Yeni Bir Anlayış: Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin Yayım Çalışmalarına Etkileri
Tecer ATSAN,  Ziya YURTTAŞ, Zeynep  BAŞUSTA

Tarımsal Yayım?a Yeni Bir Yaklaşım: İnsancıl Tarımsal Yayım
Yaşar AKTAŞ, Fatma ÖCAL KARA, Alper DEMİRDÖĞEN

Aşırı Sulamanın Toplumsal-Ekinsel Nedenlerinin Çözümlenmesi Harran Ovası Örneği-
Yaşar AKTAŞ, Fatma ÖCAL KARA, Alper DEMİRDÖĞEN

TARIM VE ÇEVRE

Gap Bölgesinde Çeltik Üretimi İklim İlişkileri Ve Çeltik Üretiminin Uzun Dönem Eğilim Analizi
Beşir KOÇ, Tahsin TONKAZ

Zeytin Tarımında Ve İşleme Sanayiinde Çevreye Yönelik Tutumların Değerlendirilmesi: Edremit Körfezi Örneği
Funda F. GENCLER, M. Metin ARTUKOĞLU

Globalgap Eşdeğerlik Sertifikasyon Sisteminin Dünyadaki Örnekleri Ve Türkiye?de Uygulanabilirliğinin İrdelenmesi
Gül ÖNER, Şule IŞIN

İyi Tarım Uygulamalarının Tüketiciye Yansımaları, Tekirdağ İli Örneği
Harun HURMA, Fuat YILMAZ, Celal DEMİRKOL

Tüketicilerin Organik Ürün Tüketim Kararlarında Çevreye Duyarlılığın Etkisi: Adana İli Örneği
Arzu SEÇER, Faruk EMEKSİZ, Müge K.DAVRAN

Kırsal Kadın ve Çevre
Nurşen ADAK

Gıda Güvenliği Ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (Gdo)
Okan EŞTÜRK, Özlem EŞTÜRK, M. Necat ÖREN, Zehra AYHAN

TARIMSAL VE TARIMA DAYALI SANAYİ

Türkiye?de Tarım Ve Gıda İşyerlerinde Sorumlu Yöneticiliğin Başarısına Etki Eden İşletme Özelliklerinin Analizi*
Fahri YAVUZ, Adem AKSOY, İrfan Okan GÜLER, Mustafa TERİN

Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Gelişiminin Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasında Yeni Bir Örgütlenme Modeli: Kümeleşme ? Aydın Örneği

Neslihan KARATAŞ

Türkiye?de Ekonomik Krizin Gıda Sanayi Üzerine Etkisi
Nuray KIZILASLAN, Faruk ADIGÜZEL, Halil KIZILASLAN

Türkiye?de Meyve Suyu Sanayinde Verimlilik ve Rekabet Gücünün İncelenmesi
Renan TUNALIOĞLU, Göksel ARMAĞAN, Cemâl ATICI, Altuğ ÖZDEN

Sofralık Üzüm Üretimi Ve Yaş Meyve İşleme Sanayine İlişkin Bir Değerlendirme: Alaşehir/Manisa Örneği
O. Murat KOÇTÜRK

POSTER BİLDİRİLER

GAP Bölgesinde Pamuğun 2000-2009 Yılları Arasındaki Üretim Girdi Ve Maliyetindeki Değişimler
Ahmet ÇIKMAN, Tali MONİS

Demografik Kriterlerin Yoğurt Marka Tercihlerindeki Rolünün Manova İle Belirlenmesi
Gökhan UNAKITAN, Yasemin ORAMAN, Burçin BAŞARAN, Emine YILMAZ

Tarım Ve İklim Değişikliği İlişkisinde Alınması Gereken Önlemlerin Tarımsal Yayım Açısından İrdelenmesi
Aydın GÜREL,  Zeynep ŞENEL

Küresel Ekonomik Krizin Türkiye?de Gıda Güvencesi Üzerine Etkileri
Özlem EŞTÜRK,  M. Necat ÖREN, Tuna ALEMDAR

Günümüzde Etkinlik Kavramı ve Ölçüm Metotları
Altuğ ÖZDEN

Trakya Bölgesinde Fiğ Ve Silajlık Mısır Üretiminde Maliyet Ve Gelir Göstergelerindeki Değişim Ve Eğilimler
Başak AYDIN,  Erol ÖZKAN

Van İlinde Faaliyet Gösteren Hazır Yemek Sanayi İşletmelerinin Pazarlama Stratejileri
Beşir KOÇ, Hacı Ali GÜLEÇ, Tutku Gül ALTUN

Gap Bölgesi Yembitkileri Politikasında Son Yıllardaki Değişimler
Cenap CEVHERİ, Gülşah BENGİSU, Tahir POLAT, A.Rıza ÖZTÜRKMEN, Ümit YAVUZER

Tarımsal Yayımda Danışmanlık Kavramı Ve Türkiye?de Uygulama Biçimi
Cennet OĞUZ

Tarımsal Kalkınmada Tarımsal Üretici Birliklerinin Önemi: İspir Bal Üretici Birliği Örneği
Ertuğrul GÜREŞCİ

Tüketicilerin Market Markalı Gıda Ürünlerine Bakış Açıları: Aydın İlinde Bir Uygulama
Ece AKSU ARMAĞAN

Küresel Kriz Sürecinde Türkiye?de Tarımsal Kredi Etkinlik Ve Uygulamaları
Erdoğan GÜNEŞ,  M. Metin ARTUKOĞLU

Sulama İşletmeciliğinde Sulama Birliklerinin Yeri (Çanakkale İlinden Örnekler)
Erol ÖZKAN, Başak AYDIN,  Harun HURMA, Erkan AKTAŞ

Farklı Azot Dozu Uygulamaları İle Kuru İncir Verimi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Ferit ÇOBANOĞLU, Birgül ERTAN,  Berrin ŞAHİN

Türkiye?de Kırsal Kalkınma Yatırımları Kapsamında Hibe Projelerinin Değerlendirilmesi: Aydın İli Örnek Olayı
Ferit ÇOBANOĞLU,  Göksel ARMAĞAN,  Ali NALBANTOĞLU

Sürdürülebilir Kalkınma Ve Yeşil Pazarlama
Filiz PEZİKOĞLU

İklim Değişikliği Çerçevesinde Tarım Sigortalarının Önemi ve Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi
Gonca GÜL YAVUZ, İ. Coşkun CEYLAN

Şeker Pancarı Üreticileri Açısından Pankobirlik Ve Yasal GELİŞMELER
Gülen ÖZDEMİR, Gülnur TUĞCU

Elma Üretimi Yapan Tarım İşletmelerinde Tarımsal İlaç Kullanımında Yayım Yaklaşımları; Karaman İli Örneği
H. Feyza KARAÇAYIR, Cennet OĞUZ

Balıkçılık Sektöründe Su Ürünleri Kooperatiflerinin Rolü Ve Örgütlenme Yapıları
Kadir DOĞAN, Metin TİMUR

Hakkâri İli Merkez İlçe Kentsel Ve Kırsal Alanda Süt Ve Ürünleri Tüketim Yapısı
Kenan ÇİFTÇİ, Ahmet ŞAHİN, Ahmet DENİZ, İbrahim YILDIRIM

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Un Sanayicilerinin Süne, Eurygaster İntegriceps Put. (Het.: Scutelleridae) Mücadelesine Bakış Açıları
Mehmet DUMAN, Çetin MUTLU, Vedat KARACA, Celalettin GÖZÜAÇIK

Tarım Alanlarının Korunması Ve Yönetilmesinde Şehir Planlamanın Belirleyiciliği
Mercan EFE

Orta Anadolu Bölgesindeki Un Sanayicilerinin Süne Mücadelesine Bakış Açıları
Murat KÜÇÜKÇONGAR, Mustafa KAN, Cennet OĞUZ

Erzurum İlinde (Aziziye, Palandöken Ve Yakutiye İlçeleri) Balık Tüketimine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
Murat KÜLEKÇİ, Tuğba  EREM KAYA,  Ayşe SEZGİN

Tokat – Merkez İlçede Tarım Kredi Kooperatiflerinin Faaliyetleri Üzerine Ekonomik Krizin Etkilerinin Saptanması
Faruk ADIGÜZEL,   Murat SAYILI

Türkiye?de Kivi Üretim Potansiyeli Ve Dış Ticareti
Mustafa ÖZTÜRK

Aydın İli Nazilli İlçesindeki İncir Üretimine Küresel Isınmanın Etkileri
Oğuz AYDIN, Halil KIZILASLAN

Dünyada Ve Türkiye?de Bitkisel Yağ Üretimi Ve Ticaretinde Yerfıstığının Yeri
Oğuz PARLAKAY

Kırsal Nüfusun İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Durumu, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Orhan ÖZÇATALBAŞ, Yaşar GÜRGEN,  Zühal TURHANOĞULLARI

Türkiye?de Tarımsal Eğitim ve Yayım İlişkisi
Orhan ÖZÇATALBAŞ,  Dilek BOSTAN BUDAK, İsmet BOZ, Kürşat DEMİRYÜREK, Murat BOYACI, Buket KARATURHAN

Global Ekonomik Krizin Dünyada Ve Türkiye?de Gıda Güvencesi Üzerine Etkileri
Özlem TURAN,  Pınar AYDIN, İ.Bülent GÜRBÜZ

Bursa İli Dağ Yöresinde Kırsal Turizmi Geliştirme Olanakları
Pınar AYDIN, Özlem TURAN, İ.Bülent GÜRBÜZ

Türkiye?de İklim Değişikliğine Karşı Tarım Sektöründe Alınması Gereken Önlemler
Sait ENGİNDENİZ,  Görkem ÖZTÜRK

AB Uyum Sürecinde Oluşturulan Kırsal Kalkınma Tedbirlerinin Uygulanmasında Kırsal Turizmin Yeri
Sezen GIRAN TAŞCIOĞLU ,  Yavuz TAŞCIOĞLU

Türkiye?de 2000 Yılı Sonrası Uygulanan Tarım Politikaları : Tarım Reformu Uygulama Projesi ? Arip
Sibel TAN,  Taner KUMUK,  Ferhan SAVRAN,  Bengül EVEREST 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bitkisel Ürün Sigortası Yaptıran Üreticilerin Mevcut Durumu
Şeyda İPEKÇİOĞLU, Tamer IŞGIN, Tali MONİS, Gamze SANER,    Ahmet ÇIKMAN

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Araştırma Enstitüsü Tarafından Düzenlenen Eğitimlerin Değerlendirilmesi
Şeyda İPEKÇİOĞLU, İbrahim Halil ÇETİNER, Tamer IŞGIN

Ekolojik Ürünlerin Pazarlanmasında Yasal Mevzuatın Rolü
Şule ÖNCEL ULUSOY, Asuman TÜRELİ, Yasemin ŞAHİN

Gap Bölgesinde Sulanan Alanlarda Buğdayın 2000-2009 Yılları Arasındaki Üretim Girdi Ve Maliyetindeki Değişimler
Tali MONİS,  Ahmet ÇIKMAN, Şeyda İPEKÇİOĞLU

Türkiye?de Organik Tarımda Yaşanan Son Gelişmeler Ve Uygulanan Politikalar
Zeliha YASAN, Umut GÜL

Gap Bölgesinde Hayvansal Üretimde Mevcut Durum Ve Geliştirme Çalışmaları
Ümit YAVUZER, Gülşah Bengisu, Cenap Cevheri

Tüketicilerin Genetiği Değiştirilmiş Gıdalara İlişkin DüşünceleriVe Sağlık Hakkındaki Endişeleri:Tekirdağ İli Örneği
Yasemin ORAMAN,  Emine YILMAZ, İ. Hakkı İNAN1

İçme Suyu Havzalarında Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirlenmeleri
Yener ATASEVEN, Emine OLHAN

Tarımsal Biyoçeşitliliğin Korunmasında Yerel Tohum Ağları  Ve Ekolojik Tarımdaki Yeri
Zerrin ÇELİK

Küresel Ekonomik Krizin Ve İklim Değişikliğinin Ekolojik Tarımın Yaygınlaşmasına Etkileri
Zeynep ŞENEL,  Aydın GÜREL

Kırsal Nüfusun İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Durumu, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Orhan ÖZÇATALBAŞ,  Yaşar GÜRGEN, Zühal TURHANOĞULLARI

Türk Tarımının Avrupa Birliği Ülkeleri Karşisindaki Sektörel Rekabet Gücü
Orhan ÇOBAN, Ayşe Esra PEKER,  Yeşim KUBAR