GIDA POLİTİKASI

 

GIDA POLİTİKASI SUNULU BİLDİRİLER

 

Tokat İlinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Çevreye Yönelik Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Hilmi ERDAL   Gülistan ERDAL    Kemal ESENGÜN

Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde Gıda İşletmelerinin AB Standartlarına Uyumu
Ayşegül AKIN  Sema GÜN

Tüketicilerin Avrupa Birliği Algıları ve Beklentileri
Ömer ALTINTAŞ Ferhat ŞELLİ Şevket KALANLAR

Türkiye?de Kırmızı Et Sektörünün Mevcut Durumu ve 2007?2013 Yılları Arasında Uygulanacak Kırsal Kalkınma Politikası ile Hedeflenenler
Coşkun ŞEREFOĞLU Abdullah KARAPINAR

Türkiye?de Tarım Politikalarının Gıda Güvencesi Üzerine Etkisi
M.Necat ÖREN Tuna ALEMDAR Betül BAHADIR

Avrupa Birliği?nde Gıda Politikaları ve Türkiye?nin Uyum Sürecindeki Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Erdoğan GÜNEŞ Hasan ARISOY

Küreselleşme Sürecinde Türkiye?de Tarım Sektöründe Kullanılan Akaryakıta Yönelik Vergi Politikaları ve Diğer Ülkelerle Karşılaştırılması
Erkan AKTAŞ Selçuk İPEK Serkan IŞIK

Türkiye?de Çay Sektörünün Serbestleşmesinin Olası Etkileri ve Politika Öncelikleri

Taylan KIYMAZ Erdoğan GÜNEŞ

Şeker Pancarı ve Şeker Pancarı Yetiştiren Tarım İşletmelerinin Şeker Pancarı Kotasından Etkilenme Durumu
İsminaz ÖZDEMİR Ahmet ÖZÇELİK

 

Yağlı Tohumlu Bitkilerde Uygulanan Tarım Politikaları
Okan GAYTANCIOĞLU

GDO?ların (Transgenik Ürünler) Tarım ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
Tecer ATSAN Tuğba EREM KAYA

Tarımsal Ürünlerde Mal Gelecek Sözleşmeleri (Commodity Futures Markets) Uygulamaları, Türkiye için Yaklaşımlar
M. Metin ARTUKOĞLU Gamze SANER

Tüketicilerin Satın Aldıkları Gıda Maddeleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumları

(Tokat İli Örneği)
Nuray KIZILASLAN Halil KIZILASLAN

 

Değişik Hukuk Sistemlerinde Sözleşmeli Üretim Modelinin Uygulama Esasları
Mehmet Kılıç

Yaş Meyve Sebze Sektörü Açısından AB?de Uygulanan Tarım-Çevre Politikalarının İncelenmesi
Cengiz SAYIN-M.Nisa MENCET-Yavuz TAŞCIOĞLU

Isparta İlinde Elma İşletmelerinde Yeniliklerin ve Araştırma Sonuçlarının Benimsenme Düzeyleri ve Etki Değerlendirmeleri
Alamettin BAYAV Göksel ARMAĞAN

Çevre Kalitesinin İyileştirilmesi ve Korunmasında Yerel Halkın Katılımı; Trakya Örneği
Harun HURMA   Çağdaş İNAN

Hayvancılığa Yönelik Yapılan Kalkınma ve Yayım Çalışmalarının Genel Bir Değerlendirmesi: Van İli Örneği
Hacer Çelik ATEŞ Mustafa TERİN

Türkiye?de İllere Göre Tarımsal Gelişmişlik İndeksinin Çıkarılması ve Tarımsal Gelişmişliği Belirleyen Faktörlerin Saptanması
Kenan GÖÇER Adnan ÇİÇEK

Kırsal Kadınların Gıda Güvenliği Konusunda Bilinç Düzeyleri (Tokat İli Örneği)
Meral UZUNÖZ Esen Oruç BÜYÜKBAY  H. Sibel Gülse BAL

Türkiye?nin Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Politikalarına Yasal ve Kurumsal Yönden Uyum Durumunun İncelenmesi
Yavuz TAŞCIOĞLU   M. Nisa MENCET   Cengiz SAYIN

GIDA POLİTİKASI POSTER BİLDİRİLER

Balıkçıların, Karadeniz ve Ege?de Sürdürülebilir Avcılık ve Balıkçılığın Geleceğine İlişkin Düşünceleri
Umut GÜL Şeref KORKMAZ S.Ahmet ÇELİKER Alkan DEMİR Deniz DÖNMEZ

Türkiye?de Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Tarımsal Yayım İhtiyaçları ve Üreticilerin Örgütlenme İle İlgili Düşünceleri
Göksel ARMAĞAN Altuğ ÖZDEN

AB?de Tarımda Çevre Bilincinin Artırılmasına Yönelik Uygulamalar ve Türkiye İçin Öneriler
M.M etin ARTUKOĞLU Funda GENÇLER

GAP?ta Sulama Organizasyonlarının Yapısal Özelliği ve Etkinliği
Şeyda İPEKÇİOĞLU Tali MONİS  Remziye ÖZEL   Yasemin VURARAK   Sevgi POYRAZ ENGİN

Şanlıurfa Ticaret Borsasının Yapısı ve İşleyişi
Şeyda İPEKÇİOĞLU Bahri KARLI Sevgi POYRAZ ENGİN

GD Bitkisel Ürünler ve Çok Uluslu Şirketler
Filiz PEZİKOĞLU

GIDA PAZARLAMASI

GIDA PAZARLAMASI SUNULU BİLDİRİLER

 

Türkiye Yaş Meyve Sebzede AB İle Rekabet Edebilir mi? Domates Alt Sektör Analizi
Gülşen KESKİN          Cihan NAZLI               Tijen ÖZÜDOĞRU

Yaş Meyve ve Sebze Dış Ticaretinin Açıklanmış Mukayeseli Üstünlükler İndeksi Yardımıyla Türkiye ve AB Ülkeleri Üzerine Rekabet Gücünün Analizi
Ahmet ÖZÇELİK                     Osman Orkan ÖZER

Türkiye?deki Dış Ticaret Açığı Sorunu ile Tarım Ürünleri Dış Ticareti Arasındaki İlişkiler
Berna TURKEKUL      Canan ABAY

Tarım ve Gıda Ürünleri Dış Ticaret Rekabet Yapısının İncelenmesi
M.Ömer AZABAĞAOĞLU       Rıza EROL

Dünya’da ve Türkiye’de Zeytinyağı Ticaretinin Mevcut Durumu ve Gelişim Seyri
H. Ebru ONURLUBAŞ                        Halil KIZILASLAN

Ege Bölgesinde Dışsatıma Yönelik Sofralık Üzüm Üretiminde Karşılaşılan Sorunların Değerlendirilmesi
Hülya UYSAL              Gamze SANER

Küresel Gelişmeler Işığında Dünya Şarap Ticareti ve Türkiye Şarapçılığı
Türker DÖLEKOĞLU             Taner KIRAL

Türkiye ve Avrupa Fındık Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi
Gülistan ERDAL                     Meral UZUNÖZ

Gıda Ürünlerine Olan Talebin Tüketicilerin Harcama Gücü İle İlişkisinin Analizi
Burhan ÖZKAN                      Figen CEYLAN

Dünya?da ve Türkiye?de Başlıca Gıda Ürünleri Tüketim Eğilimlerindeki Gelişmeler
Erdoğan GÜNEŞ        Neslihan KÖSE                       Taner KIRAL

Elazığ İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Süt Ve Süt Ürünleri Satın Alma Davranışları
F. Aslı TAHTALI          İbrahim YILDIRIM      Kenan ÇİFTÇİ            Melike CEYLAN

Türkiye?de Ailelerin Sosyoekonomik ve Demografik Gruplar İtibariyle Sebze Tüketiminin Ekonomik Analizi
Cuma AKBAY                       Duygu ÖZCAN

Yaş Meyve Sebze Tüketim ve Harcama Yapısı: Adana İli Örneği
Mevlüt GÜL    Hilal YILMAZ             M.Göksel AKPINAR

Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışlarında Ambalajın Rolü (Tokat İli Örneği)
Meral UZUNÖZ          Yaşar AKÇAY  Adnan ÇİÇEK

Tüketicilerin Seçilmiş Bir Grup Gıda Ürününün İçerdiği Katkı Maddelerinin Olumsuz Etkileri Konusunda Görüşleri ve Bu Ürünlerden Satın Alma Sıklıkları
Beşir KOÇ         Melike Ceylan

Balık Eti Tüketim Yapısı ve Tüketicilerin Satın Alma Eğilimlerinin Belirlenmesi (Van İli Örneği)
Melike CEYLAN          İbrahim YILDIRIM                             Kenan ÇİFTÇİ

Tüketicilerin Gıdada Marka ve Seçicilik Algısı
Şevket KALANLAR      Ömer ALTINTAŞ         Ferhat ŞELLİ

Avrupa Birliği?ne Üyelik Sürecinde Türkiye Süt Sektöründe Gıda Güvenliği Açısından Süt Toplama Merkezlerinin Önemi: İzmir İli Örneği
Duygu TOSUN                       Nevin DEMİRBAŞ      Figen ÇUKUR              Evren GÖLGE

Biyogüvenlik Kapsamında Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
Emine OLHAN            Yener ATASEVEN

Uluslararası Ticaret ve Gıda Güvenliği Açısından Türkiye?de Yerfıstığı Sektörünün İncelenmesi
Oğuz PARLAKAY        Tuna ALEMDAR

Türkiye?de Tüketicilerin Genetiği Değiştirilmiş Gıdaları Algılamaları ve Bu Gıdaların Etiketlenmesi İçin Ödeme İstekliliği
Bahri KARLI               Abdulbaki BİLGİÇ      Bülent MİRAN

Elektronik Ticaret Danışmanlığı
Aydın GÜREL             Orhan YAVUZ

Gıda Pazarlamasında E-Ticaretin Uygulanma Şekilleri Ve Olası Gelişmeleri
Mevhibe ALBAYRAK

Tarımda E-Ticaret Uygulamaları
Göknur ÇAVDAR

Gıda Sanayi İşletmelerinde Kullanılan Enformasyon Teknolojileri Üzerine Bir Araştırma (Tokat İli Örneği)
Hilmi ERDAL              Gülistan ERDAL            Kemal ESENGÜN

Yöresel Gıda Ürünlerinin Üretim ve Pazarlamasında Bikad (Biga Kadın, Çevre, Kültür Ve İşletme Kooperatifi)
Muradiye ÖZEL ÖDÜL             Seda YAVUZASLAN

Kırsal Ekonominin Canlanmasında ve Yerel Sahiplenmede Coğrafi İşaretler
Mustafa KAN                          Bülent GÜLÇUBUK

Türk Gıda Pazarlarında Fiyat ve Marj Hareketleri
Halil FİDAN

Organik Tarım Ürünleri Pazarlamasında Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Ömer AKAT                            Çağatan TAŞKIN

GIDA PAZARLAMASI POSTER BİLDİRİLER

Türkiye Ve Avrupa Birliği?nde Kesme Çiçek Üretim ve Pazarlama Yapısı
İbrahim YILMAZ         Yavuz TAŞÇIOĞLU

Makarna Sektörünün Ekonomik Yapısının ve İhracat Potansiyelinin Swot Analizi İle Değerlendirilmesi
Özlem BARIŞ                  İ.Hakkı İNAN

AB?ye Uyum Sürecinde Su Ürünleri Sektörünün Ekonomideki Yeri ve Pazarlaması
Serpil YILMAZ            Ali Şevki AKAY

Tüketicilerin Gıda Satış Yerleri Seçimi ve Bu Seçimi Etkileyen Faktörler
Şevket KALANLAR      Ömer ALTINTAŞ          Dr. Ferhat ŞELLİ

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Üretici Memnuniyetinin Belirlenmesi: Aydın İli Örneği
Önder KENDİRLİOGLU         Renan TUNALIOGLU

Küresel Bir Sorun: Beslenme
Senem YONAK                        Sibel PARSEKER YÖNEL        Bige İNCEDAYI

Türkiye Dünya Piyasalarında Lider Olduğu ve Olabileceği 20 Gıda Ürünü
Berrin TAŞKAYA         Umut GÜL       Şevket KALANLAR

Gen Kaynaklarının Erozyonu ve Korunması
Ayşegül KUMRAL        Bige İNCEDAYI

Erzurum İli Merkez İlçede Ailelerin Tavuk Eti Tüketim ve Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma
Aslı SAKLICA             Esra KADANALI         Vedat DAĞDEMİR

Van İlinde İlaç ve Baharat Bitkileri?nin Piyasası ve Tüketimi
Kasım ŞAHİN              Murat TUNÇTÜRK     Didem TÜRKÖZÜ

Gıda Sanayinde Uygulanan Kalite Yönetim Sistemleri
Sibel PARSEKER YÖNEL        Bige İNCEDAYI            Senem YONAK

Türkiye?de Süt ve Süt Ürünlerinde Gıda Güvenirliği
Betül BAHADIR           Sezen OCAK

Mantar Konservesi Üretiminde Haccp Sisteminin Uygulanması
Canan Ece TAMER     Bige İNCEDAYI          Aysun ÖZTÜR             Ö.Utku ÇOPUR

Erzurum İli Uzundere İlçesinde Serada Hıyar ve Domates Üretim Maliyeti ve Pazarlama Yapısı
Esra KADANALI         Aslı SAKLICA             Vedat DAĞDEMİR

GIDA İŞLETMECİLİĞİ

Türkiye?de Gıda Sektörü Ve Uluslararası Yarışma Olanakları
Halil FİDAN

Türkiye Gıda Sanayinin Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler Ve Sorunlar
Ahmet BAYANER Taylan KIYMAZ Türker DÖLEKOĞLU Gürkan EREL

Türkiye?de İşlenmiş Organik Tarım Ürünleri Üretimi Ve Ticaretindeki Gelişmeler
Yener ATASEVEN Erdoğan GÜNEŞ

Küresel Değer Zincirleri İçerisinde Türk Gıda Sektörünün Konumu
Tuna ALEMDAR

Gıda Mevzuatındaki Değişikliklerin Gıda Sanayine Etkileri
Şule ÖNCEL ULUSOY

Gıda Güvencesi Ve Üretici Finansmanı: Yeni Fırsatlar
Gürkan EREL Celile Özçiçek DÖLEKOĞLU

Süt Toplama Merkezlerinin Gıda Güvenliği Konusundaki Uygulamaları, Bilgi Düzeyleri Ve Sorunları: Burdur İli Örneği
Vecdi DEMİRCAN Hasan YILMAZ Mevlüt GÜL Tufan BAL Zeynep DERNEK

Süt Ve Süt Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Yapısı Ve Geliştirilme Olanakları: Konya- Ereğli İlçesi Örneği
Bekir DEMİRTAŞ Mevlüt GÜL M.Göksel AKPINAR Erdal DAĞISTAN

Türkiye Süt Sektörü Analizi
Kemalettin TAŞDAN Sevgi İRİBOY Yıldırım İÇÖZ

Türkiye?de Beyaz Et Sektörünün AB Uyum Süreci Açısından Değerlendirilmesi
Funda GENÇLER Berna TÜRKEKUL

Türkiye Kanatlı Eti Alt Sektörü Rekabet Analizi Ve Politika Önerileri
Halit ÇINAR Alkan DEMİR Berrin TAŞKAYA TOP

2007 Yılı Kuraklığının Türkiye?de Karma Yem Üretimine Etkileri
Nursel KOYUBENBE Yusuf KONCA

Aydın İlindeki Zeytinyağı İşletmelerinde Elde Edilen Yan Ürünlerin Tarım-Sanayi Ve Çevre İlişkileri Boyutunda Değerlendirilmesi
Renan TUNALIOĞLU Göksel ARMAĞAN

Türkiye?de Yağlı Tohumlardan Enerji Üretimi Ve Yağ – Enerji Güvencesinde Yaşanan Sıkıntılar
Baran YAŞAR  M. Necat ÖREN

Küresel Isınmanın Tarım Üzerine Etkileri
Tuğba EREM KAYA Tecer ATSAN

Alternatif Besin Mantar Üretim Ve Tüketimde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Nilüfer Cengiz ESEN Zeynep DERNEK

Çay Tarımının Sorunları Ve Çözüm Önerileri
Ehlinaz TORUN

Türkiye?de Arıcılık Faaliyetinin Mevcut Durumu Ve Trend Analizi Yöntemiyle Geleceğe Yönelik Beklentiler
Oğuz PARLAKAY Hilal YILMAZ Baran YAŞAR Arzu SEÇER Betül BAHADIR

Ug 99 Kara Pas Irkına Karşı Küresel Yaklaşımlar Ve Türkiye Çalışmaları 2007 ?II
Kadir AKAN Zafer MERT Lütfi ÇETİN Seval ALBOSTAN Fazıl DÜŞÜNCELİ

Edirne Köy Kalkınma Ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliğinin Bilanço Analizi
Nilüfer SERİNİKLİ İ. Hakkı İNAN Derman KÜÇÜKALTAN

Kabuklu Meyve Üretim Değerinin Milli Gelir Ve Tarımsal Gelir Üzerine Etkisi
Burhan ÖZKAN Figen CEYLAN

Küçük Ve Orta Ölçekli Gıda İşletmelerinin Gelişimi İçin Kullanılabilecek AB Fonları Ve AB Hibe Projeleri
Sibel TAN Taner KUMUK Duygu AKTÜRK

Veri Zarflama Yöntemi (Vza) İle Buğday Üretiminde Kullanılan Girdilerin Etkinliğinin Ölçülmesi: Trakya Bölgesi Örneği
Sema KONYALI Okan GAYTANCIOĞLU

Erzurum İlinde Organik Üretimin Ekonomik Analizi
Köksal KARADAŞ-Sema KIZILOĞLU

GIDA İŞLETMECİLİĞİ POSTER BİLDİRİLER

Manisa İlindeki Tarımsal İlaç Bayilerinin Bağcılık Alanındaki Faaliyetleri Ve Gıda Güvenliği Konusundaki Yaklaşımları
Selçuk KARABAT Ela ATIŞ

Meyve ? Sebze İşleme Sanayinin Konya İli Tarım Ve Tarıma Dayalı Sanayi Alt Sektörleri Açısından Değerlendirilmesi
Zeki BAYRAMOĞLU Erdemir GÜNDOĞMUŞ

Kahramanmaraş Dondurması Sanayiinin Yapısı, Sorunları Ve Çözüm Önerileri
Mücahit Paksoy Cuma Akbay

Gap Bölgesi?nde Kaliteli İçme Suyu İçin Ödeme İstekliliğine Etki Eden Faktörler
Güneş EREN Abdulbaki BİLGİÇ Bahri KARLI

Köy-Koop Hareketinin Türk Kooperatifçiliğinin Gelişimine Olan Etkileri
Gülen ÖZDEMİR Yıldız ÜLGEN

Tarım Ürünlerinde Üretim Ve Fiyat İlişkisi
Zeki BAYRAMOĞLU Erdemir GÜNDOĞMUŞ Orhan GÜNDÜZ

Buğday Üretiminde Kullanılan Teknolojilerin Belirlenmesi Konya İli Örneği
Murat KÜÇÜKÇONGAR  Mustafa KAN Arzu KAN Cennet OĞUZ

Bal Üretimine Kovan Tiplerinin Etkisi: Sınır Testi Yaklaşımı İle Eşbütünleşme Analizi
Hasan VURAL Süleyman KARAMAN

Bursa Siyahı İncir Üreten İşletmelerin Yapısı, Sorunları Ve Çözüm Önerileri
Mustafa ÖZTÜRK

Allelopatinin Ekonomik Yönü
Filiz PEZİKOĞLU

Türkiye?de Yağ Gülü (Rosa Damascena Mill.) Yetiştiriciliği Ve Yakin Gelecekte Beklenen Gelişmeler
Pınar ÖZTÜRK Dilek KARAMÜRSEL Meltem EMRE Emel KAÇAL

Konya İlinde Domates Üreten Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi (Çumra İlçesi Örneği)
Ayşe Esra PEKER Cennet OĞUZ

Antalya İlinde Tarım Sigortalarının Yaygınlaştırılmasında Yetkili Şirketlerin Faaliyetlerinin İncelenmesi
Orhan ÖZÇATALBAŞ ? Zuhal TURHANOĞULLARI

Istranca Markasıyla Süt Ürünleri Üreten ve Pazarlayan Köy-Koop Kırklareli Birliğinin Kooperatifçilik ve İşletmecilik Açısından Değerlendirilmesi
Burçin BAŞARAN ? İ. Hakkı İNAN

Finlandiya?da Tarım ve Gıda Piyasası
Selahattin ERAKTAN ? Merve ÖZDEMİR