ÇAĞRILI BİLDİRİLER

Tarım Ekonomisi Eğitimi ve Mesleğin Geleceği

Erkan REHBER

İ.Hakkı İNAN

 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesindeki Öğretim Elemanlarının Eğitim Yöntemleri ve Öğrenciler Üzerine Etkileri

Onur ERKAN

Dilek BOSTAN BUDAK

 

Tarımsal Politika Analiz Modeli (TAPAM: Temel Projeksiyonlar ve Senaryolar)

Ali KOÇ

Ahmet BAYANER

Nermin AKYIL

Türkiye’de Tarım Ekonomisi Eğitiminin Önemi

Tayyar AYYILDIZ

Kenan PEKER

Atilla KESKİN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIM ÇEVRE İLİŞKİLERİ

 

                                                I. OTURUM

 

Tarımsal Kalkınmanın Çevre Üzerine Etkileri, Sorunları ve Çözüm Önerileri

 

Mehmet BÜLBÜL

 

Harun TANRIVERMİŞ

 

Erdemir GÜNDOĞMUŞ

 

 

Türkiye’de Tarımsal Kalkınma ve Sürdürülebilir Çevre İlişkisi

 

Osman KARKACIER

 

Adnan ÇİÇEK

 

Gülçin KARAASLAN

 

 

 

Türkiye Tarım Sektöründe Kaynakların Verimli Kullanılmamasının Yarattığı Çevre Sorunları

Metin AKAY

 

Kemal ESENGÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIM ÇEVRE İLİŞKİLERİ

 

II. OTURUM

 

Türkiye’de Uygulanan İlaç ve Gübre Politikalarının Çevresel Etkiler Açısından Değerlendirilmesi

Serpil YILMAZ

 

 

Tarımsal Yatırımlarda Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Türkiye?deki Uygulamaları

Harun TANRIVERMİŞ

 

 

Tarımda Yeni Ufuklar: Kent ve Kent Çevresi Tarımı

 

Osman GÖKÇE

 

Serkan DURMAZ

 

Kenan ÇİFTÇİ

 

 

TARIM ÇEVRE İLİŞKİLERİ

 

III. OTURUM

 

 

Sanayi ve Şehirleşmenin Tarım Alanları Üzerine Etkileri Konya İli Örneği

 

Mithat Direk

 

Murat KÜÇÜKCONGAR

 

Cevdet TEKER

 

 

Bafra ve Çarşamba Ovalarında Kimyasal Madde Kullanım Düzeyi ve Çevresel Etkileri

 

Vedat CEYHAN

 

Mehmet BOZOĞLU,

 

H.Avni CİNEMRE

 

 

 

 

 

 

Türk Çevre Hukuku İçerisinde Tarımsal Çevre Politikalarının Yeri, Önemi ve AB ile Karşılaştırılması

 

Gülcan ERAKTAN,

 

Wolfgang WINKLER

 

Emine OLHAN

 

 

Tarımsal Arazilerde Degradasyon Sorunu ve Arazi Koruma Politikaları

 

Ela ATIŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANTİTATİF YÖNTEMLER

 

I. OTURUM

 

Türkiye’de Önemli Bazı Tarla Ürünlerinde İç Ticaret Hadleri ve Belirsizlik Analizleri (1980-1998)

Yaşar AKÇAY

 

Kemal ESENGÜN,

 

Halil KIZILASLAN

 

Meral UZUNÖZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANTİTATİF YÖNTEMLER

 

II. OTURUM

 

Dünya ve Türkiye’de Gıda Maddeleri Talep- Arz Dengeleri

 

H.Avni CİNEMRE,

 

Vedat CEYHAN,

 

Mehmet BOZOĞLU

 

 

 

Türkiye’de Şekerpancarı Üretimine Yönelik Alternatif Yaklaşımların Sektöre Etkilerinin Tahmini: Bir Simülasyon Denemesi

 

Erdemir GÜNDOĞMUŞ

 

Halil FİDAN

 

Ahmet ÖZÇELİK

 

 

 

Türkiye Kırmızı Et Üretiminde Bölgeler Arası Yapısal Değişim Üzerine Bir Analiz

Fahri YAVUZ

 

Atilla KESKİN

 

Adem AKSOY

 

 

 

Antalya İli Sera Sebzeciliğinde İlaç ve Gübre Kullanımının Analizi

 

İbrahim YILMAZ

 

Burhan ÖZKAN

 

Fatma AKKAYA

 

Serpil YILMAZ

 

İlkay KUTLAR

 

 

 

 

 

TARIMSAL ÖRGÜTLENME VE KOOPERATİFÇİLİK

 

I. OTURUM

 

 

Trakya Tarımında Rekabet Gücü ve Hizmet Kalitesi Açısından Üretici Örgütlerinin Değerlendirilmesi

 

İ.Hakkı İNAN,

 

İlknur KUMKALE,

 

Okan GAYTANCIOĞLU

 

 

 

Tarım-Sanayi Entegrasyonunda Kooperatiflerin Yeri ve Önemi

 

Ahmet TURAN

 

 

 

Tarımsal Sanayinin Geliştirilmesinde Kooperatifleşme: TONYA Koop. Örneği

 

Mehmet BOZOĞLU

 

H.Avni CİNEMRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIM ÇEVRE İLİŞKİLERİ

I. OTURUM

 

Konya İlinde Elma Üreticilerinin Tarım İlacı Kullanımı ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi

 

Cennet OĞUZ

 

Mithat DİREK

 

Fahri YİĞİT

 

 

 

Doğu Akdeniz Bölgesi Doğal Kaynaklar Potansiyeli ve Çevre-Tarım İlişkileri

 

Mücahit PAKSOY

 

 

 

Çevre Korumada Örgütlenme-Tokat İli Örneği

 

Kemal ESENGÜN

 

Murat SAYILI

 

 

 

Tokat İlinde Çiftçilerin Çevre Sorunları Konusundaki Bilgi ve Bilinç Düzeyleri, Konuya İlişkin Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

 

Temur KURTASLAN

 

Esen ORUÇ

 

Adnan ÇİÇEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIM ÇEVRE İLİŞKİLERİ

 

II. OTURUM

 

 

İzmir İli Kemalpaşa Yöresinde Meyve Üreticilerinin Çevre Anlayışı ve Bunun Tarımsal Uygulamalara Yansıması Üzerine Bir Araştırma

 

Şule IŞIN

 

 

 

Tokat İli Kazova Yöresinde Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi İle İlgili Yeni Teknolojilerin Benimsenmesini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler

Nihal AĞIRBAŞ,

 

Esen ORUÇ

 

A.İhsan KORAL

 

Temur KURTASLAN

 

 

 

Kalkınma ve Doğal Kaynaklar Kullanımı Açısından Toplumsal İskonto Oranı

 

Haydar ŞENGÜL

 

 

 

Trakya Bölgesinde Bulunan Arıtma Tesislerinde, Karşılaşılan Sorunlar ve Arıtma Maliyetleri

Ahmet KUBAŞ

 

H.Hayri TOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIMA DAYALI SANAYİ

         

I. OTURUM

 

Türkiye’de Gıda Sanayiinde Finansman Yapısının Ekonomik Analizi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

 

Mehmet BÜLBÜL

 

Erdoğan GÜNEŞ

 

 

 

Aydın İlinde Tarım-Sanayi İlişkilerinde Sözleşmeli Tarımın Etkinliği

Kezban KONAK

 

Göksel ARMAĞAN

 

Murat CANKURT

 

 

 

Sürekli Gelişmeye Önem Veren Gıda Firmalarında Performans Ölçüm ve Denetim Sistemlerinin Etkinliği: Süt ve Süt Ürünleri İşleme Sanayi Örneği

 

Yasemin ORAMAN

 

Recep ERBAY

 

 

 

Türkiye’de Büyükbaş Hayvancılığa Yapılan Teşvik Belgeli Yatırımların Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayiye Olası Etkileri

 

Hakan ADANACIOĞLU

 

Figen KAYA

 

Tayfun ÇUKUR

 

 

 

Türkiye Un Sanayi Sektörünün Yapısının İncelenmesi

Erkan AKTAT

 

Oğuz YURDAKUL

 

 

 

 

 

TARIMA DAYALI SANAYİ

 

II. OTURUM

 

 

Türkiye’de Un ve Unlu Mamuller Sanayiinin Potansiyeli, Gelişimi ve Dış Ticareti

 

Bahri KARLI

 

Ferda GERGER

 

 

 

Sözleşmeli Domates Yetiştiriciliğinde Üretici-Sanayii İlişkisi (Tokat İli Örneği)

Yatar AKÇAY

 

Murat SAYILI

 

Meral UZUNÖZ

 

Kemal ESENGÜN

 

 

 

Kırsal Sanayinin Tarım Kesimi Açısından Önemi ve Tokat İlinde Kırsal Sanayi Potansiyelinin İncelenmesi

Osman KARKACIER

 

Sibel GÜLSE

 

Esen ORUÇ

 

Gökalp GÖKTOLGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIMA DAYALI SANAYİ

III. OTURUM

 

 

Yem Sanayinin Sektörel Entegrasyonu (Mikro Bir Modelle Açıklanması)

 

.Osman KARKACIER

 

H.Sibel GÜLSE

 

 

 

Tekstil Ürünleri ve Hazır Giyim Sektörünün İhracat Performansına Pazar Oryantasyonu Açısından Genel Bir Bakış

Ayşe AKYOL

 

Gary AKEHURST

 

 

 

Türkiye?de Dondurulmuş Gıda Sektörünün Yapısı

Ömer AZABAĞAOĞLU

 

Gökhan UNAKITAN

 

 

 

ISO9000 Serisi Standartlar, Toplam Kalite Yönetimi ve Dış Satım Açısından Türk Gıda Sanayiinde Uygulamalar

Meral GÜNDÜZ

 

Ayhan TUFAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIMSAL İŞLETMECİLİK

I. OTURUM

 

 

21. Yüzyılda Türkiye Bağcılık Sektöründe Üretim Projeksiyonu

 

Nalan Y. DELİCE

 

 

 

Atatürk Baraj Gölünde Balık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi

Bahri KARLI

 

 

Çeşitli Yörelerde Yapılan Araştırma Sonuçlarına Göre Tarım İşletmelerinde Gelir Durumu ve Tüketim Eğilimleri

 

Ahmet ERKUT

 

İlkay DELLAL

 

 

 

Mikro Finans-Mikro Kredi Yaklaşımı: Tarım Açısından Bir Değerlendirme

M. Metin ARTUKOĞLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIMSAL İŞLETMECİLİK

 

II. OTURUM

 

 

 

Tavuk Eti Sanayinin Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapılarına Olan Etkisinin Ekonomik Analizi

 

Semiha KIZILOĞLU

 

Avni BİRİNCİ

 

 

 

Türkiye’de Şekerpancarı Üretiminde Faktör Talep Analizi (1983-1998)

Yatar AKÇAY

 

Kemal ESENGÜN

 

 

 

Tarımsal Ortaklık Şirketleri

Ferzan AVŞAR

 

 

 

Tarımda Küçük İşletme Sorununun Kaynak Kullanım Etkinliği Üzerine Etkileri

Adnan ÇİÇEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIMSAL İŞLETMECİLİK 

III. OTURUM

 

 

 

Kırsal Alanda Mikro-Teşebbüsler ve Mikro-Finans

Orhan YAVUZ, Sertaç DUMAN, Şule BUDAK

 

Tarım İşletmelerinde Tarımsal Gelir ve İşletme Gelirinin Ekonomik Analizi

 

Semiha KIZILOĞLU

 

 

 

Tokat İlinde Sözleşmeli Domates Yetiştiriciliğinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi

Yatar AKÇAY

 

Adnan ÇİÇEK

 

Meral UZUNÖZ

 

Murat SAYILI

 

 

 

Trakya’da Klasik Tarıma Alternatif: Tarla Sebzeciliği

Okan GAYTANCIOĞLU

 

Murat DEVECİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIMSAL PAZARLAMA

I. OTURUM

 

Türkiye’de Modern Gıda Perakendeciliğinin Gelişimi ve Tüketicilerin Modern Gıda Perakendecilerine Karşı Davranışları

 

M.Ömer AZABAĞAOĞLU

 

İ. .Hakkı İNAN

 

 

Türkiye’de Dondurulmuş Meyve-Sebze Sektöründe Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Orhan YAVUZ

 

Filiz PEZİKOĞLU

 

 

 

Tarım Ürünlerinin Uluslararası Rekabetin Ölçülmesi: Domates Salçası Örneği

Berna TÜRKEKUL

 

Canan ABAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIMSAL PAZARLAMA

II. OTURUM

 

 

Antalya İli Kent Merkezinde Tüketicilerin Organik Tarım Ürünleri İle İlgili Duyarlılıklarının Belirlenmesi

 

Burhan ÖZKAN

 

Orhan ÖZÇATALBAŞ

 

Serpil YILMAZ

 

İbrahim YILMAZ

 

Göksel AKPINAR

 

 

 

Türkiye’de Kırmızı Et Pazarlaması ve Fiyat Dalgalanmalarının Üretim ve Tüketim Üzerine Etkisi

Avni BİRİNCİ

 

Vedat DAĞDEMİR

 

Tecer ATSAN

 

 

 

Süt ve Mamulleri Tüketim Yapısı: Van İli Kentsel Alan Örneği

İbrahim YILDIRIM

 

Oğuz YALÇINKAYA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖY SOSYOLOJİSİ

I. OTURUM

 

 

Soğan Tarımında Kadın İşgücünün Rolü: Tekirdağ Örneği

 

Emine BAYRAKTAR

 

Okan GAYTANCIOĞLU

 

 

 

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçinde Kadınların Yeri ve Önemi

 

Cennet OĞUZ

 

 

Erzurum İlinde Kırsal Kesimden Göç ve Tarımsal İşletmeler Üzerine Etkileri

 

Cahit KARAGÜLLE

 

Kenan PEKER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖY SOSYOLOJİSİ

 

II. OTURUM

 

 

 

Kırsal Kadının Çevre Korunmasındaki Rolü

 

Nuray KIZILASLAN

 

 

 

Kentteki Köylüler ve İzmir-Çamkule Örneği

 

Osman GÖKÇE

 

Hakan ADANACIOĞLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIM POLİTİKASI

I.OTURUM

 

 

Sosyo Ekonomik Yapının Arazi Toplulaştırmasındaki Önemi (Edirne Uzunköprü Örneği)

 

Erol ÖZKAN

 

Aydın GÜREL

 

 

 

Orta Karadeniz Bölgesinde Tarım Alanlarının Amaç Dışı Kullanımıyla Ortaya Çıkan Sonuçların Değerlendirilmesi

Hilmi ERDAL

 

A.Zafer GÜRLER

 

 

 

Türkiye’de Tarımın Vergilendirilmesindeki Gelişmeler

Selahattin ERAKTAN

 

 

 

Tarım Kesimindeki Sosyal Güvenlik Uygulamalarının Çiftçi Üzerindeki Etkileri: Tekirdağ Örneği

Okan GAYTANCIOĞLU,

 

Emine BAYRAKTAR,

 

Sema TAVİL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIM POLİTİKASI

II.OTURUM

 

AB Ortak Tarım Politikasında Çevresel Sorunlara Yeni Yaklaşımlar ve Türk Tarımı

 

Gökhan GÜNAYDIN,

 

Cemil ERTUĞRUL

 

 

 

Türkiye’de Şekerpancarında Uygulanan Tarım Politikalarının AB Ülkeleri İle Karşılaştırılması

Sema TAVİL

 

Okan GAYTANCIOĞLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIMSAL YAYIM

I. OTURUM

 

 

Gap Bölgesi Harran Ovasında Sulamaya Yeni Açılan Alanlarda Tarımsal Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Etkinliğinin Arttırılması

 

Ferhat ŞELLİ,

 

Sebahattin ÇELİK

 

 

 

Hayvancılığın Geliştirilmesi Açısından Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Fonksiyonları ve Sorunları; Sarıoğlan İlçesi Süt Toplama Merkezi Örneği

Kasım ŞAHİN

 

Ahmet ŞAHİN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIMSAL YAYIM VE KIRSAL TURİZM

II.OTURUM

 

 

 

Turizm-Tarım İlişkisi ve Trakya’da Tarım Alanlarının Turizm Amaçlı Kullanımına Yönelik Bir Araştırma

Derman KÜÇÜKALTAN

 

Kırsal Turizmin Geliştirilmesinde Yayımın Önemi

 

Orhan ÖZÇATALBAŞ

 

 

Tarımsal Yayım Çalışmalarında Masraf Etkinliği ve Stratejik Planlama

 

Ayşen OLGUN

 

 

 

Tarımsal Eğitim, Araştırma ve Yayım Faaliyetleri Arasındaki İlişkilerin Organizasyonu Üzerine Bir Çalışma: Dünyadaki Durum ve Türkiye ile Karşılaştırılması

Ziya YURTTAŞ

 

Fahri YAVUZ

 

Tecer ATSAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRSAL KALKINMA

I.OTURUM

 

 

Mikro Kırsal Kalkınma Stratejileri: Cumalıkızık Örneği

Orhan YAVUZ

 

Serkan GÜRLÜK

 

 

 

Kırsal Kalkınma, Yayım ve Tarımsal Araştırmalarda Katılımcı Kırsal Değerlendirme Yaklaşımı ve Uygulama Sonuçları

Tayfun ÖZKAYA,

 

Buket KARATURHAN

 

Murat BOYACI

 

 

 

Entegre Kırsal Kalkınma Yaklaşımında, Tarım Kesiminin Planlanması: Harran Ovası Örneği

İ.Bülent GÜRBÜZ

 

 

 

Kırsal Kalkınma Çalışmalarında Birliklerin Toplumla Bütünleşmesinin Önemi-Malkara Örneği

Nurettin YILDIRAK

 

GÜLÇÜBUK

 

Nebahat ATALAY

 

 

 

Doğu Anadolu Bölgesi Kırsal Kesimin Kalkınmasında Kırsal Sanayinin Rolü ve Önemi

İbrahim YILDIRIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTER BİLDİRİLER

 

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE TARIMA DAYALI SANAYİLERİN GELİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ

Bahattin ÇETİN, Sule BUDAK, Başak CANAN

 

TÜRKiYE BUĞDAY ÜRETİMİNDE TARIM BÖLGELERiNE AİT ARZ ESNEKLİKLERİNİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Fahri YAVUZ ,Vedat DAĞDEMİR, Okan DEMİR

 

TÜRKİYE’DE SÜT ENDÜSTRİSİNIN GELİŞİMİ VE ÜRETİCİ-SANAYİ İLİŞKİI.ERİ

Sertaç DUMAN

 

KIRSAL VE KENTSEL ALANDA ÇEVRE BİLİNCİ ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLARIN ROLÜ (Adana İli-TEMA Vakfı Örneği)

Orhan ÖZÇATALBAŞ

 

TOPRAK TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ TARIM İŞLETMELERİNDEKİ YAPISAL SORUNLAR ÜZERİNE ETKİLERİ

Suat AKSOY, Nilüfer CENGİZ

 

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE TARIMDAN KAYNAKLANAN ÇEVRE SORUNLARI ÖNLEMEYE YÖNELİK UYGULAMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Şule IŞIN

 

 

 

 

 

 

8 Eylül 2000 saat 9:00 Cuma günü sunulan poster bildiriler

GIDA SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNİN DIŞSATIM REKABET PERFORMANSLARI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Şule BUDAK, Bahattin ÇETİN

 

BİLGİSAYAR DESTEĞİYLE TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ

Gökhan UNAKITAN, İ.Hakkı İNAN

 

TÜRKİYE?DE DAMIZLIK SIĞIR DIŞ ALIMI VE TOPLAM SÜT ÜRETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

M.İ. SOYSAL E.K. GÜRCAN E. ÖZKAN

 

İZMİR İLİNDE YAŞ MEYVE VE SEBZE PAZARLAMASINDA TOPTANCI HALLERİNİN YERİ VE 4367 SAYILI YASANIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN GELİŞMELER

Nevin DEMİRBAŞ

 

KABA YEM MEKANİZASYONUNDA ENERJİ GİRDİLERİNİN BELİRLENMESİ

Fulya TORUK, Poyraz ÜLGER, Ahmet KUBAŞ

 

ZİRAAT FAKÜLTELERİNDE EĞİTİM KALİTESİ VE ÖĞRENCİLERİN MESLEĞİN GELECEĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ: T.Ü. TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Gökhan UNAKITAN, Harun HURMA, Celal DEMİRKOL

 

TEKİRDAĞ İLİ ŞARKÖY İLÇESİNDE BAĞCILIK VE ŞARAPÇILIK

İsmail Hakkı İNAN ,Ayla BALABANOĞLU