EKONOMİK YAPI

TÜRKİYE?DE BÖLGELERARASI BİTKİSEL ÜRETİM DESENİNİ  DEĞİŞİMİ   ÜZERİNE BİR ANALİZ

Fahri YAVUZ

 

KÜRESELLEŞME VE TÜRKİYE’NİN EKONOMİK GELİŞMESİNDETARIM SEKTÖRÜNÜN YENİ ROLÜ

Haydar ŞENGÜL

21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE TARIMINDA MÜTEŞEBBİS FAKTÖRÜ

Adnan ÇİÇEK,Kemal ESENGÜN,Yaşar AKÇAY

MAKROEKONOMİ VE TARIM

Ahmet BAYANER

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE TARIM EKONOMİSTLERİNİN İŞLEVLERİ                                     Emin IŞIKLI,Ela ATIŞ,Harun TANRIVERMİŞ

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM STRATEJİLERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Füsun TATLI DİL,Ukden TALAY,Duygu AKTÜRK

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE TARIMSAL YAPIDAN KA YNAKLANAN BAŞLICA SORUNLAR VE BAZI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İbrahim YILDIRIM,Tufan BAL,İbrahim ACAR

TARIM SEKTÖRÜNDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI AMACIYLA YÖRESEL İHTİSASLAŞMAYA GİDİLMESİNİN ÖNEMİ, MUHTEMEL ETKİLERİ VE SÜREÇTE TARIM EKONOMİSTLERİNİN İŞLEVLERİ

Kenan PEKER,Avni BİRİNCİ,Tecer ATSAN

 

TÜRKİYE’DE TARIMSAL YAPININ TARIMDA GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİLERİ VE     DEĞİŞİM ÖNERİLERİ

Metin TALlM,Şule IŞIN

                       TÜRKİYE TARIMINDA GELİR-TÜKETİMDURUMU VE GELİR
DAĞILIMININ ETKİLERİ

         Ahmet ERKUŞ,İlkay DELLAL

 

          TARIM VE TARIMA YÖNELİK POLİTİKALAR

TÜRKİYE’DE UYGULANAN TARIMSAL FİYAT POLİTİKASININ ÜRETİCİ GELİRİ ÜZERİNE ETKİLERİ VE GELİŞME SEYRİ

Halil KIZILASLAN

Zafer GÜRLER

TARIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK KORUMACILIĞIN ANALİZİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Metin TALİ M

Ayşe UZMAY

 

KİMYEVİ GÜBRE DESTEKLEME UYGULAMASINA SON VERİLMELİ,GÜBRE DESTEKLEMESİNDE KULLANILAN KA YNAK DAHA FAZLA İSTİHDAM VE VERİM ARTIŞI SAĞLAYAN SULAMAYA TIRIMLARINDA KULLANILMALIDIR

A.lsmet TORTOPOĞLU

TARIM SA TIŞ KOOPERA TİFLERİNE BA ĞLI SINAİ TESİSLERİNİN
ÖZERKLEŞTİRİLMESİNİN EKONOMİK VE HUKUKİ YÖNÜ

Fahrettin KORKMAZ

KARADENİZ BÖLGESİNDE TARIM SEKTÖRÜNE VERİLEN

TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR

Vedat CEYHAN,Mehmet BOZOĞLU,Mehmet Yurdal ŞAHİN

 

 

          TOPLUMSAL VE KURUMSAL YAPI-ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE’DE TARIMSAL KOOPERATİFLERİN YENİDEN YAPILANMASI

Ayhan ÇIKIN,O.Murat KOÇTÜRK,Nermin KIZILDAĞ,Baki DOĞRUYOL

SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMANIN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN KIRSAL ALANDA YENİDEN YAPILANMA

Nurettin YILDIRAK,Bülent GÜLÇUBUK

KIRSAL GENÇLİK VE GELECEKTEKİ OLASI TARIMSAL TOPLUM YAPISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Osman GÖKÇE,A.Özhan KALAÇ

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMANIN GELİŞEN DİNAMİĞİ: GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR (HÜKÜMETE BAĞLİ OLMAYAN KURULUŞLAR)

Ahmet SALTIK,Bülent GÜLÇUBUK

21. YÜZYIL EŞİĞİNDE TARIMSAL ÜRETİMDE  KALKINMADA KADININ YERİ VE ÖNEMİ: KONYA ÖRNEĞİ

Cennet OĞUZ,A.ÜIkü MÜLAYİM,Müge KANTAR

KÖYDEN KENTE GÖÇ OLGUSU VE GÖÇÜN TOPLUMSAL YAPIDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞMELER: ADANA İLİ (YÜREĞİROVASI) KÖYLERİ VE ANADOLU MAHALLESİ ÖRNEĞİ

Mustafa SOYSAL,Müge KANTAR,Ali YALÇIN

TÜRKİYE’DE SÖZLEŞMELİ TARIMDA YAYIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ VE GELECEĞİ

İ.Coşkun CEYLAN

TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMA İLE TARIMSAL YAYIM SİSTEMİ İÇİN BİR REFORM ÖNERİSİ

Tayfun ÖZKAYA

 

 

                  ÜRETİM VE PAZARLAMA

TÜRKİYE’DE GIDA TÜKETİM YAPISININ GELİŞİMİ VE TÜKETİM EĞİLİMLERİNDEKİ DEĞİŞMELER

Mücahit PAKSOY,Ahmet TAN

TÜRKİYE’DE DOĞADAN SÖKÜLEN ÇİÇEK SOĞANLARININ SÖKÜM, ÜRETİM VE TİCARETİNİN EKONOMİK VE TOPLUMSAL MALİYETİ

M.Emin ERGUN,Süleyman ERKAL,Filiz PEZİKOĞLU

GELECEĞE YÖNELİK PİYASALARDAKİ İŞLEMLERİN TARIM ÜRÜNLERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ (POLATLI TİCARET BORSASI ÖRNEĞİ)

Sevinç DEMİRCİ

TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNDE RİSK ANALİZLERİ VE BELİRSİZLİĞE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Murat SAYILI,Meral UZUNÖZ

TÜRKİYE’DE TARIMSAL ÜRÜNLERDE TEKNİK DÖNÜŞÜM KATSAYILARI VE ÜRÜN DENGESİNİN ZAMAN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ

Sevinç DEMİRCİ Hilmi AYDIN

HARRAN OVASINDA SULAMAYA AÇILAN ALANDA ÜRÜN DESENİNDEKİ DEĞİŞMELER VE GAP’DA ÖNGÖRÜLEN ÜRÜN DESENİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Yusuf ÇELİK,Bahri KARLI,Şadettin PAKSOY

İŞLETME YÖNETİMİNDE KALİTE  KONTROL ÇEMBERLERİNİN ROLÜ VE UYGULAMADAN ÖRNEKLER                                                                                                                                                    İlknur KUMKAL,İ.Hakkı İNAN

ANTALYA YÖRESİNDE BAHÇE KÜLTÜRLERİ ÜRETİM YAPISI, EKONOMİDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Burhan ÖZKAN,Fatma AKKAYA,Musa KUZGUN

 

TÜRK TARIMINDA VERİMLİLİK VE ETKİNLİĞİN GELİŞİMİ: BİR VERİ ZARFLAMA YÖNTEMİ

UYGULAMASI

Cihat GÜNDEN,Bülent MİRAN,M.Ali SARI

 

                              TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİLER

 

TÜRKİYE?DE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI GELİŞİMİ VE SORUNLARI

Mehmet BÜLBÜL,Canan ARIKBAY,Erdoğan GÜNEŞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Figen BEŞPARMAK

 

GAP ALANINDAKİ İLLERDE TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞMESTRATEJİSİ VE SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ

Bahri KARLI

 

TARIMA DAYALI SANAYİNİN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİNİN EKONOMETRİK YAKLAŞIMLA AÇIKLANMASI SEKTÖRE DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE EKONOMİK ÖLÇÜTLERLE BİR YAKLAŞIM

Semiha KIZILOĞLU

 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ GIDA SANAYİNİN DURUMU VE İYİLEŞTİRME OLANAKLARI

İbrahim YILDIRIM,İbrahim ACAR,Hakkı ÇİFTÇİ

POSTER BiLDiRiLER                                                                                                                                                      

 

GIDA SANAYİLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN PERFORMANS ARTIŞLARI ÜZERİNE ETKİLERİ:KONSERVE SANAYİ ÖRNEĞİ

Yasemin ORAMAN,Hasan GÜNGÖR

 

MARMARA BÖLGESİ ÖRTÜ ALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN EKONOMİK YÖNÜ VE GELİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI                                                                                                                                   Filiz PEZİKOĞLU,Emin ERGUN,Süleyman ERKAL