ÇAĞRILI BİLDİRİLER:

DÜNYADA TARIM EKONOMİSİ EĞİTİMİNDEKİ DEĞİŞMELER VE TÜRKİYE’DEKİ
DURUM
Turan GÜNEŞ

ZİRAAT FAKÜLTESİ FARIM EKONOMİSİ BÖLÜMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN ZİRAAT
MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ VE BEKLENTİLERİ
Oğuz YURDA KUL,Orhan ÖZÇATALBAŞ,Faruk EMEKSİZ ,Şinasi AKDEMİR

TARIMSAL İŞLETMECİLİK

TÜRKİYE’DE GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN TARIMSAL GELİRİN BELİRLENMESİNDE
KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE BU AÇIDAN MUHASEBE UYGULAMALARININ
GELİŞTİRİLMESİ
Gamze SANER ,Sait ENGİNDENİZ

ARIM  İŞLET MELERİNDE ARAZİLERİN ETKİN KULLANIMINA YÖNELİK BAZI
ÖNERİLER
Sait ENGİNDENİZ,Zerrin KENANOĞLU

LEASİNG, FACTORİNG, RİSK SERMAYESİ VE GELECEK PİYASA İŞLEMLERİNİN
TARIMSAL İŞLETMELERİN FİNANSMANI AÇISINDAN ÖNEMİ
Erdoğan GÜNEŞ,Halil FİDAN

 

TÜRKİYE’DE EKOLOJİK TARIMDA YAPI, MALİYETLER VE PAZARLAMA: EKOLOJİK
OLARAK ÜRETİLEN ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM ÖRNEĞİ
Sedef AKGÜNGÖR

ORGANİK TARIM VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARI
Emine OLHAN

TÜRKİYE’DE TARIMSAL KREDİNİN ORGANİZASYONU VE KREDİ KULLANIMINDAKİ
GELİŞMELER
Bahri KARLI

AVRUPA BİRLİGİ’NDE TARIM İŞLETMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI, BÜYÜKLÜK VE
GELİR İLE BAZI BAŞARI ÖLÇÜLERİNİN SAPTANMASINDA YENİ KAVRAM VE
YAKLAŞIMLAR
Taner KIRAL ,F.Füsun TATUDİL

KONYA İLİ ÇUMRA İLÇESİNDE DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN TARIM
İŞLETMELERİNDE VERİMLİLİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Cennet OĞUZ

GÜNEY EGE’DEKİ DENİZ BALIKLARI İŞLETMELERİNİN GENEL DURUMU VE SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ahmet Göker ELBEK,Dilek İŞGÖREN EMİROGLU

KAYISI ÜRETİMİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ VE MALATYA İLİNDEKİ ETKİLERİ
Cahit KARAGÖLGE,Kenan PEKER

TÜTÜN ÜRETİMİNDE KALİTENİN GAYRİSAFİ ÜRETİM DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN FONKSİYONEL ANALİZİ
Adnan ÇİÇEK,Arif SEMERCİ

SURİYE’NİN ABDEL AZİZ DAĞLARINDA TARIMSAL İŞLETMELERİN SOSYOEKONOMİK YAPILARININ ANALİZİ
Mustafa DARWICH,Onur ERKAN,Thomas L.NORDBLOM

EROZYON BASKISINDAKİ MARJİJNTAL TARIM ARAZİLERİNDE KARMA     SİSTEMLERİN ONEMİ
Atilla GÜL,Fevzi BİLGİN

 

AYDIN KOÇARLI İLÇESİ ORMAN VE ÇEVRESİ KÖYLERİN SOSYOEKONOMİK YAPISI VE
YENİ TARIMSAL ÜRETİM FAALİYETLERİ ÖNERİLERİ
Kezban KONAK, GökselARMAĞAN, ZerrinÇİVİ

ERZURUM KOŞULLARINDA AÇIK AHIRDA BESİCİLİK FAALİYETİNİN EKONOMİK ANALİZİ
Semiha KIZILOĞLU,Naci TÛZEMEN,Ömer AKBULUT

TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE KURULUŞLARARASI KOORDİNASYONUN ÖNEMİ
ElaATIŞ,AhmetTOMAR

ÇUKUROVA TARIMININ GELİŞİM DOĞRULTUSU
M.Necat ÖREN

TRAKYA BÖLGESİNDE BAZI ŞARAPLIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ
Nalan YÜKSEL DELİCE, Erdoğan OKTAY

TRAKYA’DA TARIMSAL İŞLETME YAPISI VE YAPISAL SORUNLAR (LÜLEBURGAZÖRNEĞİ)
Erol ÖZKAN

TARIMSAL PAZARLAMA

TÜRKİYE’DE TARIM ÜRÜNLERİNE YÖNELİK DIŞ SATIM TEŞVİKLERİ GELİŞİM YÖNÜ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Ayhan TUFAN,Cengiz SAYIN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAVRAMI VE KONU İLE İLGİLİ GELİŞMELER
Ahmet TURAN,Mevhibe ALBAYRAK ,F.Handan GİRAY

TÜRKİYE?DE ZEYTİNYAĞI TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLİ BAZI FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bülent MİRAN,Renan TUNALIOĞLU

BAZI SEBZE VE MEYVELERDE FİYAT FLEKSİBİLİTESİ İLE PORTAKALDA GEÇİŞKENLİK
GEÇİŞKENLİK ESNEKLİĞİ TAHMİNİ
A. Ali KOÇ

 

TÜRKİYE’DE FINDIĞIN ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA FİSKOBİRLİK VE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ
Murat SAYIL, Adnan ÇİÇEK

 

                      

                        PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINDA KÜMELEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI

         İbrahim GÜNEY,Hasan VURAL,Hülya BOZYOKUŞ

                       TARIMSAL PAZARLAMADA PAZAR BİLGİLERİNİN TOPLANMASI VE YAYILMASINDA

                       YENİ YAKLAŞIMLAR

          Mithat DİREK ,Mücahit PAKSOY

VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE BİR PİYASALARDA İŞLEM GÖREN TARIMSAL ÜRÜNLERE
İLİŞKİN UYGULAMALAR

GünayGÜNGÖR, İ.Hakkı İNAN

AVRUPA BİRLİĞİNDE GIDA TÜKETİM YAPISINDAKİ GELİŞMELER

Hasan VURA L ,Orhan YAVUZ

 

 

                 SAYISAL YÖNTEMLER VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

 

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA YÖNTEMİYLE EN DÜŞÜK MALİYETLİ ERGİN VE

DAMIZLIK ALABALIK KARMA YEMLERİNİN SAPTANMASI VE FİYAT

DEĞİŞİKLİKLERİNİN OPTİMAL ÇÖZÜMLERE ETKİSİ

İlknurKUMKALE,İ.Hakkı İNAN

TÜTÜNDE DESTEKLEME ÖDEMELERİ, FİYAT VE ÜRETİM MİKTARINDAKİ ŞOK
DEĞİŞMELERİN OLASI SONUÇLARI

Bülent MİRAN,Sevtap GÜLER                                                                          

 

BELİRSİZLİK KOŞULLARINDA KESİKLİ RASSAL PROGRAMLAMA İLE KARAR ALMA:MENEMEN ÖRNEĞİ.

Bülent MİRAN,Özlem KARAHAN

 

TARIM EKONOMİSİ ALANİNDA BİLGİSAYAR KULLANIM ETKİNLİGİ SORUNLAR VE

ÖNERİLER

 Aykut Gül,Kasını ŞAHİN,Onur ERKAN

              TARIMSAL ÜRÜNLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMININ FAKTÖRİYEL İLİ İbrahim GÜNEY,Hasan VURAL            

SAMSUN İLİ TERME iLÇESİNDE ÇiFTÇiLERiN RiSK DAVRANIŞLARININ BELiRLENMESi

Vedat CEYHAN,H Avni CİN EMRE ,Kürşat DEMİRYÜREK

 

 

                     TARIMA DAYALI SANAYİ

 

                    TÜRKİYE’DE GIDA SANAYİİNİN TARIMA DAN ALI SANAYİ İÇİNDEKİ GELİŞİMİ,

                     SORUNLARI  VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

       Mehmet BÜLBÜL,Erdoğan GÜNEŞ,Ergen ORHAN   

 

 

TÜRKİYE’DE DIŞ SATIMA YÖNELİK GIDA SANAYİNİN SEKTÖREL DURUMU YE
GELECEĞİ

Bahaattin ÇETİN,Sertaç GÖNENÇ,Şule BUDAK


 

 

 

MANDIRALARDA YAPISAL YE EKONOMİK SORUNLARIN İŞLETME YAPILARINA
ETKİLERİ

Kasım ŞAHİN,Oguz YURDAKUL

 

 

SEKTÖRLER ARASI INPUT-OUTPUT İLİŞKİLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE TARIM
TARIMA DAYALI SANAYİ KESİMİ

Osman KARKACIER                                     

 

 

 

                    ORGANİZASYONLARDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE İNSAN KAYNAKLARININ
ETKİSİ

       İlknur KUMKALE,Hakkı İNAN

 

 

 

                          TRAKYA BÖLGESİNDE BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK YAPISI VE İŞLEYİŞİ

                        Safak AKSOY,Hakkı İNAN,Giilen ÖZDEMİR,Okan GAYTANCIOĞLU‘,Ahmet KUBAŞ

Canan SAĞLAM,Ömer AZABAĞOĞLU

 

GIDA ENSDÜSTRİSİNDE?INNOVASYON? (YENİLİK) KAYNAKLARI

        Saadet İYİDOĞAN

     

      KIRMIZI  BİBER İŞLEYEN TARIMA DAYALI  SANAYİ İŞLETMELERİNİN YAPISI, İÇ VE DIŞ PAZARA

      YÖNELİK İŞLEME STRATEJİLERİ

       Mithat DİREK ,Mustafa  ÇAKAN

 

 

 

 

 

 

 

                              2.CİLT

 

ULUSLARARASI TARIM POLİTİKALARI

 

       TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ VE TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ

       Meral GÜNDÜZ YİLMAZ

       AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİNE GİDİLMESİNİN TÜRKİYE?DE TARIMSAL GİRDİ SANAYİİNE
ETKİLERİ

         Canan ABAY

 

 

 1980 SONRASI SERBEST PİYASA EKONOMİSİ UYGULAMALARININ TÜRK TARIMINA
ETKİLERİNİN GÜMRÜK BİRLİĞİ SÜRECİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

 A. Nuray CEBECİ                                                     

 O.Murat KOÇTÜRK

 GATT VE GB’NİN TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİMİZE OLASI ETKİLERİ

 M. Ali TESBİ

 GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN TÜRKİYE’NİN MAKARNALIK BUĞDAY VE MAMULLERİ DIŞ
TİCARETİ ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

 Mehmet BOZOĞLU,Vedat CEYHAN

 GÜMRÜK BİRLİĞİ SÜRECİNDE TARIM SEKTÖRÜ-GIDA SANAYİİ İLİŞKİLERİ

 Canan ARIKBAY

 

 GATT URUGUAY ROUND?UN SONUÇLARI DÜNYA VE TÜRKİYE TARIM ÜRÜNLERİ

              TİCARETİNE OLASI ETKİLERİ

              Orhan YAVUZ,Bülent GÜRBÜZ

 

             GATT İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK TARIM POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE   YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU

             M.Necat ÖREN

             GATT: TARIM ANLAŞMASI VE AVRUPA TOPLULUĞU YAŞ MEYVE VE SEBZE POLİTİKASI

             Fuat BUDAK

 

 

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE GATT ÖNCESİNDE ZEYTİNYAĞI İLE ÖNEMLİ BİTKİSEL YAĞLARIN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Renan TUNALIOĞLU,Halil FİDAN,Erdoğan GÜNEŞ

 

TÜRKİYE VE AB ÜLKELERİNDE KARMA YEM SANAYİNİN EKONOMİK YAPISI GÜMRÜK BİRLİĞİNİN YEM SANAYİMİZE OLASI ETKİLERİ VE BUNUN HAYVANCILIĞA YANSIMALARI

Halil FİDAN,Erdoan GÜNEŞ

 

GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TARIMA ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ     

Aydm GÜREL

 

 

                                            TARIMSAL YAPI  VE  POLİTİKA

 

                     TÜRKİYE’DE TARIM KESİMİNE YÖNELİK POLİTİKALAR VE KULLANILAN ARAÇLAR

 Oğuz YURDAKUL ,Nejat ÖREN

 

 TÜRKİYE’DE 1986 YILINDAN SONRA TÜTÜN’DE UYGULANAN ALIM SİSTEMLERİNİN
KARADENİZ BÖLGESİ TÜTÜNCÜLÜĞÜNE YAPTİĞİ ETKİLERİN İNCELENMESİ                      

 Kemal ESENGÜN,Murat SAYILI

 ÜRETİM FAZLASININ ORTADAN KALDIRILMASINA YÖNELİK ALTERNATİFLERİN

 TÜRKİYE TÜTÜNCÜLÜĞÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİ

  Orhan YAVUZ,Kenan PEK ER,Avni BİRİNCİ, Atilla  KESKİN

 TARIMDA VERİMLİLİK, ZİRAAT MÜHENDİSLERİNDE İŞSİZLİK. ARAŞTIRMALARDA
İSTATİSTİK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK BİR MODEL DENEMESİ       

Yaşar UYSAL

 TÜRKİYE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE BÖLGELER ARASI YAPISAL DEĞİŞMELERİN     

 EKONOMETRİK ANALİZİ

 Fahri YAVUZ,Atilla KESKİN

 

 TARIMSAL SEKTÖR MODELLERİ VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARI

 Hülya GÖRSÜN

 TÜRKİYE TARIMININ ÜRETİM YAPISINDA DEĞİŞİM VE DEĞİŞİMİN KAYNAKLARI

 Haydar ŞENGÜL

 

 TÜRKİYE TARIMINDA KÜÇÜK İŞLETME SORUNU ÜZERİNE

Tayfun ÖZKAYA

 MEVCUT GELİŞMELER IŞIĞINDA GELECEKTE TÜRKİYE’DE TARIM İŞLETMELERİNİN

               BÜYÜKLÜĞÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 Ergün ŞİMŞEK,Temur KURTASLAN

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                         KIRSAL KALKINMA

 

 

TÜRK EKONOMİSİNİN GELİŞMESİNDE TARIM SANAYİ İLİŞKİLERİNİN ROLÜ YE

TARIMIN SANAYİ SEKTÖRÜ İLE ENTEGRASYONU 

Bahri KARLİ,Yusuf  ÇELİK,Sadettin PAKSOY

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ NE YERİLEN TEŞVİK BELGELİ

YATIRIMLARIN GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ

İbrahim YILDIRIM ,Beşir KOÇ,Tufan BAL

TÜRKİYE’DE İZLENEN KIRSAL KALKINMA STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 İbrahim YILMAZ

KIRSAL KALKINMADA KATILIMCI KIRSAL DEĞERLENDİRME

Ahmet SALTIK ,Bülent GÜLÇUBUK

TÜRKİYEDEKİ KIRSAL KESİM KADINLARININ SOSYO-EKONOMİK KONUMLARI VE

KIRSAL KALKINMAYA KATILIMLARI

Müge KANTAR ,Onur ERKAN

 

 

 

CUMHURİYET DÖNEMİNDE KÖY KALKINMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR VE KAMU
ÖRGÜTLENMESİ

Ahmet TOMAR

KIRSAL ALAN KALKINMASINDA KIRSAL SANAYİ YE TÜRKİYE İÇİN GEREKLİLİĞİ

Bülent GÜLÇUBUK,Gürkan EREL

ÇESİTLİ ÜLKELERDE DEVLET YARDIMLARI, BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMLARI
UYGULAYAN  BAZI ÜLKELERDEN ÖRNEKLER YE TÜRKİYE’DEKİ DURUM

Hakkı  ÇİFTÇİ

KARABEZİRGAN KÖYÜNÜN SOSYOEKONOMİK YAPISI VE TRAKYA?DA KIRSAL

BÖLGEDE KALKINMAYL ENGELLEYEN FAKTÖRLER YE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 Aydm GÜREL                                                                            

TARIMSAL FAALİYETLER AÇISINDAN KEMALPAŞA ÖRNEĞİ İLE KÖY KADINI

Osman Gökçe                                                                           

KIRSAL KALKINMADA KARMA SİSTEMLERE BİR ÖRNEK BERGAMA-KOZAK YÖRESİ
ÇAMFISTIĞI TARIM İSLETMELERİ

Fevzi BİLGİN

 

 

TÜRKİYE’DE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE KOOPERATİF ORTAK

İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

Nuray KIZILASLAN,A.Zafer GÜRLER ,Halil KIZILASLAN

TOKAT İLİ KAZOVA YÖRESİNDE ÜRETİCİLERİN TARIM KOOPERATİFLERİNDEN     

YARARLANMA DURUMLARI VE EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRM

ÜnalKAYA ,Kemal ESENGÜN

TRAKYA’DA UYGULANAN ARAZİ TOPLULAŞTIRMALARININ KIRSAL ALANDA

VERİMLİLİĞE ETKİLERİ

Erol ÖZKAN,Aydın GÜREL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                TARIMSAL YAYIM

 

ÇİFTÇİLİK SİSTEMLERİ ARAŞTIRMASI YAKLAŞIMININ TARIMSAL YAYIM ACISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLME OLANAKLARI

Orhan ÖZÇATALBAŞ,Onur ERKAN

TÜRK TARIMSAL YAYIM SİSTEMİNDE DEĞİŞİM İHTİYACI

Taner KUMUK,Cemal TALUĞ

KIRSAL KALKINMA PROJELERİNDE TEKNİK ELEMAN VE ÇİFTÇİ EĞİTİMİ.

Ziya YURTTAŞ ,Tecer ATSAN

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE TARIMSAL YAYIMDA KAMU VE ÖZEL SEKTÖR

 Dilek BUDAK                                                     

KAMU TARIMSAL YAYIM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KARŞILAŞILANSORUNLAR VE ETKİN BİR DEĞERLENDİRME İÇİN ÖNERİLER

Orhan ÖZÇATALBAŞ,Yaşar GÜRGEN

 

TÜRK TARIMINIM SOSYAL GÜVENLİK VE K 2925-2926 SAYILI YASALARIN ERZURUM İLİNDEKİ UYGULAMASI

Fahrettin KORKMAZ

 

ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ KÖY ARAŞTIRMALARI (KADIKÖY/ADANA)                                                                         Mustafa SOYSAL

 

 

 

TARIMDA ÖRGÜTLENME VE KAMU HİZMETLERİ   

 

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ SOSYO-EKONOMİK YARARLARI VE BİTKİSEL ÜRETİM
DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN FONKSİYONEL ANALİZİ

Adnan ÇİÇEK

 

TÜRKİYE?DE  TOPRAK TOPLULAŞTIRMASI İLK İLGİLİ KAMU  KURULUŞLARININ
UYGULAMALARI VE EŞGÜDÜMÜ

Sema ÇİÇEK

 

 

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇİFTÇİ ÖRGÜTLENMESİNE YÖNELİK POLİTİKALARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ

O.Murat KOÇTÜRK,A.Nuray CEBECİ

 

 

KIRSAL KESİME YÖNELİK KAMU HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU: TEKİRDAĞ İLİ
ŞARKÖY İLÇESİ TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PRO.IE ÖRNEĞİ

İ.Hakkı İNAN,Hasan GÜNGÖR,Günay GÜNGÖR,E.Recep ERBAY

 

 

KIRSAL KESİME YÖNELİK KAMU HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU VE GAP ÖRNEĞİ

Atilla ATAMAN

 

ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNDE İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Ayhan ÇIKIN, Aysen OLGUN

TÜRKİYE’DE TARIMSAL PRO.IE İLK İLGİLİ KAMU KURULUŞLARININ TARIM KESİMİNE
YÖNELİK UYGULAMALARI

Ahnıet ÇIKIN, İlkay DELAL

 

                     SÖZLEŞMELİ TARIM VE ÖNEMİ

 Erkan REHBER

 

                            TÜRKİYE’DE SÖZLEŞMELİ ÜRETİM YAPAN VE YAPMAYAN İŞLETMELERİN

YAPISAL ÖZLLİKLERİ

Emin ERGUN,Faruk KARALAR