No data available!
Tarım Ekonomisi Derneği | Turkish Agricultural Economics Association

İki yılda bir gerçekleştirilen Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi’nin 11. si 2014 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü tarafından organize edilmektedir. Kongreyle ilgili ayrıntılı bilgilere http://utek2014.com/ linkinden ulaşılabilmektedir.

Tarım Ekonomisi Derneği’nin yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 23 Aralık 2013 Pazartesi günü Saat 15.15’da Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.

Bu toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeterli sayı aranmaksızın 30 Aralık 2013 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

 

 

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

Madde 1- Açılış ve yoklama,

Madde 2- Kongre Divanı oluşturulması ve divan kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,

Madde 3- Yönetim Kurulu çalışma ve hesap raporunun okunması,

Madde 4- Denetleme Kurulu çalışma raporunun okunması,

Madde 5- Okunan raporların görüşülmesi, yönetim ve denetim kurullarının aklanması,

Madde 6- Üye ödenti miktarının yeniden saptanması,

Madde 7- Yeni çalışma dönemi bütçe tasarısının okunması, onaya sunulması, aynen veya değiştirilerek kabulü,

Madde  8- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi.

Madde 9- Kapanış.

Tarım Ekonomisi Derneği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından 16 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen “Başka Bir Organik Tarım Mümkün mü?” başlıklı çalıştay Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA’nın editörlüğünde “Nasıl Bir Organik Tarım?” başlığıyla Yeni İnsan Yayınevi tarafından kitap olarak basılmıştır. İlgilenenler kitabevlerinden temin edebilirler.

 Nasıl bir organik tarım istiyoruz ?

Organik tarıma tamamıyla geçiş üzerine düşünürken, önümüze organik olduğu ileri sürülen, oysa düpedüz endrüstriyel olan bir tarımsal üretim şekli çıktı. Bu aşamada durup düşünmek ve tartışmak gerekiyor; nasıl bir organik tarım istiyoruz? Her birimizi yakından ilgilendiren, sağlığımızı ve geleceğimizi etkileyen tarım yöntemleri üzerine daha çok yoğunlaşmalı ve kamuoyu oluşturmalıyız.
Bu düşünceden yola çıkan bir grup bilim insanı, küçük çiftçi, kooperatifçi, sendikacı ve meraklı 16 Mayıs 2011de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde bir çalıştay düzenledi.

Bu kitapta Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu, Boğaziçi Üniversitesi Tüketim Kooperatifi, Başka Bir Gıda Mümkün Girişimi, Kibele Ekolojik Yaşam Kooperatifi, Marmariç Ekolojik Yaşam Derneği deneyimlerini paylaştı, nasıl sorusunun yanıtlarını aradı. “Katılımcı sertifikasyon”, “bilge köylü tarımı”, “topluluk destekli tarım”, “ev yapımı ilaçlar” gibi seçenekler enine boyuna konuşuldu.

Bu kitap, bu tartışmaları Türkiye geneline yaymak için tasarlandı.