No data available!
Tarım Ekonomisi Derneği | Turkish Agricultural Economics Association

TARIM EKONOMİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Tarım Ekonomisi Derneği’nin yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 10 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 15.00’da Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır. Bu toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeterli sayı aranmaksızın 24 Aralık 2018 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

Madde 1- Açılış ve yoklama,

Madde 2- Kongre Divanı oluşturulması ve divan kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,

Madde 3- Yönetim Kurulu çalışma ve hesap raporunun okunması,

Madde 4- Denetleme Kurulu çalışma raporunun okunması,

Madde 5- Okunan raporların görüşülmesi, yönetim ve denetim kurullarının aklanması,

Madde 6- Üye ödenti miktarının yeniden saptanması,

Madde 7- Yeni çalışma dönemi bütçe tasarısının okunması, onaya sunulması, aynen veya değiştirilerek kabulü,

Madde 8- Dilek ve öneriler

Madde 9- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi

Madde 10- Kapanış.

TARIM EKONOMİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Tarım Ekonomisi Derneği’nin yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 14 Aralık 2017 Perşembe günü Saat 17.30’da 1462 sok. No:33 Alsanca- İzmir adresindeki Ziraat Mühendisleri Odasında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır. Bu toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeterli sayı aranmaksızın 28 Aralık 2017 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

 

 

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

Madde 1- Açılış ve yoklama,

Madde 2- Kongre Divanı oluşturulması ve divan kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,

Madde 3- Yönetim Kurulu çalışma ve hesap raporunun okunması,

Madde 4- Denetleme Kurulu çalışma raporunun okunması,

Madde 5- Okunan raporların görüşülmesi, yönetim ve denetim kurullarının aklanması,

Madde 6- Üye ödenti miktarının yeniden saptanması,

Madde 7- Yeni çalışma dönemi bütçe tasarısının okunması, onaya sunulması, aynen veya değiştirilerek kabulü,

Madde 8- Dilek ve öneriler

Madde 9- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi

Madde 10- Kapanış.

Tarım Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan

Tarım Ekonomisi Derneği yıllık olağan genel kurulu 28 Aralık 2016’da yapıldı. Toplantı gündem maddeleri görüşülüp yeni yönetim,denetim kurulu asıl üyeleri ve yedek üyeleri belirlendi.

 

YÖNETİM KURULU

 

TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve yoklama yapıldı.

2. Kongre Divanı oluşturuldu.

3. Divan kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verildi.

4. Yönetim kurulu çalıma ve hesap raporu okundu.

5. Denetleme kurulu çalışma raporu okundu.

6. Okunan raporlar görüşüldü.Denetim ve yönetim kurulu aklandı.

7. Üye ödenti miktarı yeniden saptandı.

8. Yeni çalışma dönemi bütçe tasarısı okundu, onaya sunuldu, aynen kabul edildi.

9. Yeni yönetim ve denetim kurulu seçildi.

10.  Öneriler ve istekler konuşuldu.

11.  Toplantı kapatıldı.

 

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER

Tayfun Özkaya

Sait Engindeniz

Fatih Özden

Göksel Armağan

Mesut Yüce Yıldız

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Ferruh Işın

Esin Sağlam

İpek Topuzoğlu

Nalan Yüksel Delice

Haydar Şengül

 

DENETİM KURULU ASIL ÜYELER

Nevin Demirbaş

Murat Yercan

Berna Türkekul

 

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

M.Metin Artukoğlu

Zerrin Bektaş

Funda Gençler

Tarım Ekonomisi Derneği’nin yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 14 Aralık 2016 Çarşamba günü Saat 15.00’da Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.

Bu toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeterli sayı aranmaksızın 28 Aralık 2016 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

 

 

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

Madde 1- Açılış ve yoklama,

Madde 2- Kongre Divanı oluşturulması ve divan kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,

Madde 3- Yönetim Kurulu çalışma ve hesap raporunun okunması,

Madde 4- Denetleme Kurulu çalışma raporunun okunması,

Madde 5- Okunan raporların görüşülmesi, yönetim ve denetim kurullarının aklanması,

Madde 6- Üye ödenti miktarının yeniden saptanması,

Madde 7- Yeni çalışma dönemi bütçe tasarısının okunması, onaya sunulması, aynen veya değiştirilerek kabulü,

Madde  8- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi.

Madde 9- Kapanış.

TARIM EKONOMİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

 Tarım Ekonomisi Derneği’nin yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 14 Aralık 2015 Pazartesi günü Saat 15.00’da Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.

Bu toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeterli sayı aranmaksızın 28 Aralık 2015 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

 

 

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

Madde 1- Açılış ve yoklama,

Madde 2- Kongre Divanı oluşturulması ve divan kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,

Madde 3- Yönetim Kurulu çalışma ve hesap raporunun okunması,

Madde 4- Denetleme Kurulu çalışma raporunun okunması,

Madde 5- Okunan raporların görüşülmesi, yönetim ve denetim kurullarının aklanması,

Madde 6- Üye ödenti miktarının yeniden saptanması,

Madde 7- Yeni çalışma dönemi bütçe tasarısının okunması, onaya sunulması, aynen veya değiştirilerek kabulü,

Madde  8- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi.

Madde 9- Kapanış.

Çalıştay Tarım Ekonomisi Derneği ve Seferihisar Belediyesince birlikte düzenlenmektedir. Çalıştay 22.12.2014 Pazartesi günü Seferihisar Gençlik Merkezi’nde saat 10’da başlayacaktır. Hedef grubu belediye başkanları, köy muhtarları, köy önderleri, akademisyenler, kırsal kesimde çalışan kooperatif, sendika, dernek, vakıf benzeri kuruluşların yönetici, aktivistleri ve politikacılardır.

Çalıştayda öğleden evvel sadece sunuşlar olacak, öğleden sonra ise bir forum tarzında herkesin sorularına ve katkılarına açık olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Büyükşehir yasası ile köylerin yerinden yönetimi büyük bir zaafa uğramaktadır. Önce bu konudaki durum analiz edilerek gelişmeler değerlendirilecektir. Zararın azaltılması ve durumun iyileştirilmesi için; kısa, orta ve uzun dönemde neler yapılması gerektiği üzerinde durulacaktır.

Çalıştay sonrası hazırlanacak notların çok daha geniş bir çevreye iletilmesi düşünülmektedir.

TARIM EKONOMİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

 Tarım Ekonomisi Derneği’nin yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 22 Aralık 2014 Pazartesi günü Saat 15.15’de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.

Bu toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeterli sayı aranmaksızın 29 Aralık 2014 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

 

 

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

Madde 1- Açılış ve yoklama,

Madde 2- Kongre Divanı oluşturulması ve divan kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,

Madde 3- Yönetim Kurulu çalışma ve hesap raporunun okunması,

Madde 4- Denetleme Kurulu çalışma raporunun okunması,

Madde 5- Okunan raporların görüşülmesi, yönetim ve denetim kurullarının aklanması,

Madde 6- Üye ödenti miktarının yeniden saptanması,

Madde 7- Yeni çalışma dönemi bütçe tasarısının okunması, onaya sunulması, aynen veya değiştirilerek kabulü,

Madde  8- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi.

Madde 9- Kapanış.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü tarafından organize edilen 11. Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014 tarihinde geniş bir katılımla gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki kongre 2016 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü tarafından Isparta’da organize edilecektir.

Tarım Ekonomisi Derneği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından 16 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen “Başka Bir Organik Tarım Mümkün mü?” başlıklı çalıştay Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA’nın editörlüğünde “Nasıl Bir Organik Tarım?” başlığıyla Yeni İnsan Yayınevi tarafından kitap olarak basılmıştır. İlgilenenler kitabevlerinden temin edebilirler.

 Nasıl bir organik tarım istiyoruz ?

Organik tarıma tamamıyla geçiş üzerine düşünürken, önümüze organik olduğu ileri sürülen, oysa düpedüz endrüstriyel olan bir tarımsal üretim şekli çıktı. Bu aşamada durup düşünmek ve tartışmak gerekiyor; nasıl bir organik tarım istiyoruz? Her birimizi yakından ilgilendiren, sağlığımızı ve geleceğimizi etkileyen tarım yöntemleri üzerine daha çok yoğunlaşmalı ve kamuoyu oluşturmalıyız.
Bu düşünceden yola çıkan bir grup bilim insanı, küçük çiftçi, kooperatifçi, sendikacı ve meraklı 16 Mayıs 2011de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde bir çalıştay düzenledi.

Bu kitapta Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu, Boğaziçi Üniversitesi Tüketim Kooperatifi, Başka Bir Gıda Mümkün Girişimi, Kibele Ekolojik Yaşam Kooperatifi, Marmariç Ekolojik Yaşam Derneği deneyimlerini paylaştı, nasıl sorusunun yanıtlarını aradı. “Katılımcı sertifikasyon”, “bilge köylü tarımı”, “topluluk destekli tarım”, “ev yapımı ilaçlar” gibi seçenekler enine boyuna konuşuldu.

Bu kitap, bu tartışmaları Türkiye geneline yaymak için tasarlandı.